Snøscooter Importørenes Forening slakter høringsforslag fra Regjeringen om forskrift etter lovendring vedtatt i Stortinget: Store reaksjoner fra Snøscooterforeningen

Bjørn Richard Johansen
Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet har ikke forholdt seg til Stortingets vedtak, når departementet har sendt ut høringsnotat om oppheving av avstandskra – Dette er rett ut å si at departementet er uenig med Stortinget. Det kan naturligvis regjeringen være, men deres oppdrag er å gjennomføre Stortingets vedtak, ikke aktivt forsøke å undergrave det, sier sekretær i Snøscooterimportørenes Forening, Arve Lønnum.v for tillatelse til bruk av snøscooter for frakt av bagasje og utstyr til hytte.
Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) har vært sentral i å fremme forslaget i Stortinget.

– Det er kritikkverdig at departementet insisterer på at høringsinstansene skal foreslå begrensninger som ikke er i samsvar med Stortingets vedtak. Departementet flagger en svært klar uvilje mot innholdet i forslaget, og foreslår materielle begrensninger som i realiteten undergraver intensjonen i forslaget, sier Lønnum.

– Dette er rett ut å si at departementet er uenig med Stortinget. Det kan naturligvis regjeringen være, men deres oppdrag er å gjennomføre Stortingets vedtak, ikke aktivt forsøke å undergrave det, sier sekretær i Snøscooterimportørenes Forening, Arve Lønnum.

Sentralt at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak, sier Snøscooterimportørenes Forening.

Saken fortsetter under sakens referansedokumenter: Saken er knyttet til følgende dokumenter, og forslag fremmet i Stortinget av Geir Adelsten Iversen (Sp), Heidi Greni (Sp), Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp), Siv Mossleth (Sp), Sandra Borch (Sp).

Regjeringens utsendte høringsforslag med høringsfrist 1. august 2020: Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm

Stortingets vedtak av 5. mai 2020: Representantforslag om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og Voteringen i saken

Saken fortsetter:

Stortinget vedtok at kommunene skal bestemme selv om og hvor det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter.

Stortinget vedtok å oppheve avstandskravet
Stortinget vedtok 5. mai i år å oppheve avstandskravet på 2,5 kilometer, for frakt av bagasje og utstyr med snøscooter til hytte som ikke har brøytet vei. Stortinget vedtok at kommunene skal bestemme selv om og hvor det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter.

Snøscooterimportørenes Forening (SIF) er en interesseorganisasjon for en samlet snøscooterbransje i Norge. SIF arbeider aktivt for å bedre snøscooterens anseelse og snøscooterbransjens arbeidsvilkår i Norge.

SIF taler snøscooteraktørenes sak i Norge
Snøscooterimportørenes Forening (SIF) er en interesseorganisasjon for en samlet snøscooterbransje i Norge. SIF arbeider aktivt for å bedre snøscooterens anseelse og snøscooterbransjens arbeidsvilkår i Norge. Dette gjøres gjennom arbeid for å få et forbedret regelverk som muliggjør en økt bruk av snøscooter under kontrollerte og regulerte former. Arbeid for flere trygge snøscooterløyper i Norge har vært en sentral del av SIFs arbeid de siste årene. Sikre og trygge løyper er det beste virkemiddelet mot ulykker. Følgende merker er organisert i SIF: Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-Doo og Yamaha gjennom selskapene BRP Norway AS, Polaris, Yamaha Motor Scandinavia og Erling Sande AS.

Departementet må følge Stortingets vedtak
«Da høringsnotatet ble lagt frem var det klart at det var flertall i Stortinget for å oppheve avstandskravet. Departementets oppdrag er å gjennomføre Stortingets vedtak. Det ville vært en fordel dersom departementet forholdt seg til Stortingets vedtak også ved utarbeidelse av et slikt høringsnotat,» skriver SIF i sitt høringssvar.

I høringsnotatet fra Klima- og miljødepartementet står det:

«Departementet mener på prinsipielt grunnlag at det er uheldig å foreslå nye endringer i bestemmelsen om tillatelser til å bruke snøskuter til hytte allerede nå».

Arve Lønnum, sekretær for snøscooterimportørene.

– Dette er rett ut å si at departementet er uenig med Stortinget. Det kan naturligvis regjeringen være, men deres oppdrag er å gjennomføre Stortingets vedtak, ikke aktivt forsøke å undergrave det, sier sekretær i Snøscooterimportørenes Forening, Arve Lønnum.

Det er kritikkverdig at departementet insisterer på at høringsinstansene skal foreslå begrensninger som ikke er i samsvar med Stortingets vedtak. Departementet flagger en svært klar uvilje mot innholdet i forslaget, og foreslår materielle begrensninger som i realiteten undergraver intensjonen i forslaget, sier Lønnum.

For mer informasjon: www.snoscooter.no

 

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend