Motorsykkelens Uke – Markerer at MC sesongen nærmer seg. Gleder meg til 2021 sesongen, sier Norsk Motorcykkel Union (NMCU) leder Odd Terje Døvik.

Bjørn Richard Johansen
I dag skulle Norges viktigste MC-organisasjon NMCU hatt årsmøte på Gardermoen. Men det er utsatt til oktober som følge av COVID-19 situasjonen. Så nå må vi glede oss «digitalt» til MC-sesongen som markeres med Motorsykkelens Uke de neste dagene, sier Odd Terje Døvik. NMCU er aktivt med å kick-starte sesongen ved å oppfordre til mye informasjonsdeling om det gode liv på MC under Motorsykkelens uke 2021.


NMCU flytter inn hos Motorsportforbundet
– Vi går et spennende år i møte i Norsk Motorcykkel Union (NMCU). Om få måneder flytter vi sammen med Norges Motorsportforbund (NMF) på Ullevål stadion. Dermed er sekretariatet i Moss historie, sier Odd Terje Døvik. Vi blir dermed også samlokalisert med Norges Idrettsforbund og det tror jeg vil styrke motorsykkelsaken i Norge. Det vil bidra til å skape et godt miljø for sekretariatet med Bård Vikestad i spissen. Fra mai er sekretariatet på plass på Ullevål. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU organiserer i overkant av 10.000 medlemmer.

Styreleder Odd Terje Døvik i NMCU. Bildet tatt fra en av fjorårets MC-turer.

– Flyttingen til Ullevål blir en stor sak. Overgangen til hel-digital kommunikasjon blir også viktig for NMCU fremover, forteller Odd Terje Døvik. Og så begynner de nyeste førerstøtte-systemene å dukke opp i MC-verdenen også. Her følger vi nøye med, sammen med våre kolleger i Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA).

Vi er for alt som gjør sykkelen sikrere, men aksepterer ikke elektronikk som fratar oss kontrollen over gass og brems. Og det må fortsatt være rom for sykler uten disse systemene, og for den saks skyld: sykler som går på fossilt brennstoff. Det er heller ingen selvfølge i våre dager.

Døvik er til daglig adm. direktør i Returkraft i Kristiansand. Fritid brukes når tiden gir muliget til å kjøre motorsykkel, samt å jobbe for motorsykkelsaken i rollen som leder i NMCU.

– I dag skulle vi egentlig hatt årsmøte på Gardermoen. Men det er utsatt til oktober som følge av COVID-19 situasjonen. At vi utsatte årsmøtet har blitt møtt med forståelse av medlemmene, og så håper vi situasjonen er langt bedre når vi skriver oktober, understreker Døvik.

Logoen til årets heldigitale Motorsykkelens Uke 2021.

Motorsykkelens uke
– I den kommende uka håper jeg at alle aktører med interesse for motorsykkel er aktive i det digitale rommet. I år vil alt skje digitalt og vi trenger denne «møteplassen» for å minne hverandre på at nå kommer våren snart! Samtlige organisasjoner er med, alle importører og samtlige av landets forhandlere. Sammen vil alle hver på sin måte bruke det digitale rom for å løfte frem og markedsføre motorsykkelinteressen.

– Det meste av fysisk aktivitet ble jo også skadelidende i 2020 på grunn av koronaen. Det blir spennende å følge med i digitale kanaler, som Facebook, MC-mediene m.m. som følger motorsykkelmarkedet i de kommende dagene, sier Døvik.

Døvik har godt samband i hjelmen!

Norge i fokus i år
– Det blir nok mest Norges-turer i år også, sier Odd Terje

– Korona-epidemien har heldigvis ikke fratatt oss muligheten til å kjøre sykkel. Men i 2020 måtte vi stort sett holde oss innenlands, og det kan fort bli nødvendig også i 2021. Men så lenge vi får kjøre skal vi ikke klage – og Norge har fortsatt noen av verdens beste og sikreste MC-veier. Hvis koronaen førte til at mange oppdaget det på nytt har vi i det minste én god effekt å se tilbake på!

