ATL og NMCU med kraftige reaksjoner: Nedleggelse av førerprøvetilbud gir store konsekvenser - Norske motorsyklister ønsker bedre tilbud. Noe må gjøres fremover.

Jan Harry Svendsen
ATL, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund som er landets største bransjeforbund for trafikkskoler og NMCU, Norsk Motorcykkel Union som er landets største motorsykkelorganisasjon, med over 10.000 medlemmer, med klar beskjed. Brukerne rammes hardt etter at samferdselsminister Knut Arild Hareide i juni besluttet å legge ned elleve førerprøvesteder for MC og tungbil. For Statens vegvesen er besparelsene minimale.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

– ATL er landets største bransjeforbund for trafikkskoler og er en synlig aktør i arbeidet for økt trafikksikkerhet. De har i sommer brukt mye tid på å gjennomgå materialet etter at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) besluttet å legge ned en rekke førerprøvesteder for MC og tungbil. Dessverre vil kuttene føre til at mange får økt reisevei og vi frykter at resultatet av endringene kan føre til økt bruk av intensivopplæring, sier administrerende direktør i ATL Torgeir Abusdal.

Bård Vikestad, daglig leder i NMCU, er helt enig med ATL. Her får motorsyklisten et dårligere tilbud.

– Vi har nå bak oss en sommer der ulykkene med MC har vært mange og vi vet at MC ulykker ofte har et tragisk utfall. Da er det underlig at vi har en samferdselsminister som ikke helt forstår viktigheten av opplæringsmodellen og også godtar en massenedleggelse av førerprøvesteder for MC.

NMCU har også tidligere sagt kraftig i fra om at dette er uheldig, sier Bård Vikestad som er daglig leder i NMCU. Vi fikk noe gjennomslag for vårt syn slik at antallet nedlagte førerprøvesteder er noe mindre enn det opprinnelige forslaget men vi er ikke fornøyd og helt enig i ATL’s konklusjon. NMCU er landets største motorsykkelorganisasjon med over 10.000 medlemmer.

Abusdal sier at også miljøet blir skadelidende i den nye modellen.

– For mange tungbilskoler betyr nedleggelsen økt reisevei og dermed vil også utslippene øke.

Dessverre vil kuttene føre til at mange får økt reisevei og vi frykter at resultatet av endringene kan føre til økt bruk av intensivopplæring, sier administrerende direktør i ATL Torgeir Abusdal.

Løsningen, ifølge Abusdal, er ambulerende tjenster.

– Vår rapport tar til orde for at Statens vegvesen i langt større grad må tilby ambulerende tjenester der dagens tjenestesteder forsvinner, eller å reversere vedtaket om nedleggelse, sier Abusdal.

Han diskuterte onsdag 12. august saken med leder av transport og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten.

Orten var enig i at ambulerende tjenester vil være en god løsning, og han vil ta opp saken på et møte mellom regjeringspartiene i neste uke.

ATL og NMCU er enig om denne saken som er viktig for motorsyklisten.

– ATL har jobbet intensivt med dette etter at det ble kjent at man jobbet med omfattende nedleggelsesplaner innen TK-området i Statens vegvesen. Denne rapporten gir et svært godt innblikk i hva konsekvensene av nedleggelser blir og derfor er det viktig at våre støttespillere enten det er politikere, fylkeskoordinaterer eller fylkesgrupper nå kommer på banen. Vi oppfordrer til at man setter seg godt inn i problemstillingene og vi håper at våre fylkeskoordinatorer i tillegg tar dette opp lokalt med sine stortingsrepresentanter, ordførerer og FTU, sier Abusdal.

Torgeir Abusdal i ATL i samtale med høyres Helge Orten rundt nedleggelser av førerprøvetilbud på MC.

– Konsekvensene for en del brukerne er store om dette blir gjennomført. Vi frykter at mange dessverre ikke ser alvorligheten i dette. Det er nå vi må handle, avslutter Abusdal.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend