Engerdal kommune i Innlandet går i front - Engerdal utvider snøscooter løypenettet med 90 kilometer

Morten Broks
Engerdal kommune i Innlandet går i front innen utvikling av snøscooter løyper. Engerdal kommune mener alvor når de har satt som mål å bli Norges snøscooter-kommune nummer 1. Nå har kommunen vedtatt løype til Elgå. Nyheten ønskes velkommen av lokalt næringsliv i bygda ved Femunden.
Et flott fotos fra Engerdal kommune sin nettside med utsikt over det flotte landskapet. Foto: Kommunen, fotograf Jan Nordvålen.

Mål å bli landets beste snøscooter-kommune
Vi ser nå stadig flere gode nyheter knyttet til snøscooter muligheten i Norge. Engerdal kommune i Innlandet (tidligere Hedmark) mener alvor når de har satt som mål å bli Norges snøscooter-kommune nummer 1. Nå har kommunen vedtatt løype til Elgå. Nyheten ønskes velkommen av lokalt næringsliv i bygda ved Femunden.

Line Storsnes fra Samlingslista Senterpartiet og uavhengige er ordfører i Engerdal kommune.

Engerdal går i front som innovativ kommune
Kommunen er stor i utstrekning med spredt bosetning, noe som lokalpolitikere stadig må minne sentrale myndigheter om, heter det på kommunens hjemmeside på internett. Engerdal har tradisjonelt vært en jord- og skogbrukskommune med staten som den dominerende grunneieren gjennom Statskog. Landets sørligste reindriftssamer holder til i Engerdal. Sammen med Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker er de med å gi Engerdal det særpreget som er så viktig for reiselivet vårt. Kommunen er den største arbeidsgiveren i bygda, og av tradisjonell industri har Drevsjø trelast vært en hjørnesteinsbedrift. Det private næringslivet er preget av en rekke mindre bedrifter innenfor bygg og anlegg og reiseliv. Engerdal er en stor hyttekommune.

Kristian Hanssen, leder i snøscooterklubben i Engerdal, er svært glad for at kommunen har vedtatt ny løype til Elgå.

Fra 150 til 240 km løyper
– I vinter blir løypenettet i Engerdal kommune utvidet fra 150 til 240 kilometer når ny løype helt nord i kommunen åpnes. Et enstemmig kommunestyre vedtok nylig den nye løypen som skal gå fra Drevsjø til Elgå,  sier Kristian Hanssen, leder i snøscooterklubben i Engerdal. Han er svært glad for at kommunen har vedtatt ny løype til Elgå.

Flere flotte snøscooterløyper i Engerdal kommune.

– Vi er veldig glade for at denne løypa nå kommer på plass. Jeg vil rette en stor takk til alle politikere i Engerdal kommune som har stått på for å få gjennom denne saken, og en stor takk til alle som er en del av Engerdal Snøscooterforening. Scooterbrukerne har vist at vi kan oppføre oss skikkelig. Det går fint an å kombinere snøscooterløyper med andre interesser – uten å være konflikt med andre aktiviteter i kommunen, sier Kristian Hanssen.

Mange ildsjeler har stått på
Han er en av mange ildsjeler som har lagt ned et stort stykke arbeid for å få til det fantastiske løypetilbudet som finnes i Engerdal. De nye løypene har skapt økt optimisme i kommunen – spesielt i Drevsjø hvor man opplever at folk som har flyttet ut av kommunen vender tilbake. Snøscooterløypene betyr utvilsomt mye for mange i distriktene.

Scooterklubben har også fått skryt fra Statens naturoppsyn (SNO) for de gode holdningene brukerne har vist i løypene. Omtrent ingen regelbrudd eller anmeldte saker var fasiten sist vinter. Se video: https://www.facebook.com/watch/?v=171549914132108

Nå blir det altså enda flere mil løyper i Engerdal når den lokale klubben setter i gang med å merke den nye traseen. Nyløypa starter fra Gløtberget, som ligger nordvest for Drevsjø. Derfra går den over innsjøen Istern, opp til Sømådalen og videre til Buvika hvor den krysser Femunden til Elgå.

Fra Galtåsknappe på Engerdal kommune sin nettside. Fotograf Jan Nordvålen.

– Vi har funnet en løsning som ivaretar alle interesser i området. Det har blant annet vært god dialog med reindriften i kommunen. Engerdalen Fjellstyre har vært sentral i arbeidet med å finne de gode løsningene. Stor takk til dem også. Dette er første gang i vår region man klarer å komme til enighet om løype i områder hvor det er tamreindrift. Det er vi glade for å ha fått til, sier Hanssen.

Flott løypenett utvides i Engerdal kommune.

Vi gleder oss til vinteren
– Den nye løypa er et stort steg på veien til å bli Norges beste snøscooterkommune. Nå gleder vi oss til å ta fatt på den dugnadsinteressen som er nødvendig for å gjøre løypa klar. Vi gleder oss veldig til årets sesong.

Femund Lodge blir viktig for hele regionen, Femunden og Engerdal kommune
Femund Lodge har fått Lars Monsen som eier, og her er det ventet større aktivitet. I tillegg vet vi at øvrig lokalt næringsliv ser frem til å få på plass ny løype. Mange har lagt merke til den veksten og økte positiviteten som har kommet i Engerdal og Drevsjø etter at det ble løyper her, sier Kristian Hanssen.

Og ved Femund Nasjonalpark Hotell er Bjørn Olsen veldig positiv til at det kommer snøscooterløype til bygda.

Femund Nasjonalpark Hotell

– Det har generelt vært litt lite aktivitet her på vinteren. Vi har kun hatt åpent på bestilling, men dersom scooterløypa fører med seg større aktivitet, så vil vi vurdere å øke tilbudet i vinterhalvåret. Her er det bensinstasjon, overnatting og servering. Løypa vil gå over Femunden, og der vil man få en følelse av å være i et slags mini-Alaska. Elgå-området er et perfekt sted å besøke om vinteren, sier Olsen.

Han styrer et hotell med 26 rom. Olsen tror den nye løypa er noe mange i bygda kan tjene på.

Godt jobbet av kommunen
– Det er bra at kommunen knytter sammen løypene. I vinter kan man kjøre fra sør i kommunen, og opp hit til Elgå. Da får man en fin dagsetappe på mer enn 10 mil og man kan overnatte her i Elgå. Vi ser mulighetene og er veldig positive til løypen, sier Bjørn Olsen ved Femund Nasjonalpark Hotell.

– Nå skal vedtaket ligge ute i seks uker for ettersyn. Vi har ikke opplevd tidligere at det har kommet innsigelser etter at vedtaket er fattet i kommunestyret. Det får vi håpe og tro blir tilfelle denne gangen også, sier Kristian Hanssen i den lokale snøscooterklubben.

Mer informasjon se mer på link.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend