Forslag i Stortinget: Med et tilleggskurs skal bil-førerkortet gi rett til kjøring med lett MC

Bjørn Richard Johansen
Et representantforslag om rett til å kjøre lett motorsykkel (A1) dersom man har førerkort for bil skal nå behandles i Stortinget etter at Morten Stordalen, FrP har fremsatt forslaget på vegne av flere representanter. Alle som har førerkort for bil bør også få rett til å kjøre lett motorsykkel (A1), hvis de gjennomfører et kurs i regi av trafikkskole med både teori og praktisk trening. Førerkort for lett motorsykkel har en aldersgrense på 16 år.
Morten Stordalen, Stortinget, Frp til høyre. Lene Graarud til venstre er daglig leder for Alf Graarud Motor. Her ved avhenting av ny motorsykkel sommeren 2020.

Lett motorsykkel er et praktisk transportmiddel som er lite plasskrevende og som er i vekst som kjøretøykategori. For å ta førerkort klasse B for bil må man være 18 år å ha mye praktisk trening på å bruke kjøretøy i trafikk.

– Dette skal bli en rett for alle med B-førerkort hvis forslaget blir vedtatt. I praksis vil det være en mulighet for dem som har en spesiell interesse for kjøring av lett motorsykkel som et godt alternativ til bil, sier Morten Stordalen, FrP, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og representerer Vestfold og inntil nylig medlem av Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.


– Lett motorsykkel er et utmerket fremkomstmiddel både for de som pendler inn til byene, og for de som skal ferdes så enkelt som mulig i byene, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen.

Grafikk: NMCU: Stor økning i motorsykler siste 40 år og stadig færre MC-ulykker i Norge.

– Vi har godt håp om at forslaget om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil vil få bred støtte i Stortinget. De aller fleste voksne nordmenn har førerkort, og vil ha glede av å kunne utnytte ordningen med å ta et tilleggskurs i teori og praksis som har førerkort klasse B, fortsetter han.

Per Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening.

– Istedenfor å bruke bil hele året til og fra jobb eller skole, kan unge som går på skole i distriktene komme seg til og fra skole for en billig penge og svært liten miljøbelastning. 125cc mc koster ca. 40-50.000 kroner helt ny og bruker under 0,2 l/mil. For den prisen får man bare en eldre bruktbil som fort bruker 3-4 ganger så mye bensin, sier Per Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Solid støtte for forslaget blant brukere og interessenter
– Ved at vi også her legger opp til at det blir gjennomført et kurs i regi av godkjente trafikkskoler med fokus på både teori og praktisk treninger, er det et godt forslag, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide i samtale med Tore Johannessen, som er rådgiver for Trafikkforum i Norge, under Straand Treffet i fjor.

– Vi er glade for at forslaget kommer og at det legges opp til at det bør gjennomføres et godt pedagogisk kurs hvor man også vil få krav om praktisk trening i regi av en godkjent trafikkskole. Det sier Tore Johannessen som er rådgiver for Trafikkforum i Norge. Trafikkforum organiserer mange av landets kjøreskoler og er opptatt av å være en god samarbeidspartner for trafikkskolene, politiske myndigheter og fagmyndigheter innen trafikksikkerhet.

Odd Terje Døvik er leder i NMCU, Norsk Motorcykkel Union.

– NMCU ser positivt på forslaget, gitt at opplæringen blir ivaretatt på en god måte. Tyskland innførte ordningen i fjor, og har så langt gode erfaringer. Men der er kravet minst 8 timer teori og minimum 18 kjøretimer. Jeg ser ingen grunn til at det skulle være noe mindre hos oss. En MC er ikke en bil på to hjul, sier Odd Terje Døvik som er leder i NMCU. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU organiserer ca. 10.000 betalende medlemmer.

Eli Johanne Stene er president for WIMA i Norge. WIMA er landets største interessegruppering for kvinnelige motorsyklister i Norge.

– Stadig flere kvinner interesserer seg for motorsykkelkjøring. Vi tror dette vil bidra til at terskelen for å komme i gang med motorsykkel i A1 klassen blir enda lavere og at spesielt kvinner vil benytte seg av muligheten, sier Eli Johanne Stene som er leder av WIMA i Norge. WIMA er landets største interessegruppering for kvinnelige motorsyklister i Norge.

Børre Skiaker er generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub, KNA.

– KNA er bilfolkets stemme og har historikk for å være bilistens side siden stiftelsen i 1907. At bilister med B førerkort også skal få mulighet til å kjøre lett motorsykkel A1 klasse med et tilleggskurs i teori og praksis ser vi veldig positivt på. Det vil gi de som ønsker å ta del i denne løsningen en god mulighet til å få større verdi ved sitt førerkort, sier Børre Skiaker som er generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub, KNA. KNA har ca. 34.000 medlemmer i Norge.

Tanja Stauning, Service Manager hos Honda i Norge og Per Anton Vinje, adm. direktør i Kellox som importerer Honda i Norge.

– Vi har hatt en kraftig økning av motorsykkelbestanden i Norge i de siste 20 år. Samtidig ser vi at ulykkestallene relativt sett har gått kraftig ned og nå holder seg lavt. Dette skyldes god opplæring og stort fokus på god atferd i trafikken. Videre ser vi at motorsykkel er et godt og moderne transportmiddel til og fra jobb, samt for tur- og kjøreopplevelse i Norge. Her ser vi også økt grad av fokus på Norgesopplevelser på to hjul som en positiv trend i Norge, sier Per Anton Vinje, styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening.

Morten Stordalen, Stortinget, Frp til høyre. Lene Graarud til venstre er daglig leder for Alf Graarud Motor. Her ved avhenting av ny motorsykkel sommeren 2020.
Share via
Send this to a friend