MC bransjen er klar for Arendalsuka! Velkommen til Motorsykkelpolitisk debatt torsdag 18. august kl. 18.00 – 19.00

Bjørn Richard Johansen
MC bransjen deltar aktivt i Arendalsuka. Uka, som er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid, blir også i år å rette fokus på viktige MC-politiske tema. Velkommen til å ta del av Motorsykkelpolitisk torsdag 18. august fra kl. 18.00 – 19.00.
Statsråd og Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, kommer til Arendalsuka.

LINK TIL Å FØLGE ARRANGEMENTET: https://www.facebook.com/events/916060612504273
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) har varslet sin ankomst til Arendalsuka neste torsdag og vil blant annet ha fokus på ulykkesutviklingen i trafikken i år. Videre delta i møte med motorsykkelbransjen på torsdag ettermiddag.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kommer til Arendalsuka. Du møter henne i Den motorsykkelpolitiske debatten kl. 18.00 i Samferdselsteltet kl. 18.00 – 19.00.

Veidirektøren kommer
I den motorsykkelpolitiske debatten, som er et samarbeid mellom Motorsykkelimportørenes Forening, MCF og Norsk Motorcykkel Union, NMCU, kl. 18.00 på torsdag 18. august (anbefaler oppmøte i Samferdselsteltet fra kl. 17.00/17.30 for alle MC-interesserte som skal se debatten) deltar Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Hun er landets viktigste påvirker innen det å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transport system som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Herunder også for relevante tema knyttet til MC, ATV og snøscooter som er viktig for mange av Reitwagen.no sine lesere.

Jone Blikra fra Arbeiderpartiet sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Her beundrer han en Triumph Rocket, 2500 kubikk, i Notodden.


Et solid panel

Ut over deltakelse fra vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har vi et spennende panel for å diskutere MC-politikk fremover. Her deltar blant annet begge regjeringspartier. Jone Blikra fra Arbeiderpartiet, som blant annet har lang bakgrunn fra politiet, sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Videre deltar Nils Michael Nilsson Ramsøy for det andre regjeringspartiet, Senterpartiet. Han er til daglig politisk rådgiver for Senterpartiet i Transport og kommunikasjonskomiteen.

Tage Pettersen, Stortingsrepresentant, sitter i Familie- og kulturkomiteen, og er aktiv motorsyklist.

Eller deltar Arve Lønnum, sekretær, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, Odd Terje Døvik, Leder i sentralstyret i NMCU, Norges Motorcykkel Union, NMCU, Tage Pettersen, Stortingsrepresentant, Familie- og kulturkomiteen, Høyre og Morten Stordalen, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Fremskrittspartiet. NRK veteran Erik Wold er debattleder for kvelden.

Morten Stordalen sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen for Fremskrittspartiet. Også han ivrig motorsyklist.

Debatten vil berøre mange viktige tema
– Den motorsykkelpolitiske debatten setter fokus på det viktige arbeidet med å nå nullvisjonen, sier styreleder Per-Anton Vinje i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Ulykkestall og utvikling er således et av flere viktige tema vi naturlig vil berøre i årets debatt.

Odd Terje Døvik, leder for sentralstyret i NMCU og Siw Mossleth, Senterpartiet. Begge motorsyklister. Her i et bilde fra fjorårets Motorsykkelpolitiske debatt under Arendalsuka.

– Videre berører vi trender knyttet til stadig økende motorsykkelinteresse i Norge, sier Odd Terje Døvik som er leder i sentralstyret i Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Statens Vegvesen satser i Arendalsuka
Statens Vegvesen er med på en rekke arrangement i Arendalsuka, hvor den motorsykkelpolitiske debatten på torsdag er viktig for oss, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til Reitwagen.no. Rett i etterkant av den motorsykkelpolitiske debatten vil den store samferdselsdebatten i regi av Opplysningsrådet for veistrafikken gå av stabelen på samme sted, nemlig i Samferdselsteltet helt nede ved bryggen, Rådhusgaten, det gamle rådhuset i Arendal.

Nils Michael Nilsson Ramsøy, Senterpartiet. Han er politisk rådgiver for Senterpartiet i Transport og kommunikasjonskomiteen.

Videre vil Statens Vegvesen samme ettermiddag gjennomføre et møte for å diskutere MC-tiltak for å få ned ulykkestall, basert på det gode samarbeidet vi har i Norge med de viktige aktørene i MC- og trafikksikkerhetsarbeidet. Herunder en rekke interesseorganisasjoner som jobber for motorsykkelsaken, samt myndigheter og andre aktører med samme fokus på god motorsykkelpolitikk i Norge. Videre ser vi på de positive effektene for reiselivet i Norge som i de senere årene har samarbeidet nært med motorsykkelinteressene.

Ane Lønnum får lydsjekket sin motorsykkel før kjøring. Maks grensen er 100db.
Ane Lønnum får lydsjekket sin motorsykkel før kjøring.

Alle de viktige er invitert
På dette møtet er blant annet følgende invitert til å møte: Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Norges Trafikkskoleforbund (NTSF), Trafikkforum (organiserer trafikkskoler), Nord universitet (sentral i å godkjenne trafikklærere bl.a. i Norge), Norges Automobilforbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Motorsykkelimportørenes Forening (MCF), Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF), Politiet/Utrykningspolitiet og Trygg Trafikk. Videre deltok ledelsen og ekspertise fra Statens Vegvesen i møtet. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) vil også delta på dette møtet.


Velkommen!
Velkommen til Arendalsuka! Bor du slik at du har mulighet til å ta turen til Arendal – velkommen til å møte oss på torsdag! Debatten vil også bli overført digitalt så alle i Norge eller i andre land med interesse for norsk MC-politikk kan følge debatten.

Rikard Gaarder Knutsen er politisk rådgiver og ansvarlig for Arendalsuka i Opplysningsrådet for Veitrafikken, OFV.

Link til digital overføring vil bli lagt ut når vi nærmer oss debatten på torsdag 18. august.

Logoene til årets samarbeidspartnere i Samferdselsteltet under Arendalsuka.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend