Gratis MC parkering i Stockholm under Covid-19 tiden i 2021: Et godt forbilde for Oslo og andre norske kommuner som Corona-tiltak. Stor ros til MDGs søsterparti i Stockholm.

Bjørn Richard Johansen
Det er nøyaktig ett år siden covid-19-pandemien også rammet Sverige, og at det har blitt en hverdag for oss alle. Parkeringsavgiften for MC ble fjernet i fjor vår. Motorsyklistene gikk dermed raskt over fra offentlig transport og bil til motorsyklene for å pendle til og fra jobb, samt til andre gjøremål som et viktig COVID-19 tiltak. Med bakgrunn i suksessen i fjor tok SMC, Sveriges MotorCyklister, igjen initiativ til å forenkle bruken av motorsykler og mopeder i Stockholm og de andre store byene i Sverige.
Jesper Christensen, generalsekretær i svenske SMC, søsterorganisasjonen til NMCU i Sverige.

70.000 medlemmer i SMC i Sverige
SMC, Sveriges motorsyklister, er en interesseorganisasjon for motorsyklister og søsterorganisasjon til Norsk Motorcykkel Union i Norge. SMC har rundt 70.000 medlemmer. SMCs viktigste arbeidsområder er trafikksikkerhet, turisme, forsikring, forbrukerproblemer, meningsdannelse, informasjon og internasjonalt arbeid. Nå har de igjen fått til et godt samarbeid med politikerne i Stockholm Lan som sikrer gode parkeringsløsninger og gratis parkering for MC og moped i Stockholm. Et godt COVID-19 tiltak.

Stockholms trafikkbyråd Daniel Helldén (MP, MDG) har vært sentral i å få den gode COVID-19 ordningen på plass.

Nå har de bidratt til å sikre at motorsyklistene kan bidra med å minske tetthet i trafikken og i kollektive transportmidler, ved at parkering i Stockholm blir gratis i år også som følge av COVID-19 tiltak i regi av Stockholm Län.

Jesper Christensen, generalsekretær i svenske SMC har samarbeidet godt med Stockholm politikere for å bidra til gode COVID-19 løsninger i byen.

Et godt COVID-19 tiltak
Dette er et veldig godt tiltak for å hjelpe til å minske risiko for COVID-19 spredning ved at alle som har motorsykkel får et ekstra insitament for å benytte MC-en i hverdagen og dermed bidra til mindre nærhet til andre reisende i buss og kollektiv. Videre unngå å bruke bil som er svært plasskrevende i forhold til motorsykkel, sier Jesper Christensen, generalsekretær i svenske SMC. Vi ser nå at Stockholm får veldig positiv internasjonal oppmerksomhet med bakgrunn i dette Corona-tiltaket som vi motorsyklister kan hjelpe til med. Gratis parkering er et veldig godt virkemiddel.

MCF foreslo det samme i Norge og Oslo i fjor vår. Berømmer Stockholm med en god løsning. Vil følge opp i Norge. Per-Anton Vinje er styreleder i MCF, Motorsykkelimportørenes Forening.

– MCF tok allerede i fjor et initiativ overfor Byrådet i Oslo om samme sak. Vi vil nå følge dette opp igjen, nå som MC-sesongen starter sier Per-Anton Vinje som er styreleder for MCF i Norge til Reitwagen.no

Odd Terje Døvik i NMCU er imponert over sin søsterorganisasjon i Sverige. Vi vil jobbe sammen med MCF i Norge for å løfte frem samme forslag til løsning i Oslo og i andre byer i Norge.

– Vi må gi stor ros til våre svenske kollegaer her, og vil nå følge opp i Norge, sier Odd Terje Døvik i NMCU i en kommentar. Her vet vi at Motorsykkelimportørenes Forening, MCF har gjort en god jobb for å løfte frem temaet i Oslo i fjor og her bør hovedstaden så vel som de andre store byene i Norge følge det svenske eksemplet.

Stockholms trafikkbyråd Daniel Helldén (MP, MDG)

Suksess i Stockholm
Samarbeidet med Stockholm kommune og SMC Stockholm har vært en suksess. Transportstyret i Stockholm by besluttet i forbindelse med andre avgjørelser angående covid-19 å avskaffe parkeringsavgiften i fjor. En beslutning som er utvidet nok en gang nå i år.

– I forrige uke gikk alliansepartiene og miljøpartiet i Stockholm ut med en pressekonferanse om at en rekke avgjørelser som er tatt i forbindelse med å dempe smittespredningen vil bli forlenget til årsskiftet, forteller Jesper Christensen i svenske SMC.

– Det er altså gratis i hovedstaden å parkere motorsykkelen eller mopedklasse I på motorsykkelparkeringsplasser. En veldig viktig beslutning i disse tider for alle som er avhengige av et tohjulet motorkjøretøy i hverdagen. Forslaget ble endelig vedtatt i trafikkomiteen i Stockholm i går, forteller Jesper Christensen.

Stockholms trafikkbyråd Daniel Helldén (MP, MDG) her i forbindelse med prøvekjøring av El-moped og motorsykkel i Stockholm.

God dialog med politikerne i Stockholm
I løpet av året har SMC, sammen med SMC Stockholm, hatt god dialog med politikere. Det har vært gjennomført flere møter angående akkurat denne saken. I forbindelse med dette har Stockholms trafikkbyråd Daniel Helldén (MP, MDG) også deltatt i en prøvekjøring av elektriske mopeder. SMC Stockholm jobber kontinuerlig med spørsmål om parkering og bussfelt i regionen. Denne gangen har det vist seg at politikerne har lyttet til SMCs argumenter og utvidet avgjørelsen uten noen påminnelse eller anmodning fra motorsykkelkollektivet. Her har vi med god hjelp av SMC lokalt i Stockholm fått lagt til rette en veldig god ordning også i år, avslutter Jesper Christensen som er generalsekretær i SMC i Sverige.

Se også link til Facebook video fra i fjor

Se også dette oppslaget fra i fjor.

 

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend