Lov om snøscooterkjøring må bli friere skriver Frode Skrindsrud i et innlegg i Avisa Valdres i dag.

Bjørn Richard Johansen
Lov om snøscooterkjøring må bli friere skriver Frode Skrindsrud i et innlegg i Avisa Valdres i dag som vi har gleden av å dele i Reitwagen.no

I innlandet fylke har det i de senere dager vært flere innlegg (trykk link her) rundt snøscooter. Dette blir i dag besvart i  Avisa Valdres av et godt innlegg fra Frode Skrindsrud. Han jobber i Longyearbyen på Svalbard og bor i Østre Slidre i Innlandet fylke. Vi takker også for gode fotos fra Frode Skrindsrud.

Snøscooter er et godt verktøy til bruk i jobb og til fritid
– Jeg er bruker av snøscooter både i jobb og privat på Svalbard og i Østre Slidre. Her ser jeg både stor nytte av god og klok snøscooterbruk, som alltid skjer i pakt med naturen. Videre er det en flott utvikling vi ser i Norge nå med utvikling av stadig flere regulerte løyper hvor vi kan bruke snøscooter, sier Frode Skrindsrud til Reitwagen.no. Han berømmer også Snøscooterklubbenes Fellesråd for et godt arbeid med å utvikle gode Snøscooterklubber rundt om i Norge.

Frode Skrindsrud har skrevet dagen flotte innlegg i Avisa Valdres. Tatt under idrettsarrangementet “Tøffest – Toughest Oslo 2019 ” i Holmenkollen.

– Det etterlyses en saklig debatt, noe jeg mener Elisabeth Skeie Øraker bidro til, med en humoristisk snert, at dette ikke ble forstått av enkelte er bare å beklage. Innlegget til Elisabeth Skeie Øraker ble delt over 1.200 ganger på Facebook, forteller Frode Skrindsrud. – Det tok helt av, sier Øraker til Avisa Valdres.

Her er innlegget til Frode Skrindsrud i Avisa Valdres i dag i sin helhet. 


Lov om snøscooterkjøring må bli friere.

Etter å ha bodd på Svalbard, Longyearbyen i ett år, der det er mer eller mindre fritt for fastboende å kjøre hvor man vil føler jeg at jeg kan mene noe om dette temaet.

Svalbard har noen mindre soner det ikke er lov å kjøre samt soner som er regulert tidsmessig, ellers er det så si fritt fram utenom i nasjonalparker selvfølgelig.

Fører dette til at det foregår villmannskjøring og all natur blir rasert som følge av dette? Nei, på ingen måte.

Jeg ble overrasket over hvor lite snøscooter kjøring det er på Svalbard. Det er svært få som kjører «aktivt/ unødvendig» utenom på turer til hytter, jakt eller kjøring jobbrelatert.


Og alle som kjører scooter tar hensyn, til hundespann, rein, isbjørn, skiløpere og andre folk i terrenget. Man sakker ned og lar hundespann passere, lar reinen gå fra løypa osv. Dersom reinen flytter seg da vel og merke, for ofte ser den ikke ut til å bry seg i det heletatt om at det kommer en scooter, den står bare i løypa og ser på en.

Forurensing av naturen med søppel er det svært lite av, ser man søppel eller annet i naturen stopper man og tar dette med. (Det man ser mest er sigarettsneiper og filter etter røykere).

Andre gjenstander folk har mistet tar man med til byen og legger ut på en egen Facebookgruppe for dette der de som har mistet ting kan finne det igjen.

Så hvorfor er det en så stor frykt og motstand mot at noen få interessenter kan få kjøre litt snøscooter her på fastlandet? For denne frykten er helt ubegrunnet.

Fordi det er ikke mange som kjører scooter eller er interessert i dette, og ett frislipp vil ikke gi den store forskjellen fra dagens situasjon der «alle» kjører ulovlig.

Og det er plass til alle, bare man viser hensyn.


Forstyrrelse av dyrelivet blir også brukt som argument mot scooterkjøring. Min erfaring er at noen dyr bryr seg ikke, andre lusker ut av løypa og de man ikke ser er selvfølgelig forsvunnet for lengst da de har hørt en lenge før man kommer innpå dem. Svært få blir skremt av at man kommer brått innpå dem da de hører lyden lenge før man kommer innpå dem, slik det kan være med andre mer stillegående uteaktiviteter.

Men det man ser er at dyrene bruker scootersporene som gangveier, det letter deres hverdag i dyp snø. Det samme gjelder skigåere og annet fotfolk, der det aldri har vært gått på ski gås det nå på ski i scootersporet.

Støy er også brukt som argument men dagens snøscootere bråker svært lite.

Er jeg for å bryte loven? Nei.

Er jeg for frislipp for scooterkjøring? Tja kanskje ikke, men regelverket må løses opp slik at de få som faktisk er interessert i dette kan få muligheten til å utøve sin form for friluftsliv.

For snøscooterkjøring er friluftsliv på lik linje med skigåing, alpint, randonee osv.

Innlegg ved Frode Skrindsrud.

Share via
Send this to a friend