Norsk MC Forhandlerforening (NMCF): Økt salg, men likevel lavere inntjening for motorsykkelforhandlerne i Norge!

Bjørn Richard Johansen
Norsk MC Forhandlerforening (NMCF): Økt salg, men likevel lavere inntjening for motorsykkelforhandlerne i Norge! De siste årene har sterk og omfattende profesjonalisering av motorsykkelforhandlerne ført til at bransjens egen frykt for lavere salg i forbindelse med Covid 19, vist seg å være ubegrunnet – salget har faktisk økt, og i omtrent samme takt som i tidligere år.

Økt salg, lavere inntjening
Økt salg, men likevel lavere inntjening for motorsykkelforhandlerne i Norge. De siste årene har sterk og omfattende profesjonalisering av motorsykkelforhandlerne ført til at bransjens egen frykt for lavere salg i forbindelse med Covid 19, vist seg å være ubegrunnet – salget har faktisk økt, og i omtrent samme takt som i tidligere år, sier Olaf Olstad i Norsk MC Forhandlerforening (NMCF). NMCF ble stiftet 14. april 2016. NMCF står for Norsk MC-Forhandlerforening og skal ivareta forhandlerens posisjon i verdikjeden og sørge for at norske MC forhandlere fortsatt vil være den viktigste møteplassen for norske motorsyklister også i fremtiden.

Olaf Olstad i NMCF påpeker at motorsykkelbransjen nå får sjelden klager på de tusenvis av nye motorsykler som selges hvert år. Gode produkter og en markant profesjonalisering av sluttleddet. (Foto: MC-avisa)

Olaf Olstad, generalsekretær i NMCF kan fortelle at årsakene til dette er flere:
A: Godt smittevern
Forhandlerne har raskt innført gode smittevernsregler som gir trygghet for både kunder og ansatte.
B: Kundenes prioriteringer
Fraværet av utenlandsreiser gjør at mange velger å kjøpe kapitalvarer som fritids- produkter av type motorsykkel, fritidsbåt eller liknende.
C: Kvalitetssikring
Produsentene av motorsykler eller vi motorsykkelforhandlere får i nyere tid ytterst sjelden klager på produktene. Motorsykler er i dag et like pålitelig produkt som biler. Og skulle motorsykkelforhandlerne en sjelden gang likevel få en henvendelse ang. klage så blir dette behandles raskt ifølge de opplysninger Olstad sitter med. NMCF medlemmenes mantra er – fokus på norske motorsyklister!

Reitwagen.no sitt team medlem Ole-Herman Forthun foran en av de mange gode MC-forhandlerne i Norge. Med sin TB-på baksetet.

Men denne solskinnshistorien har dessverre også en bakside.
Olaf Olstad sier videre:
Valutapåslag som en følge av en svak norsk krone, økte kostnader for forhandlerne på grunn av Covid 19 samt dårligere kår for motorsykkelbransjen enn bilbransjen når det gjelder nye og mer miljøvennlige incentiver fra politikernes side, fører til en lite logisk og økende skjevhet i konkurranseforholdene mellom bil og MC-bransjen.

Dette igjen innebærer at på tross av økt salg, synker likevel inntektene våre og de er i dag godt under tre prosent i bunnlinjen – en utvikling som må bremses opp for å unngå at MC-forhandlere ikke har råd til å ansette kvalifisert personale og går med tap, forteller Olstad.

Olaf Olstad i NMCF er stolt over Norske MC-Forhandlerne som raskt innførte gode smittevernstiltak som ga trygghet for både kunder og ansatte. Dette er en viktig årsak til at MC-salget i år er høyere enn noensinne

Vi er overbevist om at den tilliten og kontakten som er oppnådd mellom kunder og forhandlere de siste årene ikke bare er kommersielt fornuftig, men det er også et viktig bidrag til reduksjon av ulykker og bidrar til en sikring av at motorsykkelparken i Norge er i perfekt teknisk stand til enhver tid. Her må bransjen rette en stor takk til NMCU som definitivt er den største bidragsyteren. Vi i NMCF har jobbet tett med NMCU i arbeidet med «NMCFs Frivillig kjøretøykontroll og – autorisasjon m.m, sier generalsekretæren i NMCF Olaf Olstad.

Om MC Forhandlerforeningen, NMCF:
NMCF ble stiftet 14. april 2016. NMCF står for Norsk MC-Forhandlerforening og skal ivareta forhandlerens posisjon i verdikjeden og sørge for at norske MC forhandlere fortsatt vil være den viktigste møteplassen for norske motorsyklister også i fremtiden. Foreningens formål er å ivareta, utvikle og styrke bransjens felles interesser ved å:

Terje Bredal, styreleder i Forhandlerforeningen (NMCF) i midten her utenfor Straand Hotel.
  • trygge vilkårene for brukere og forhandlere
  • fremme interessen for motorsykkel- og mopedbruk i Norge
  • etablere et tillitsfullt samarbeid med myndigheter og andre som kan medvirke til økt effektivitet, sikkerhet og miljøbevissthet i hele verdikjeden fra produsent til forbruker
  • være høringsinstans og kunnskapssenter for rammesettende myndigheter
  • være en informasjonskanal ut til medlemmene på alt som skjer av nye rammevilkår
  • søke å koordinere interesser og synspunkter i bransjefaglige spørsmål med våre veimyndigheter og andre som kan bedre den daglige drift hos medlemmene

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend