Ja til bedre lys på motorsykkel, sier Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, i høringssvar til Statens vegvesen

Bjørn Richard Johansen
MCF støtter forslaget fra Statens vegvesen om bedre lys for å forbedre trafikksikkerheten på motorsykkel. – Et godt grep og forslag fra vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og staben i Statens vegvesen, sier Jan Kristensen som er trafikksikkerhetsrådgiver i MCF. Norsk Motorcykkel Union, NMCU, har også i flere år arbeidet hardt for å fremme saken om bedre lys på MC.

Viktig høring og godt forslag
Statens vegvesen sendte på tampen av 2021 ut et forslag om en endring i trafikkreglene § 15 nr. 5 om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister. Motorsykkelimportørenes forening, MCF støtter forslaget og setter stor pris de medvirkede parters ønske om å bedre trafikksikkerheten på motorsykkel.
Se høring fra Statens vegvesen her via link. Endring i trafikkreglene 15 nr. 5

Ingrid Dahl Hovland er vegdirektør og sjef for Statens vegvesen. Det er hun og staben hennes som har fremmet det gode forslaget om bedre lys på MC.

Godt forslag
MCF, Motorsykkelimportørenes Forening har gitt en klar uttalelse knyttet til ekstralys på motorsykkel. Det er Statens vegvesen som har sendt ut et forslag om bedre belysning på høring. Her kan du se høringssvaret fra MCF til forslag om endring av trafikkreglene § 15 nr. 5 om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister.

Per Anton Vinje er styreleder i MCF og adm. direktør i Kellox som importerer Honda. Her med et prakteksemplar av en Africa Twin.

Lys er viktig på MC
Statens vegvesen skriver i sitt høringsbrev med overskriften: Høring – forslag endring i trafikkreglene § 15 nr. 5 om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister. “Bruk av tåkelys sammen med nærlys kan øke synligheten for motorsyklister, og dermed bidra til å redusere ulykkesrisikoen for disse trafikantene. Samferdselsdepartementet har derfor i oppdrag 10. november 2021 bedt Statens vegvesen om å utrede og sende på høring forslag til endring av trafikkreglene § 15 nr. 5 slik at det for motorsykler blir tillatt å bruke tåkelys sammen med nærlys på dagtid.”

Klaus Christian Ottersen (til venstre), seniorrådgiver i Statens vegvesen og leder for Nasjonalt forum for MC-sikkerhet. Til høyre Jan Kristensen i MCF.

Full støtte fra MCF og NMCU
– Motorsykkelimportørforeningen støtter forslaget om endring av endring av trafikkreglene § 15 nr. 5 om lys på motorsykkel slik dette er gjengitt under pkt. 6 Forslag til forskriftsendring i høringsnotatet, sier Per Anton Vinje som er styreleder i MCF og adm. direktør i Kellox Norge som blant annet importerer Honda motorsykler til landet. Norsk Motorcykkel Union, NMCU, har også markert klar støtte for forslaget.

NMCU statistikken som viser økningen i bestanden og utviklingen av ulykker vs bestanden av MC-er i Norge.

– Stadig flere motorsykler kommer med eller har mulighet for ekstralys og kraftigere hovedlys. Salget av ekstralys har de siste årene økt kraftig – særlig i kombinasjon med LED teknologi. Flere av de store fabrikantene tilbyr dette som originalt ekstrautstyr, og norske motorsyklister elsker den ekstra sikkerheten fra bedre og godt synlige LED lys, sier Jan Kristensen som er trafikksikkerhetsrådgiver i MCF til Reitwagen.no.

Jan Kristensen er trafikksikkerhetsrådgiver i MCF.

– NMCU har i lengre tid jobbet for en endring i regelverket som gir tillatelse til å bruke tåkelys sammen med nærlys, og er nå glad for at saken endelig er ute på høring. Frist for uttalelse er satt til 7. mars 2022 og NMCU vil selvsagt støtte dette forslaget med begrunnelse, skriver Odd Terje Døvik som er leder for sentralstyret i NMCU sine nettsider.

Her ser vi moderne belysning på en Indian Super Chief Limited 2022.

Lys bidrar til færre ulykker
– Ulykkesstatistikken viser at flere ulykker kunne vært unngått ved bedre synlighet, sier Jan Kristensen i MCF. MCF er derfor positive til bruk av lys som en medvirkende årsak til at motorsyklister ikke blir oversett av andre trafikanter og på den måten bidrar til å fortsette den synkende trenden i antall ulykker. Som et mindre og mykt objekt på veien er motorsyklisten utsatt i trafikkbilde, men vil kunne bli enklere å se med god belysning.

Odd Terje Døvik leder sentralstyret i NMCU og har jobbet aktivt for det som nå foreslås.

Et godt eksempel på effekten av lys ser dere også i YouTube videoen nedenfor eller ved å trykke link her.

Share via
Send this to a friend