En god sak for MC-folket. MC gjennomslag for Magnus Birkelund og FrP i bystyret i Oslo

Bjørn Richard Johansen
Bystyret med flertall av Høyre, Venstre, KrF og FrP ber byrådet etablere MC-parkeringsplasser på minst 15 ulike steder innenfor Ring 2 i løpet av 2024. Motorsykkelen blir dermed viktig del av mobilitetsløsningen i Oslo. Reitwagen.no deler historien bak historien.
Oslo kommunes nye byråd (f. v.): Saliba Andreas Korkunc, James Stove Lorentzen, Julie Remen Midtgarden, Hallstein Bjercke, Eirik Lae Solberg, Julianne Ferskaug, Marit Vea og Anita Leirvik North. Foto: Sturlason, Oslo kommune.

Oslo blir nå forbilde for andre kommuner i Norge
Vedtaket i Oslo ble gjort rett i forkanten av juleferien i forbindelse med budsjettforhandlingene i samarbeidet mellom Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. (Se mer om budsjettet og enigheten i denne Aftenposten saken.

Eirik Lae Solberg, Høyre, stående i forbindelse med presentasjon av budsjettenigheten med FrP før jul. Magnus Birkeland, FrP, til høyre i bildet. Videre ser du i bildet fra venstre: Øyvind Håbrekke (KrF), Hallstein Bjercke (V), Anne Lindboe (H).

Viktig sak for MC-folket
Dette er en veldig god sak for hele MC-folket i Østlandet- og hovedstadsområdet, og et godt eksempel for andre kommuner i Norge å følge.

Julianne Ofstad fra FrP er varaordfører i Oslo.

Oslos nye byråd
Byrådet i Oslo leder kommunens administrasjon og er ansvarlig for å gjennomføre bystyrets vedtak. Eirik Lae Solberg (H) er byrådsleder. Byrådets politikk er basert på en politisk plattform for byrådssamarbeid mellom Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Dette medfører at det er fire toneangivende partier som legger føringer for politikken som føres i Oslo i de neste fire årene. Se samarbeidsavtalen her.

Anne Lindboe, Høyre, kjent blant annet som tidligere barneombud er Oslos nye ordfører. Julianne Ofstad fra Frp er varaordfører.

Kjempet for MC parkering. Magnus Birkelund er gruppeleder for FrP og nestleder i byutviklingsutvalget i Oslo.
Ingeborg Bjørnevik, Magnus Birkelund og Julianne Ofstad på Aker Brygge og hoppende godt humør her etter valget.

Vi var klare i våre krav
– Jeg kjører ikke MC selv, men vet hvor viktig denne saken er for mange som ønsker å bruke moderne MC for å komme seg frem. Derigjennom være med å løse den viktige mobilitetsutfordringen i Oslo, sier Magnus Birkelund som er gruppeleder for Fremskrittspartiet og nestleder i byutviklingsutvalget i Oslo.

– Det er Fremskrittspartiet i Oslo som har drevet igjennom den gode løsningen for MC i Oslo, sier Birkelund. Han har selv lang erfaring fra ulike roller i Fremskrittspartiet og var i en rekke år rådgiver på Stortinget. Motorsykkelpolitikk har en sentral plass i FrPs samferdselspolitikk forteller han.

– Vi tror den vil bli enda viktigere i årene fremover som en sentral del av mobilitetsløsningen som må til i våre store byer. Her går vi i Oslo nå i front, sier Birkelund.

Stadig flere kvinner kjøre motorsykkel. Veldig praktisk frem og tilbake fra jobb og nå blir det enklere å parkere i sentrum i Oslo.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet
Det var etter valget i høst hvor det ble etablert et byråd med byrådsleder fra Høyre og med Venstre som samarbeidspartner. Videre ble det etablert et valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet. Disse partiene har nylig inngått enighet om budsjett og prioriteringer for 2024.

Odd Terje Døvik, leder i NMCU sammen med Siv Mosslet, Senterpartiet. Hun er Kawasaki fan, men her godt plassert en Triump i forbindelse med Arendalsuka.

Viktig med innflytelse
– Det betyr igjen betydelig innflytelse på politikken i Oslo i de neste fire årene, sier Magnus Birkelund. Et av områdene som er viktig for oss er å gjøre byen mer brukelig for bilister og motorsyklister.

Odd Terje Døvik håper flere kommuner nå vil følge Oslo sitt eksempel med å legge til rette for flere MC-parkeringsplasser i sentrum.

MC er en god mobilitetsløsning
– MC er uten tvil et populært kjøretøy. Det tar veldig liten plass, er effektivt i trafikken og i bybildet, samt bruker lite drivstoff. Videre er det etter hvert mange elektriske alternativ også i MC og mopedsegmentet, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i Norsk Motorcykkel Union, NMCU. Gjennom samarbeidet med NMCU og Bikelife representerer de samlet 40.000 motorsyklister i Norge.

Sammen med Bikelife har NMCU 40.000 følgere og medlemmer. Odd Terje Døvik i NMCU til venstre. René Holmen (i midten) og Thomas J. Winther i Bikelife.

Godt eksempel for andre byer
– Samlet sett er det over 250.000 motorsyklister i Norge så vi utgjør en stor velgergruppe. I medlemsmassen favner vi alle partigrupperinger, men vi synes det som nå skjer i Oslo med etablering av flere MC-parkeringer i bysonen er et godt eksempel også for andre kommuner, sier Døvik.

Magnus Birkeland sammen med partileder Sylvi Listhaug.

– Det er svært gledelig at det nye bystyret i Oslo ber byrådet etablere MC-parkeringsplasser på minst 15 ulike steder innenfor Ring 2 i løpet av 2024. Dermed blir MC viktig for å løse mobilitetsutfordringen i Oslo fremover, sier Døvik.

– Dette er veldig gode nyheter for MC-folket, avslutter Odd Terje Døvik i NMCU.

Share via
Send this to a friend