Et viktig skritt mot å virkeliggjøre Nullvisjonen! Odd-Terje Døvik, leder i sentralstyret i NMCU gjør opp status for ulykkes sommeren 2021

Bjørn Richard Johansen
Årets MC-sesong går mot slutten og vi kan glede oss over at det har vært få alvorlige ulykker i år, samtidig som antallet sykler er økt betydelig. Dette er en flott trend. Norsk Motorcykkel Union, NMCU har utviklet en god historikk som går tilbake til 1980 nettopp på dette området. Arbeidet mot Nullvisjon og det å få ned antallet ulykker blir viktig fremover.


Målet er null
I fjor på denne tiden hadde 19 motorsyklister omkommet på norske veier i løpet av sesongen. Det var flere enn året før, og mange flere enn de 13 som omkom i tilbake i 2011 som ofte har blitt trukket frem av Trygg Trafikk. NMCU er landets største motorsykkelorganisasjon med over 10.000 medlemmer. Organisasjonen er bygd opp rundt 17 fylkeslag, et sentralstyre og et sekretariat på Ullevål Stadion som er samlokalisert med Norges Motorsportforbund, NMF. Reportasjen bygger på et innlegg på NMCU.org.

Odd Terje Døvik er leder av sentralstyret i NMCU.

– Pr. 1. oktober i år har vi heldigvis kun 12 motorsyklister som har omkommet på norske veier. Det er selvsagt for mange, da vi har mål om å nå Nullvisjon. Men det er faktisk nesten en halvering fra i fjor, og det laveste tallet vi noensinne har sett. 2011-rekorden ligger an til å bli slått med nesten 10 prosent, sier Odd Terje Døvik i NMCU til Reitwagen.no. Døvik gleder seg til at NMCU nå sammen med Motorsykkelimportørenes Forening, MCF skal møte Veidirektøren og diskutere disse forholdene og noen andre viktige team.


NMCU oppfordrer Trygg Trafikk og Statens Vegvesen til å kommunisere
– Trygg Trafikk og Statens Vegvesen rev seg i håret, og malte fanden på veggen, forteller Odd Terje Døvik i NMCU. Ja det er noe de har gjort over mange år. Nå går det feil vei med trafikksikkerheten og her må noe gjøres. NMCU forsøkte å balansere bildet ved å vise til de til lange linjene. I den samme perioden som antallet sykler på veien har blitt mer enn fordoblet har nemlig antallet dødsulykker blitt mer enn halvert! Den relative risikoen for å bli drept på MC har med andre ord blitt veldig mye lavere.

Odd Terje Døvik sammen med stortingsrepresentant og motorsyklist Siv Mossleth fra Senterpartiet i Nordland.

Øredøvende taust
– Vi brukte mye tid i fjor på å kommentere Vegvesenets pressemeldinger, der lettvint omgang med statistikk stadig førte til like misvisende og sensasjonspregede oppslag i media, sier Odd Terje Døvik.

Derfor er det interessant å se hvor øredøvende taust det er fra samme hold med hensyn til årets ulykkestall. Pr. 1. oktober i år har nemlig kun 12 motorsyklister omkommet på norske veier. Det er nesten en halvering fra i fjor, og det laveste tallet vi noensinne har sett. 2011-rekorden ligger an til å bli slått med nesten 10 prosent.


Historisk tilbakeblikk
– Da jeg begynte å kjøre MC i 1979 var det ca. 15.000 registrerte motorsykler i Norge. Året etter, i 1980, omkom 29 motorsyklister på norskeveier. I 2021 har antallet sykler passert 200 000, mens antallet omkomne altså kan ende så lavt som 12. Personlig synes jeg det hadde fortjent en pressemelding eller to både fra Trygg Trafikk og Statens Vegvesen, mener Odd Terje Døvik.

Sistnevnte velger i stedet å gå ut med nok en misvisende melding, denne gangen om støy fra motorsykler, der 46 prosent av alle kontrollerte motorsykler plutselig blir til «nesten halvparten av alle motorsykler» (se egen sak på NMCU sitt nettsted).

Foto fra Grimsdalen i Rondane i Innlandet, tatt i juni 2020. Motorsykkel: BMW GS 1250.

Opptatt av mange tema inkludert trafikksikkerhet
NMCU er ikke primært en trafikksikkerhetsorganisasjon, men vi er likevel opptatt av trafikksikkerhet. – Det er nemlig som oftest oss det går ut over hvis ulykken inntreffer. Derfor vil vi fortsette å utvikle våre egne ferdigheter. Derfor har vi vært en pådriver for en stadig bedre og mer relevant føreropplæring, sier Døvik.

Derfor vil vi fortsette å heie på MC-produsenter som i stadig økende grad tar i bruk ny teknologi for å støtte føreren og gjøre sykkelen sikrere. Og derfor vil vi fortsette å rette søkelyset på det tredje elementet som inngår i denne triangelen, nemlig det fysiske vegmiljøet. Føreren er viktig, ja. Sykkelen er viktig, ja. Men det er også det fysiske vegmiljøet, forteller en engasjert styreleder i NMCU.

Odd Terje Døvik leder NMCU.

Vi er sårbare på MC så det stilles store krav til oss
En uheldig plassert skiltstolpe, et tre som står litt for nær vegen, et rekkverk uten underskinne – treffer man noe av dette kan dødsulykken være et faktum. Går man klar er det kanhende bare sykkelen som får seg en smell.

– Når vi vet hvor små marginene kan være, og hvor billige og enkle tiltakene som påvirker disse kan være, er det forstemmende, for ikke å si direkte provoserende, at vegmyndighetene stadig vekk velger vekk våre behov, mener Døvik.

40 år med mye innovasjon
I løpet av mine 40 år som motorsyklist har det skjedd en revolusjon innen føreropplæringen. Og syklene har nådd et fantastisk høyt teknisk utviklingsnivå.

– Men vegmiljøet er akkurat like lite tilgivende som det alltid har vært for oss motorsyklister. Det er ikke vegmyndighetenes fortjeneste at ulykkestallene går ned; den æren skal vi og MC-produsentene ha. Men myndighetene er hjertelig velkomne til å bidra, avslutter en bestemt Odd Terje Døvik i NMCU.

Svein Ringen har utarbeidet ulykkesanalyserapporten. Foto: Anja Kristin Bakken

Kommentar fra Statens Vegvesen:
– Statens vegvesen anser samarbeidet vi har med NMCU som veldig viktig i forhold til å nå vårt felles mål knyttet til nullvisjonen, sier pressekontakt Svein Ringen som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Transport og samfunn.

– Vi er selvsagt veldig glad for nedgangen i MC ulykker så langt i år og ønsker sammen med NMCU og finne gode løsninger og tiltak som vil bedre trafikksikkerheten for mc på vegnettet, sier Svein Ringen til Reitwagen.no. Vi ser frem til et godt videre samarbeide med NMCU i så måte.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend