Arild Lind blir ny daglig leder av Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Bjørn Richard Johansen
Motorsykkelentusiast Arild Lind blir ny daglig leder i NMCU og overtar stafettpinnen fra Endre Kristiansen som går til Statens Havarikommisjon.
Arild Lind til venstre og Endre Kristiansen til høyre. Her utenfor Stortinget i forbindelse med høringen om Statsbudsjettet i høst hvor NMCU deltok på vegne av MC-folket.

Statens Havarikommisjon.
Daglig leder i NMCU gjennom de siste årene, Endre Kristiansen, går til jobb som havariinspektør i Statens Havarikommisjon. Havarikommisjonen er et ekspertorgan med ansvar for å undersøke ulykker og alvorlige hendelser på vei og bane, til sjøs og i luften, sivilt og militært.

Odd Terje Døvik er leder i sentralstyret i NMCU.

Solid kompetanse
– Det er et sterkt vitnesbyrd om Endre Kristiansens kompetanse at han får denne muligheten, og hans solide motorsykkelfaglige bakgrunn vil utvilsomt tilføre Havarikommisjonen viktige innsikter, sier Odd Terje Døvik som er leder for sentralstyret i NMCU.

God løsning
Sentralstyret i NMCU har drøftet situasjonen som nå har oppstått, og besluttet å tilby Arild Lind (55) stillingen som daglig leder av organisasjonen. Arild Lind var en av to aktuelle kandidater til stillingen da den var utlyst i 2022.

– Den gang hadde vi en svært grundig og omfattende prosess, og sentralstyret har ikke funnet det nødvendig å gjenta hele øvelsen når den andre kandidaten fremdeles var aktuell, sier Odd Terje Døvik i NMCU.

Odd Terje Døvik sammen med René Holmen og Thomas J. Winther i Bikelife Norge.

NMCU i vekst
NMCU opplever nå medlemsvekst og entusiasme i organisasjonen gjennom samarbeidet med Bikelife Norge. Arild Lind kommer inn med lang erfaring fra organisasjonslivet gjennom 17 år som sentralt ansatt i Fremskrittspartiets hovedorganisasjon.

God i organisasjonsutvikling
Han har svært god kjennskap til politiske prosesser, kommunikasjon og organisasjonsstruktur. I tillegg er han en dedikert motorsyklist, og har kjørt sykkel i snart 40 år – med de vanlige pausene knyttet til etablering av hjem og familie.

Arild har gjennom sitt engasjement i NMCU vist at han besitter den kompetansen NMCU trenger for å fortsette sitt arbeid med å sikre norske motorsyklisters rettigheter.

Arild Lind på MC tur.

Skifte skjer rundt påske
– Det er derfor med stor tilfredshet vi kan meddele at Arild Lind har takket ja til tilbudet, og vil tiltre stillingen som daglig leder av NMCU etter påske, samtidig med at Endre Kristiansen fratrer, forteller Odd Terje Døvik.

Arild Lind gleder seg til å brette opp ermene for NMCU.

Som en naturlig konsekvens av dette har Arild meddelt NMCUs valgkomite at han ikke stiller til gjenvalg som sentralstyremedlem på årsmøtet i februar.
– Jeg er svært glad for den tilliten et samlet sentralstyre har gitt meg som påtroppende daglig leder av NMCU, sier Arild Lind.

Satse på synlighet
– Min filosofi er at enhver organisasjon må invitere til involvering og synlighet fra hele
organisasjonen. Her er det tatt mange gode grep de siste årene, og jeg gleder meg til å bygge videre på dette, sier Arild Lind.

Sentralstyret gratulerer både NMCU og Statens Havarikommisjon med nye medarbeidere.

– Vi ser fram til fortsettelsen, avslutter Odd Terje Døvik i NMCU.
Reitwagen.no gratulerer også til både Arild Lind og Endre Kristiansen.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend