Historisk få MC ulykker i Norge så langt i år: 50 prosent færre MC-ulykker i år vs 2022 selv om MC-bestanden øker i år også.

Bjørn Richard Johansen
En stor felles laginnsats gjennom “Nasjonalt forum for MC-sikkerhet” ser ut til å gi gode resultater. Målet er å nå ambisjonene i “Nullvisjon” vedtatt av Stortinget.

Fokus på førerutdanning, kjøreopplevelser og ikke fart
Føreropplæringen står veldig sentralt i Norge. God opplæring samt aktiv oppfordring til at MC-førere bør kjøre moderne og sikre motorsykler er viktig. Videre oppmuntring til oppfriskningskurs og førerutviklingskurs, samt økt fokus på gode kjøreopplevelser (og ikke fart) har trolig også medvirket til at vi i år har stor reduksjon i MC-ulykker. Innsatsen koordineres av Statens Vegvesen gjennom “Nasjonalt forum for MC-sikkerhet” og MC-bransjen som et samlet lag.

Tore Johannessen, faglig rådgiver i Trafikkforum, sentral i MCsikkerhet.no og en av de viktige aktørene innen føreropplæring på MC i Norge.

Føreropplæringen er nøkkel til suksess
– Helt sentralt står også føreropplæringen på trafikkskolene landet rundt som gjør en kjempeinnsats i utdanning av nye MC-fører, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Så stor ros til alle de som bidrar med opplæringen av nye motorsyklister. Her er  alle landets trafikkskoler og trafikklærere organisert i Trafikkforum og Norges Trafikkskole Forbund de sentrale i arbeidet.

Odd Terje Døvik i NMCU, Jone Blikra som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i Transport- og samferdselskomiteen samt Per-Anton Vinje som er styreleder i MCF i forbindelse med Den motorsykkelpolitiske debatten i Arendalsuka i fjor.

Nullvisjon
Vårt felles mål er Nullvisjon, null dødsulykker. Ni dødsulykker er ni for mye. Men det er dramatisk mye bedre enn i fjor hvor tallet på samme tid var hele 17 dødsulykker. Det er faktisk en prosentvis reduksjon på nær 50 prosent i antall ulykker i år sammenlignet med i fjor.

Dette blir også et viktig tema for diskusjon på den Motorsykkelpolitiske debatten som går av stabelen i Arendalsuka torsdag 17. august kl. 18.30. Alle med MC er velkommen til å ta del av debatten i Arendal eller via digitale kanaler.

Bestanden av MC-er i Norge øker kraftig, men vi ser en positiv tendens over tid i reduksjon av antall ulykker vs bestand. Kilde NMCU.

Fortsatt mange ulykker med bil
Samtidig ser vi at antall ulykker blant bilister er stabilt høyt.
– Mye tyder på at MC-miljøet har lykkes bedre enn andre med samordnet, holdningskapende arbeid, sier Odd Terje Døvik som er leder i sentralstyret til NMCU, Norsk Motorcykkel Union, til Reitwagen.no. Han ferierer for tiden i Danmark og representerer nær 40.000 motorsyklister som er medlem i NMCU eller følger Facebook gruppen Bikelife i Norge.

Odd Terje Døvik legger til:
– Men for å sitere Aristoteles: En svale gjør ingen sommer! I år er tallene lave. I fjor var de høye. Neste år kan de stige igjen. Det er snakk om små, statistiske variasjoner. Det viktige er utviklingen over tid, de lange linjene. Og der er bildet helt entydig: Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på MC i Norge fortsetter stadig å synke – slik den har gjort i mange år allerede.

En engasjert Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør og Jone Blikra fra Arbeiderpartiet i Arendalsuka i fjor.

Felles innsats for å få ned antallet ulykker
Statens vegvesen etablerte i august 2021 et «Nasjonalt forum for MC-sikkerhet». Videre er det laget en «Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022–2025». Dernest har en rekke av de toneangivende MC-aktørene samordnet mange av sine tiltak for å løfte frem holdningsskapende nyheter.

«Nasjonalt forum for MC-sikkerhet» har som formål å samle og involvere sentrale og kompetente fagmiljøer, og skal ha et nært samarbeid med tilsvarende fora på fylkesnivå. De fylkesvise foraene deltar i det nasjonale forumet, med representanter fra fylkeskommunene. Nasjonalt forum for MC-sikkerhet ledes av Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet har bidratt med 4 millioner kroner for å støtte opp om en rekke opplærings- og holdningsskapende tiltak. Se sak fra Samferdselsdepartementet/regjeringen.

Odd Terje Døvik i NMCU og stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Senterpartiet. Hun er kjent som Kawasaki fan men vi fanget henne her med å sjekke ut en Triumph i Arendalsuka.

