NMCU, MCF og Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) har samme budskap om MC i Statsbudsjettet. De jobber nå for bedre MC-løsning i Statsbudsjettet som skal vedtas i midten av desember.

Bjørn Richard Johansen
Statsbudsjettet ble fremlagt på onsdag av Regjeringen. Det skal nå til behandling i Stortinget for endelig vedtak før jul. Flere områder som omhandler motorsykkel kan bli betydelig bedre. Det mener NMCU, MCF og Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) som nå blinker ut noen saker de vil jobbe sammen om for å få bedre løsninger for oss motorsyklister. Dette er første gang vi får et så sterk og likt budskap i uttalelser fra NMCU, MCF og Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF)
– Sterk og likt budskap i uttalelser fra NMCU, MCF og MC-Forhandlerforeningen, sier en engasjert Odd Terje Døvik i NMCU.

Statsbudsjettet er viktig for motorsyklistene
Bevilgning til sikringstiltak på veiene, avgiftsnivå på motorsykler, bevilgninger til opplæring, kompetanseutvikling og trafikksikkerhetstiltak er bare noen områder hvor motorsyklistene får en direkte effekt av hva som til slutt blir vedtatt i Stortinget.

Finansminister Jan Tore Sanner leverte en god presentasjon av sin første Finanstale når han la frem sitt første Statsbudsjett som finansminister på onsdag.

Finanstalen på onsdag
Statsbudsjettet ble fremlagt i Stortinget på onsdag av finansminister Jan Tore Sanner (Høyre) på vegne av Regjeringen. Budsjettet er et forslag og anbefaling fra regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre som skal behandles i høst av Stortinget før det blir endelig vedtatt i midten av desember og rett i forkant av julehøytiden.

Steinar Sandbye, styreleder i MCF.

Flere områder i budsjettet kan bli bedre
Flere områder som omhandler motorsykkel kan bli betydelig bedre. Det mener Norges Motorcykkel Union (NMCU), Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) og Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF). Det er samlet sett en sterk stemme for oss motorsyklister. NMCU er en landsdekkende organisasjon for motorsyklister og organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer. MCF omfatter alle ledende motorsykkelmerker som importeres til Norge og Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) organiserer motorsykkel faghandlene fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Tiden er moden for redusere ccm-delen av avgiftene ved å heve innslagstrinnet for avgift på CCM fra 225 til 500 ccm
– MCF er enig med NMCU og NMCF i at avgiftsnivået fortsatt er for høyt. Vi ønsker å fokusere på dette og å redusere dagens avgiftsdrivere fremfor å introdusere nye ting å legge avgift på. MCF i samarbeid med NMCU og NMCF foreslår å redusere CCM avgiften ved å øke innslagspunktet for CCM-avgift fra 225 ccm til 500 ccm. Vi vet at det finnes en rekke gode sykler mellom 300 og 500 cc. Ja de kan faktisk bli helt uten avgift hvis de ikke er over 75 g CO2. Det sier Steinar Sandbye som er styreleder i MCF i en kommentar og får støtte fra NMCU og MC-Forhandlerforeningen.

NMCU er landets største motorsykkelorganisasjon og er sammen med MC-Forhandlerforeningen og MCF om å ha et sterkt budskap til Stortinget i høst.

Sterk og likt budskap i uttalelser fra NMCU, MCF og https://www.nmcf.no/ NMCF
– Selv om en slik endring vil slå kronemessig likt ut for alle sykler over 500 cc, vil den prosentuelle nedgangen være tydeligst for de letteste syklene. En slik endring vil sette ytterligere fokus på å kjøpe mindre motorsykler som  tar minst plass og som regel bruker minst bensin, understreker Sandbye.

– Vi støtter opp om dette og vet at det også er sykler som ofte blir kjøpt av dem som er nye motorsyklister, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i NMCU.

Terje Bredal leder MC-forhandlerforeningen og jobber aktivt for bedre vilkår og rammebetingelser for motorsyklisten. Her fra Røros sist helg hvor han var sentral for å kjøre opp Hubriding.no ruter knyttet til Røros Hotel.

Miljøfaktoren og rekruttering er viktig. Dette er også motorsykler som ofte kjøpes av kvinner som går til anskaffelse av sin første motorsykkel for å få gode kjøreopplevelser, noe som er en raskt voksende gruppe av motorsyklister, understreker Terje Bredal som er leder for  Norsk MC-Forhandlerforening. De støtter også opp om budskapet.

Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU

Flere områder kan også bli bedre understreker NMCU
NMCUs styreleder, Odd Terje Døvik, er også klar om at regjeringen må følge opp valgløfter og regjeringserklæringer i et innlegg på NMCUs hjemmeside. Døvik understreket at NMCU satte pris både på avgiftsreduksjon og det faktum at MC ble behandles likt med bil når fritaksgrensen for engangsavgift ble senket fra 30 til 20 år. Men, han la også til:

Stadig flere kvinner kjører motorsykkel og starter med mindre sykler. Her en av våre mest erfarne kvinnelige motorsyklister som er May Liss Urang som leder NAF MC i Oslo.

– Prinsipielt mener vi fremdeles at overgangen til et miljøbasert avgiftssystem må innebære at kubikk-avgiften skrotes til fordel for en NOx-avgift, og det vil vi fortsette å kjempe for. Det er imidlertid en mer prinsipiell sak som nok hører hjemme i et ordinært statsbudsjett.


Klar NMCU leder
Døvik fortsetter:
Dessverre ser vi i forslaget til budsjett for 2021 at vi ikke er imøtekommet på dette punktet: Kubikk-avgiften foreslås beholdt (men øker selvsagt med 3,5% som alt annet). I tillegg er vi fremdeles ikke i nærheten av prinsippet om «To hjul – halv avgift». Dette var et prinsipp vi fikk gjennomslag for i 2003, etter 20 års kamp. Gjennom tre valgkamper – i 2001, 2005 og 2009.
– Her har flere partier støttet NMCU i saken om «halv årsavgift for MC», understreker Odd Terje Døvik.

– I de siste årene, og etter at årsavgiften endret navn og ble til en trafikforsikringsavgift, har denne sakte men sikkert steget, og er nå et stykke unna «halv-avgift». Vi ser at trafikkforsikringsavgiften for MC nå er ca. 30% lavere enn avgiften for bensinbil, men den skulle vært 50% lavere, noe som, tilsier en døgnpris på kr 4,20, ikke 5,85 som foreslått i budsjettet, sier Døvik.

Fire partier la frem Granavolden-Plattformen. Nå er Frp ute av regjering og blir den de tre andre partiene skal forhandle med først om å bli enig om Statsbudsjettet.

I Granavolden-plattformen, som fortsatt gjelder, står det følgende om motorsykkel: «Legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ». Vi finner lite i budsjettforslaget som bygger opp under dette, understreker Odd Terje Døvik i NMCU.

NMCU vil fremdeles arbeide for å få til en redusert trafikkforsikringsavgift for tohjulinger og vil legge frem våre synspunkter i de pågående budsjettforhandlinger.

NMCU holder fremdeles fast på at:

  • en motorsykkel tilbringer mindre tid i trafikken da den ikke står i kø, og kan benytte kollektivfeltene uten å være til hinder for kollektivtrafikken
  • en motorsykkel bruker mindre plass i trafikken og frigjør plass til annen trafikk
  • stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig og profesjonelt motorisert transportmiddel kan bidra til å løse framkommelighets- og parkeringsproblemene i de store byene
Share via
Send this to a friend