– Det er også veldig spennende å se den utviklingen vi nå har i reiselivssektoren, hvor aktørene satser mye mer på å tilpasse service til oss motorsyklister. Hubriding.no er et godt eksempel på det. Det lover også godt for vår, sommer og høst med flotte mc-turer her i Norge, forteller en engasjert sørlending på telefonen.

Årets Stortingsvalg blir spennende for oss motorsyklister.

Stortingsvalgår
– I år er det stortingsvalg. Her kommer NMCU sammen med de andre organisasjonene med fokus på motorsykkel til å være aktive i månedene fremover, sier Odd Terje Døvik. Det er med stor suksess vi i NMCU, sammen med de andre aktørene som kjemper for motorsykkelens interesser, har klart å drive ned avgiftsnivået betydelig på motorsykkel i Norge fra 2014 og frem til i dag.

Statsbudsjettet for 2021 som ble vedtatt før jul inneholdt også en god avgiftsreduksjon.
– Dette er veldig gledelig, og et strålende eksempel hva vi kan få til når vi står sammen. Når det er sagt er vi ikke fornøyd før kubikk-avgiften er helt borte – slik den er for bil. Kubikk har ingenting med utslipp å gjøre, så Regjeringen har fortsatt til gode å fullføre omleggingen til et utslippsbasert avgiftssystem. Og så er vi ikke fornøyd med at årsavgiften for mc ikke lenger er halvparten av årsavgiften for en bil, slik alt tilsier at den bør være. «To hjul – halv avgift» bør fortsatt gjelde, sier en engasjert NMCU-leder.

Fra Stortingssalen hvor avgiftsreduksjonene på motorsykkel og snøscooter ble vedtatt i høst.

-Nå må vi jobbe godt sammen for å sikre gjennomslag for motorsykkelsaken når partiprogrammene blir utviklet i vår, være aktive i valgkampen med å fremme våre saker, samt bidra til at MC blir sentral i det som blir den nye regjeringens politikk til høsten.

Vedlagte grafikk viser utviklingen av den totale bestanden av motorsykler i Norge og utviklingen i antall drepte og skadde MC-førere. Ajour pr. 31.12.2020.

Risikostatistikk
– NMCU utvikler gode analyser og fikk i fjor mye ros for oversikten over risikoutviklingen for motorsyklistene i perioden fra 1980-2019. Denne er nå oppdatert med 2020-tall. Analysen viser at antall skader og ulykker faller kraftig selv om antallet motorsykler på veiene har øket betydelig i det samme tidsrommet. Videre jobber vi aktivt med myndighetene, Statens Vegvesen, NAF, Trygg Trafikk og andre for å sikre at veistandarden hele tiden forbedres og at føreropplæring, kunnskap og ferdigheter hos motorsyklistene blir stadig bedre, forteller Odd Terje Døvik. Da tror vi at ulykkestallene vil fortsette å synke. Vi anbefaler også alle om å gjenoppfriske sine kunnskaper med å se YouTube serien Full Kontroll.

– For NMCU som interessepolitisk organisasjon har omorganiseringen av Vegvesenet, og overføringer av oppgaver til fylkene (der noen til alt overmål er slått sammen siden sist) preget året like mye som viruset. Der er vi godt i gang, men ikke på langt nær ferdig. Vi skal sørge for at vår røst fortsatt blir hørt der beslutningene som påvirker oss blir tatt, sier Odd Terje Døvik.

– Nå tjuvstarter vi årets sesong med Motorsykkelens Uke 2021, og ser fram til mye digital motorsykkelmoro, avslutter Døvik.


Kort om NMCU:

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU er representert i den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations). NMCUs øverste organ er sentralstyret som velges på årsmøtet. Leder er Odd Terje Døvik. NMCU har tillitsvalgte i kretsstyrer i 15 fylker i Norge. NMCU sekretariatet ligger i Moss i dag og på Ullevål Stadion sammen med Norges Motorsportforbund fra mai i år. Her blir sekretariatet å samordne sin virksomhet i effektive lokaler i samarbeid med Norges Motorsportforbund / Norges Idrettsforbund.

Share via
Send this to a friend