Enova med melding til alle MC og mopedeiere: Framtidens kjøretøy er elektrisk! Enova lanserer støtte til elmopeder og elmotorsykler

Bjørn Richard Johansen
Enova med melding til alle MC og mopedeiere i Norge. Mens elbiler utgjorde 64,5 prosent av nybilsalget i Norge i 2021, så er salget av elektriske motorsykler og mopeder fortsatt beskjedent. Dette er årsaken til at Enova nå trår til med et nytt støttetilbud for privatpersoner.
Enova lanserer støtte til elmopeder og elmotorsykler: Du kan nå få inntil 25.000 kroner i Enova-støtte ved kjøp av en elmotorsykkel. Foto: Enova

Fra 15.000 til lett og 25.000 på tung MC
I en pressemelding fra Enova opplyses det at man får 15.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel og 25.000 kroner til tung elmotorsykkel. Skaffer man seg elmoped, kan man få inntil 3.500 kroner. Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i kjøretøysregisteret, hvilket betyr at man ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy.

Per-Anton Vinje er styreleder i MCF og er glad for den nye ordningen som Enova innfører.

MCF har vært aktiv i dialogen med Enova
Motorsykkelimportørenes Forening, MCF har en tid jobbet målrettet sammen med Enova for å få ned prisen på elektriske moped og motorsykler for å gjøre det enklere og rimelig å velge miljøvennlige motorsykler. Det er der derfor med stor glede at Enova nå presenterer støtteordninger til kjøp av elektriske moped og motorsykler.
– Dette er et flott tiltak som vil være med å skape større interesse rundt bruken av elektrisk motorsykkel og moped, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i MCF.

Kymco er et av de elektriske produktene som Kellox nå ruller ut med tyngde i Norge.

Enova med fokus på EL motorsykkel og moped
Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen og som velger løsninger som ennå ikke har fått fotfeste i markedet.

Støttetilbudet for elektriske mopeder og motorsykler har som formål å øke etterspørselen av disse kjøretøyene. Enova ønsker med det å stimulere til raskere teknologiutvikling og økt tilgjengelighet av disse kjøretøyene i det norske markedet.

Målet er at kjøretøyene som selges framover i størst mulig grad skal være elektriske, og bidra til at mest mulig av transporten er uten klimautslipp.

Ordningen er tidsavgrenset og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser.

Anna Theodora Barnwell, markedssjef i Enova SF.

Fortsatt en vei å gå
Av nysalg på moped og motorsykkel har moped størst utslippsfri markedsandel med 28 prosent i 2020. For lett og tung motorsykkel er markedsandelen kun 1,8 prosent.

Begrenset utvalg av produkter i markedet, høy merkostnad og begrenset rekkevidde er i dag de viktigste årsakene til at folk ikke velger elektriske motorsykler og mopeder.

– De største utslippene vi har som privatpersoner kommer fra transport, og skal vi nå klimamålene må dette endres, sier Anna Theodora Barnwell, markedssjef i Enova SF.


Vil utvikle nye holdninger

Enova ønsker med sitt nye støttetilbud å skape en økt bevissthet i samfunnet om at all energibruk og transport skal være utslippsfri.

Elektriske mopeder er særlig interessant i et 2050-perspektiv. Ungdom er den største kjøpergruppen for slike kjøretøy. Hvis man blir eier av et utslippsfritt kjøretøy, så kan det være med å påvirke både holdninger og valg resten av livet.

Dette er de nye støttetilbudene:


Elmotorsykkel

Du får 15.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel og 25.000 kroner til tung elmotorsykkel. Både nye og etablerte leverandører har et økende antall elmotorsykkel-modeller for ulike bruksområder. Les mer her

Elmoped
Du får 3.500 kroner i støtte når du skaffer deg en elmoped. Elmopeden er et utslippsvennlig alternativ for deg som ikke har behov for et kjøretøy med lang rekkevidde, og som kanskje vil vurdere et alternativ til bil nummer to for husholdningen. Aldersgrensen for å kjøre elmoped er 16 år og du må ha eget førerkort. Ungdommer under 18 år som skal kjøpe et kjøretøy må få foresatte eller verge til å signere en fullmakt på vegne av seg. Les mer her

Generelt
Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i Kjøretøyregisteret etter 22. mars 2022. Det vil si at du ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy. Du må være registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å få utbetalt støtte.

Hvordan får du støtte?
Du må søke via Enovas registreringsportal på https://tilskudd.enova.no
For å logge deg på og få utbetalt støtte kreves innlogging via ID-porten.

Om Enova
Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Share via
Send this to a friend