Rimeligere MC for flere, sier Frp i et utspill samt i et representantforslag/Dokument 8 forslag i Stortinget i dag.

Bjørn Richard Johansen
Avvikling av engangsavgiften for MC og snarest mulig fjerne volumkomponenten, halv trafikkforsikringsavgift og ønske om plan for motorsykkelens rolle innenfor bytransporten. Fremskrittspartiet har i dag fremmet et såkalt Dokument 8 forslag i Stortinget knyttet til motorsykkel. Talsmann for saken er Morten Stordalen, stortingsrepresentant fra Vestfold og aktiv motorsyklist.
Morten Stordalen er stortingsrepresentant fra Vestfold. Her henter han sykkel hos Lene Graarud på Alf Graarud Motor AS i Sarpsborg.

Dokument 8 forslag i Stortinget
Fremskrittspartiet har i dag fremmet et såkalt Representantforslag/Dokument 8 forslag i Stortinget knyttet til motorsykkel. Representantforslag er fremmet av stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, May Helen Hetland Ervik, Frank Edvard Sve, Marius Arion Nilsen, Bård Hoksrud og Morten Stordalen. De fremhever MC som et praktisk transportalternativ som bør være tilgjengelig for flere.

Morten Stordalen på sin Kawasaki.

– Frp fikk i regjering redusert engangsavgiften for MC, først med 30%, før ytterliggere reduksjon på 10% ble gjeldende fra 1. juli 2019. Partiets forslag nå reduserer prisen videre for en MC på 1000cc med ca. 25.000 kroner og en 700cc MC med ca. 6.500 kroner.  I tillegg vil Frp ha trafikforsikringsavgiften (tidl. årsavgift) tilbake til halvparten av avgiften for bil, sier Morten Stordalen som er stortingsrepresentant fra Vestfold og aktiv motorsyklist.

Gode forslag for motorsyklister

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for avvikling av engangsavgiften for MC, og snarest mulig fjerne volumkomponenten.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en tilpasning til prinsippet om at to hjul på kjøretøyet skal gi halv trafikkforsikringsavgift.

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for motorsykkelens rolle innenfor bytransporten. Planen forutsettes å omfatte tilretteleggingstiltak, sikkerhet og rett til å kjøre lett motorsykkel med førerkort klasse B.

MC og bilgruppens medlemmer i Frp foran en Chevrolet Camaro ZL1 i Stortingsgarasjen. Gruppen består av Hans Andreas Limi*, Frank Sve, Marius Nilsen* og Morten Stordalen* som leder for gruppen. Espen Espeset og Per Kristian Solbak* er rådgivere for gruppen (* har MC førerkort).

MC er effektivt transportmiddel
– Motorsykkel er ikke kun et kjøretøy til glede for de mange som kjører tur eller har MC som hobby. Det er også et effektivt transportmiddel for daglige reisebehov i og rundt byene, sier Morten Stordalen. Med vårværet i anmarsj dras nå sesongen i gang, og Fremskrittspartiet har akkurat fremmet et forslag i Stortinget for å tilrettelegge for billigere og økt bruk av MC.

– Fremskrittspartiet mener at MC fortsatt er en oversett mulighet i planleggingen av bytransporten, der all oppmerksomhet rettes mot gange, sykkel og kollektivtrafikk, sier Morten Stordalen til Reitwagen.no. Slik transport ligger ikke til rette for alle, og MC vil for mange være et effektivt alternativ til bil.

NAF MC Oslo på tur
MC er ypperlig til bruk i byen som godt mobilitetsmiddel. Videre er det fantastisk å kjøre på tur på våre flotte svingete veier i Norge, så vel som i utlandet.

Økt bruk av MC
– Stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig, motorisert transportmiddel kan bidra til å løse framkommelighets- og parkeringsproblemer bedre enn alle typer biler, understreker Stordalen. Lavere engangsavgift gjennom å avvikle volumkomponenten gjør at mange nye MC får redusert pris til beste for forbrukerne. Lavere priser gjør at flere kan få realisert drømmen om en ny MC. Fremskrittspartiet foreslo dette i behandlingen av siste statsbudsjett og tar nå dette forslaget opp igjen.

Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant fra Frp, representerer partiet i Finanskomiteen.

Fremskrittspartiet ønsker at flere skal få anledning til å bruke MC til daglig transport og vil derfor gi folk med førerkort for bil, og god trafikal erfaring, rett til å kjøre lett MC uten ny førerprøve etter gjennomgått kurs ved en kjøreskole.

Stordalen avslutter med å si at Fremskrittspartiet ønsker alle motorsyklister en trivelig og trygg sesong på to hjul.

Foto fra Grimsdalen i Rondane i Innlandet, tatt i juni 2020. Motorsykkel: BMW GS 1250.
Share via
Send this to a friend