Siste nytt fra NMCU: Årsmøte og kretskonferanse utsatt til oktober 2021

Bjørn Richard Johansen
NMCUs sentralstyre har lørdag 23.januar besluttet å utsette årsmøtet og kretskonferansen, som skulle gått av stabelen om to uker, 12.-14.februar. Bakgrunnen for utsettelsen er selvsagt den pågående pandemien, og de ulike smitteverntiltakene som gjelder i den sammenheng. Vi vil utnytte den gode muligheten det er å kommunisere mye med våre medlemmer gjennom flere digitale kommunikasjonstiltak under Motorsykkelens Uke 2021, sier Odd Terje Døvik.
Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU

Hadde håpt at det var mulig å flytte det til mars
Sentralstyrets leder, Odd Terje Døvik, sier at man tidligere i uka vurderte muligheten for å flytte arrangementene til midten av mars, i håp om at situasjonen da skulle ha bedret seg

– Men de siste dagenes utvikling, først med mutert virus og så med mer eller mindre full nedstenging av hele Oslo-regionen, har gjort mars-alternativet lite realistisk, sier Odd Terje Døvik.

Kort om NMCU:
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU er representert i den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations). NMCUs øverste organ er sentralstyret som velges på årsmøtet. Leder er Odd Terje Døvik. NMCU har tillitsvalgte i kretsstyrer i 15 fylker i Norge. NMCU sekretariatet ligger i Moss men flyttes i løpet av vinteren til Ullevål stadion. Her blir sekretariatet å samordne sin virksomhet i effektive lokaler i samarbeid med Norges Motorsportforbund / Norges Idrettsforbund.

Gleder seg til Motorsykkelens Uke 2021
Planen var at vårt årsmøte skulle åpne Motorsykkelens Uke i midten av februar. Når årsmøtet nå blir flyttet blir vi i stede å delta i flere av de digitale aktivitetene som planlegges.
– Vi vil utnytte den gode muligheten det er å kommunisere mye med våre medlemmer gjennom flere digitale kommunikasjonstiltak under Motorsykkelens Uke 2021, sier Odd Terje Døvik. Vårt hovedfokus vil være å bringe inn budskapene fra det gode opplæringsprogrammet vi har i “Full kontroll” videoen som ligger på nett og YouTube, sier Odd Terje Døvik.


Oktober: Krysser fingrene for at det går i høst

– Så nå har vi besluttet å utsette det hele til oktober, da vi uansett hadde planlagt å samle våre tillitsvalgte til en konferanse. Skulle utviklingen i mellomtiden gå i en annen og mer positiv retning kan vi avholde møtet tidligere, men det er det for tidlig å si noe sikkert om i dag. Men i oktober må vi tro at det igjen går an å samles, sier han.

Scandic på Gardermoen var planlagt som sted for årets årsmøte i NMCU i februar. Det blir nå utsatt til i oktober i år.

Odd Terje Døvik understreker at dagens beslutning var vanskelig og lett på samme tid:
– Vanskelig fordi årsmøtet er NMCUs høyeste organ. Regnskap skal godkjennes. Budsjett skal vedtas. Styre skal velges. Vedtekter skal endres. Nå må alt dette settes på vent.

Videre. Lett fordi korona-situasjonen ville gjort det umulig, for ikke å si ulovlig, å avholde et årsmøte etter vanlig mønster. I realiteten hadde vi ikke noe valg, sier Odd Terje Døvik som er leder for sentralstyret  i NMCU.

Styremedlem Tor-Atle Hansen i NMCU bor i Bøverbu i Innlandet.

Disse var på valg
Fire av sentralstyrets medlemmer var ikke på valg i år, og ville uansett blitt sittende. De to siste, Odd Terje Døvik og Tor Atle Hansen, har sagt seg villig til å fortsette i sine verv inntil nytt årsmøte kan avholdes. Valgkomiteen hadde forøvrig innstilt på at begge skulle gjenvelges for henholdsvis 1 og 2 år.


Slik lyder sentralstyrets vedtak i sin helhet:

  • På grunn av den pågående pandemien kan ikke NMCUs årsmøte 2021 gjennomføres som planlagt 13.februar. Den fysiske gjennomføringen av årsmøtet utsettes derfor til 23.oktober, og arrangeres samtidig med kretskonferansen (som også må utsettes).
  • Alle årsmøtedokumenter, inklusive årsberetning, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling er klare og gjøres tilgjengelig for medlemmene iht opprinnelig oppsatt dato.
  • Dersom smittesituasjonen gjør det mulig å arrangere årsmøtet tidligere vil dette bli kunngjort med 8 ukers frist iht vedtektene
  • Sentralstyret ber sekretariatet undersøke mulighetene for å gjennomføre framtidige årsmøter digitalt, men anser at dette ikke vil være en aktuell gjennomføringsmodell for årsmøtet 2021.
  • De to medlemmene av sentralstyret som er på valg er villige til å bli sittende i sine verv inntil nytt valg kan foretas.

For mer om NMCU se: Trykk link.

Share via
Send this to a friend