Nyvalgt stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Høyre i Troms slår fast: Ingen snøskuter-politikk i regjeringserklæringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Bjørn Richard Johansen
I september skrev Senterpartiets Sandra Borch og Toralf Heimdal følgende i et debattinnlegg til flere aviser i Troms og Finnmark: «Senterpartiet går for en rask realisering, som innebærer en reell forenkling av motorferdselloven med tilhørende forskrift, med mål om mer motorisert ferdsel og lokalt selvstyre. Dette vil vi kreve som en del av kommende regjeringserklæring.» Nå er det viktig at snøscooterinteressene jobber godt sammen, sier Erlend Svardal i Høyre.
Erlend Svardal Bøe i Høyre lover å være aktiv i snøscootersaken fremover.

Reagerer på at tidligere løfter ikke blir fulgt opp
Her er debattinnlegget Svardal Bøe referer til som var på trykk i Nordnorsk debatt.

Erlend Svardal Bøe i Høyre sier til Reitwagen.no:
– Denne uken kom resultatet da Arbeiderpartiet og Senterpartiet la frem sin regjeringserklæring – Hurdalsplattformen. Snøskuter og motorferdsel er ikke nevnt i det hele tatt. Det står i sterk kontrast til lovnadene Senterpartiet kom med i valgkampen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har også sagt at den nye rødgrønne regjeringen vil samarbeide med SV i ulike saker på Stortinget. Det gjøre ikke utsiktene lysere for forenklinger og mer lokalt selvstyre i motorferdselloven.

Sandra Borch, Sp, som er landets nye landbruksminister markerte seg aktivt i valgkampen med fokus på snøscootersaken.

Store ord
– Senterpartiet har i valgkampen løpt rundt med store ord og løfter om forenklinger og mer lokalt selvstyre i motorferdselloven, og sagt at det skulle inn som en del av regjeringserklæringen. Nå ser vi resultatet. Det er ikke nevnt med et eneste ord i regjeringserklæringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ble lagt frem denne uken. De har rett og slett ført folk som er opptatt av snøskuter-politikk bak lyset, sier Erlend Svardal Bøe som er stortingsrepresentant for Høyre i Troms.

Høyre vil jobbe for snøscootersaken
– Høyre har vært en viktig pådriver i arbeidet med å anerkjenne snøskuter som et viktig fremkomstmiddel for både friluftsliv og næringsliv. Det er med Høyre i regjering at avstandskravet for bruk av snøskuter er endret og at motorferdselloven nå skal gjennomgås med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati, sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe.

Her er tidligere statsminister Erna Solberg på en av sine minnerike snøscooterturer.

– Min bekymring er at arbeidet Høyre i regjering har satt i gang settes på pause. Både fordi Senterpartiet ikke har prioritert det i sin regjeringserklæring og at Senterpartiet styrer på SV sin nåde i Stortinget. Høyre vil ha økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati i blant annet spørsmål om motorferdsel i utmark, og det kommer jeg til å jobbe for som stortingsrepresentant, avslutter Erlend Svardal Bøe.

Senterpartiets Toralf Heimdal reagerer
Bardu-ordfører Toralf Heimdal, tredjekandidat for Senterpartiet fra Troms og dermed vararepresentant til Stortinget nå når Sandra Borch har blitt statsråd, sier til avisa Fremtid i Nord, søndag 17. oktober at han ikke kjøper Svardal Bøes politiske anskuelser hva scooterpolitikken gjelder.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal blir nå Stortingsrepresentant som følge av at Sandra Borch har blitt Landbruks- og matminister. Foto fra den snøscooterpolitiske debatten i regi av SKFR og SIF i Narvik før Stortingsvalget.

– Jeg må jo si at jeg syns det er fantastisk at Høyre kritiserer oss på dette. Det er Høyre selv som har lagt til rette for den slengen vi nå skal prøve å rette opp. Vi må prøve å omgjøre Høyre sine vedtak i saken, der Høyre har fått fokuset over på at man skal ha strengere regler knyttet til motorferdsel, sier Toralf Heimdal til Fremtid i Nord.

Når Fremtid i Nord spør: – Men scooter er ikke nevnt med ett ord i Hurdalsplattformen. Svarer Senterpartiets Toralf Heimdal.
– Nei, så får man ikke alle detaljene med i en regjeringserklæring. At det ikke står der, betyr ikke at vi ikke skal prøve å få til en endring, Vi gir oss ikke med det, selv om Høyre ikke har gjort det enkelt for oss, sier Heimdal.

Erik Kirkvold er leder for SKFR.

Viktig å være på for snøscootersaken nå
– Det er hyggelig å se at Erlend Svardal Bøe fra Høyre i Troms er klar i talen om snøscootersaken. Vi vil ta initiativ til et møte med han for å følge opp utspillet hans, sier Erik Kirkvold som er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR i en kommentar. SKFR, representerer 45 lokale snøscooterklubber fra hele landet og har 80.000 følgere på Facebook.

Erlend Svardal Bøe på tur med snøscooter. Foto: Høyre i Troms.

Denne saken ble sist oppdatert 17. oktober.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend