MC sikkerhet i fokus på lørdag. Trafikksikkerhetsdag hos Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) forhandleren!

Bjørn Richard Johansen
– Viktig at de gode tradisjonene med MC-sikkerhet videreføres Norske motorsyklister er kjent for å ta sikkerhet på alvor, og når NMCF-forhandlerne arrangerer trafikksikkerhetsdag 14. mai, er et av målene at den gode norske MC-kulturen videreføres til nye generasjoner.

Lørdag 14. mai er det Trafikksikkerhetsdag hos din lokale Norsk MC-Forhandlerforening, NMCF-forhandler, med gode tilbud og høy aktivitet i din lokale MC-butikk. NMCF-forhandlerne er et sentralt ledd i trafikksikkerhetsarbeidet for motorsykkel. MC-butikken er ofte ferske motorsyklisters første møteplass. Klikk her for finne din nærmeste NMCF-forhandler.

Viktig påvirkning
– NMCF-forhandlerne er bevisste på sin rolle i sikkerhetsarbeidet. Selgerne har god kompetanse på sikkerhetsproduktene som tilbys, og mange års erfaring som motorsyklister. Denne kompetansen er helt avgjørende for at nye førere får den riktige påvirkningen når de skal handle motorsykkel og MC-utstyr for første gang. Vi mener det er viktig at de gode sikkerhetstradisjonene videreføres til nye MC-førere som er kommet til de siste årene, sier Olaf Olstad i NMCF.

Olaf Olstad er sekretær i NMCF.

MC-lidenskap
MC-opplæringen på trafikkskolene er god. Det er imidlertid en kjensgjerning at de gode MC-vanene for alvor begynner når du har fått «lappen» og starter MC-karrieren.
– NMCF ønsker å være en pådriver for å spre gode holdninger og videreføre den gode MC-kulturen i Norge. Det er viktig at ferske motorsyklister møter disse holdningene fra første stund når de besøker våre forhandlere. I butikken møtes ferske MC-fører og andre erfarne kunder med den samme lidenskapen. Man skal aldri undervurdere den gode praten rundt kaffebordet hos forhandleren, sier Olaf Olstad.

Terje Bredal styreleder i Norsk MC-Forhandlerforening, Han er til daglig å finne som eier og styreleder i Speed Motorsenter AS i Sandefjord.

Dette skjer hos NMCF-forhandleren 14. mai:
·         Utstilling og demokjøring av MC-nyheter med moderne sikkerhetsløsninger.
·         Salg og demonstrasjon av det aller nyeste innen MC-sikkerhetsutstyr.
·         Gode råd og veiledning fra MC-ekspertene, for riktig valg av både MC og sikkerhetsutstyr.
·         De beste rådene om MC-hjelm – ditt viktigste «plagg»!
·         Tilbud om NMCFs egen kjøretøykontroll, hvor mer enn 70 punkter sjekkes på din MC.*
·         Gode tilbud på sikkerhetsutstyr.
·         Salg av den helt ferske Full kontroll-boka til NMCU, som kan gjøre deg til en enda bedre MC-fører
·         Møte med andre motorsyklister og forhandlere med mye kunnskap og MC-erfaring

Ane Lønnum får lydsjekket sin motorsykkel før kjøring. Maks grensen er 100db.

NMCF og Nasjonal tiltaksplan
NMCF er sammen med blant annet NMCU og Trygg Trafikk samt en rekke andre organisasjoner med i arbeid med Nasjonal tiltaksplan for MC-sikkerhet. Olaf Olstad er glad for at myndighetene ser betydningen MC-forhandlerne har i dette arbeidet.
– Sammen med trafikkskolene og NMCU er det MC-forhandlerne som har den direkte kontakten med målgruppene. Denne fysiske kontakten er viktig for påvirkning, for eksempel når det gjelder holdninger. I vårt engasjement i Nasjonal tiltaksplan for MC-sikkerhet har NMCF forpliktet seg til å arbeide aktivt for MC-førerens sikkerhet på norske veier. Ferske motorsyklister er en prioritert målgruppe for våre forhandlere. Det er viktig at de gode tradisjonene videreføres og at de får god opplæring i MC-sikkerhet, sier Olaf Olstad i NMCF.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend