Landet på rett side: AP går inn for å revidere motorferdselsloven – Stort engasjement i saken har vært viktig for Arbeiderpartiet

Bjørn Richard Johansen
Mye tyder på at det nå blir endringer av motorferdselsloven. Flertallet i Stortinget kommer nå trolig til å gå inn for en endring av motorferdselsloven i utmark. Det betyr at scooterkjøring i Norge kan bli enda mer styrt av kommunene. AP og SP er enig. Til neste uke skal det debatteres i Stortinget. Nå blir det spennende om AP, SP og Frp samler seg i voteringen for snøscooterinteressene.
Reitwagen.no har fulgt den viktige scootersaken over de siste måneder.

– Den som ikke bidrar til å ikke skape flertall for dette vil sitte på Svarte-Per. Det samme vil gjelde dem som ikke blir med på å følge opp forslaget slik at det blir realpolitikk. Dette var veldig positivt, sier Erik Kirkvold som er styreleder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, i en kommentar. SKFR, som representerer 45 lokale snøscooterklubber fra hele landet, og har 80.000 følgere på Facebook, har også snakket med Arbeiderpartiet i den siste tiden.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad, Arbeiderpartiet, fra Vestre Jakobselv i Vadsø kommune i Finnmark.

Det var spennende hvor AP ville lande
Stortingsrepresentant Runar Sjåstad, Arbeiderpartiet, fra Vestre Jakobselv i Vadsø kommune i Finnmark sier til Reitwagen.no at de har registrert at mange ønsker at noe skal gjøres med dagens motorferdselslov i utmark. Reitwagen.no har fulgt denne saken tett i den siste tiden. Selv er han, kona, Staff-hunden Emma (6 år) og familien med tre barn aktive snøscooterbrukere. Familien har henholdsvis en Ski-doo og en Yamaha-snøscooter.

Staff-hunden Emma (6 år) liker seg også på snøcootertur med famlien Sjåstad.

På tide med revidering
Tirsdag ble forslagene rundt snøscooter behandlet i Energi og miljøkomiteen på Stortinget.
– Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at loven i større grad samordnes med plan- og bygningsloven slik at kommunene får økt myndighet, sier Sjåstad i Ap.

Espen Barth Eide sitter også i Energi- og miljøkomiteen som har fremmet sin innstilling i dag.

Viktig tirsdag for snøscooterfolket
Det er klart etter vedtaket som ble gjort i energi- og miljøkomiteen på Stortinget på tirsdag.

Ap representanten Runar Sjåstad fra Finnmark sitter i komiteen. Han sier at de hadde representantforslagene fra Frp og Sp på sakskartet, men at de gikk inn for Sp sitt forslag.

Sandra Borch i Senterpartiet har vært aktiv for snøscootersaken. Debatten kommer i Stortinget 20. mai.

Snøscooterinteressene har mobilisert godt
– Trykket utenfra har vært stort i denne saken, og vi har valgt å gå inn for forslaget fra Senterpartiet. Det legger dermed opp til revisjon av motorferdselsloven, sier Runar Sjåstad. Han regner med og håper at vedtaket i komiteen vil få flertall med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sine stemmer i Stortinget.

Reitwagen.no har fulgt snøscootersaken gjennom våren.

Vil bli en viktig prosess med å gjøre revidering av loven
Runar Sjåstad sier at med en revisjon av motorferdselsloven, så vil man få både innspill for og imot en endring av loven.

– Vi føler det er den ryddige måten man bør gjennomføre en revisjon av loven, sier Sjåstad.

– Det er viktig for oss å ikke gå inn for ett enkelt forslag, sier Sjåstad om hvorfor de ikke gikk inn for de 32 forslagene fra Frp.

Flott dag i dag når vi ser at Arbeiderpartiet har landet på snøscootersaken sin side. Her partileder Jonas Gahr Støre.

Mye har endret seg
Sjåstad sier at de har merket at dette er en sak som har engasjert mange den siste tiden.

– Det er 5–6 år siden sist det var gjort en revisjon av motorferdselsloven. Mye har endret seg siden den gang, og det er nå en sak som skaper engasjement over hele landet. Tiden var moden for en revidering av loven, sier Runar Sjåstad.

– Det kommer hele tiden inn forslag om små og store endringer av loven, men det er bedre med et blikk på helheten i loven.

Bengt Rune Strifeldt har stått på for snøscootersaken gjennom hele vinteren. Nå utfordrer han Arbeiderpartiet til å støtte opp om sitt forslag om en liten justering.

20. mai blir det debatt i Stortinget
Forslaget til komiteen skal nå debatteres i Stortinget 20. mai.

– Det er mest sannsynlig at det blir flertall for dette forslaget. Det har vært et stort engasjement utenfra og ikke minst fra eget fylke, understreker han. Ap har aldri vært det partiet som har gått lengst i lovgivningen av motorferdselsloven, men at de valgte å støtte Sp sitt forslag i denne saken.

– Det bidrar til et flertall for forlaget sammen med Frp og Sp.

Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, her ute på snøscootertur i Finnmark.


Frp er åpen for å sikre flertall, med en liten justering av forslaget
Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) er imidlertid ikke like sikker i denne saken, som Sjåstad.

– Hva er problemet og hva vil det løse med å samordne motorferdselsloven med plan og bygningsloven, spør Bengt Rune Strifeldt. Frp ville mer for snøscooterinteressene og opprettholder sitt forslag. I alt var det 32 gode forslag vi fremmet, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark og Frp.

Han reagerer på at Ap mener det er flertall for motorferdselsforslaget sammen med SP, men at han selv er usikker på hvem de mener støtter det.

– Frp har ikke signalisert subsidiær støtte til forslaget, fordi vi mener dette vil bidra til økt byråkrati i motorferdselssaker, skriver Strifeldt. Frp er veldig for en revidering av loven, men det forutsetter at forslagstillerne må justere forslaget sitt litt.

Bengt Rune Strifeldt. Frp, på snøscootertur 17. mai 2020.

Dette er forslaget til justering
– Dersom forslaget til SP og AP kan justeres slik, så vil FrP være positiv til å støtte dette subsidiært.

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at kommunene får økt myndighet.» Det er en liten justering av forslaget som jeg håper partiene vil være villig til å endre for å sikre flertall, avslutter en bestemt Bengt Rune Strifeldt.

Share via
Send this to a friend