– Dermed er holdningsskapende arbeid topp prioritert i arbeidet som skjer i regi av «Nasjonalt forum for MC-sikkerhet». Det er veldig viktig og bra, sier Odd Terje Døvik i NMCU.

Ingrid Dahl Hovland er vegdirektør og står i spissen for teamet i Statens Vegvesen om å bidra aktivt til å få færre MC-ulykker. MC bransjen roser henne for et godt samarbeid om tiltak som gir gode resultater.

MC-tallene er et lyspunkt
– I en krevende sommer for trafikksikkerheten er MC-tallene et lyspunkt, sier Ingrid Dahl Hovland som er vegdirektør Statens Vegvesen. Mens vi i fjor hadde hele 17 omkomne i årets sju første måneder, er antall dødsulykker med motorsyklinger nesten halvert i år med ni omkomne.

– Det er selvsagt ni for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som følger ulykkesutviklingen fra dag til dag. Vegvesenet har satset mye på samarbeid med de viktige aktørene rundt motorsykkel og sikkerhet, samt fokus på gode kjøreteknikker i de senere år.

Fra møtet med MC-interessentene i Arendalsuka i fjor. Her deltok også Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Vi vet at hele MC-bransjen er opptatt av å fremme den enkelt MC-førers fokus om førerutvikling og førerutviklingskurs, sier Hovland. Vi tror dette arbeidet er veldig viktig. Et felles fokus på målene i Nullvisjonen gir oss en positiv effekt.

– Det er viktig å stå på sammen for å bidra til å sikre den gode utviklingen vi nå ser. Målene i Nullvisjonen står klart for oss alle, sier Ingrid Dahl Hovland.

Velkommen til årets Motorsykkelpolitiske debatt i Arendal og Arendalsuka torsdag 17. august kl. 18.30.

Oppfordre alle MC-interesserte å delta i Arendalsuka
Hun gleder seg til Arendalsuka, hvor «Den motorsykkelpolitiske debatten» torsdag 17. august, kl. 18.30 i Samferdselsteltet hvor dette blir et viktig tema.

– Alle som er opptatt av å jobbe mot nullvisjon på motorsykkelsiden bør møte opp for å ta del i debatten, sier vegdirektøren til Reitwagen.no.

Per-Anton Vinje er aktiv på MC og kjører gjerne en Honda Africa Twin.

Alle jobber sammen for færre ulykker
– Det skjer noe veldig positivt i motorsykkel-Norge, Per-Anton Vinje som er styreleder for Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. De organiserer alle de store MC-merkene som selges i Norge.

Tage Pettersen, Stortinget, Høyre til venstre her. Sammen med Per-Anton Vinje og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i bakgrunn.

Han fortsetter:
– Jeg tror det vi nå ser er et resultat av en kjempe dugnadsinnsats med alle de viktige aktørene i motorsykkelbransjen, Vegdirektoratet/Statens Vegvesen, aktørene sentralt i føreropplæringen i Norge organisert i Trafikkforum og Norges Trafikkskole forbund, NAF, KNA, Trygg Trafikk, forhandlere og importører med flere som jobber i sammen i «Nasjonalt forum for MC-sikkerhet».

Ingrid Dahl Hovland i samtale med Thomas J. Winther, Rene Holmen i Bikelife og Eddie Mathisen som driver med førerutvikling i Norge.

Samordning viktig
– Samordningen er viktig og er nok en av de viktige årsakene til at vi nå ser en positiv utvikling, sier Per-Anton Vinje. Han er selv aktiv motorsyklist og sverger til Honda som adm. direktør for Kellox i Norge, som nettopp importerer det merket. Men han representerer også alle de store MC-merkene som selges i Norge.

Kronprins Haakon som prøver en motorsykkel på Oslo Motorshow høsten 2021.

Kommunikasjon er viktig
– Vi har hatt stort fokus på kommunikasjon og holdningsskapende arbeid. Vi har også fokusert på noen få budskap. Det er kjøreopplevelse som gjelder. Ikke fart. Videre: Alle bør delta på føreropplæring. Og: Sats på moderne og sikre MC-er, sier Per-Anton Vinje.


Gleder seg til Arendalsuka
– Motorsykkelimportørene har videre bidratt til å opprette en egen mediekanal, Reitwagen.no, for å bidra til å løfte frem disse viktige budskapene til landets mer 250.000 motorsyklister, forteller Vinje på telefon fra Trøndelag hvor han avslutter ferien i disse dager.

– Dermed kan vi nå våre brukere direkte med de viktige budskapene gjennom en rekke digitale medier og kanaler, sier Per Anton Vinje. Han gleder seg samtidig til å møte alle de sentrale aktørene involvert i arbeidet med å nå Nullvisjon i Arendalsuka for den Motorsykkelpolitiske debatten torsdag 17. august kl. 18.30. Debatten er åpne for alle og går av stabelen i Samferdselsteltet ved gjestebryggen i Arendal.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend