AMCAR: Nå holder det med blindebukk, sier Hilberg Ove Johansen, daglig leder i AMCAR

Bjørn Richard Johansen
Bilen kan avgjøre valget til høsten, men verken regjeringen eller opposisjonen har fortalt velgerne hvordan de vil avgiftsbelegge bilen i årene fremover. Nå holder det med blindebukk.

Stortinget vedtok i 2016 et mål om at skal det være slutt på bensin- og dieselbilsalg innen 2025. Avgiftsinntektene har til nå kun kommet fra bensin- og dieselbiler. Et nytt avgiftssystem må derfor på plass i god tid før 2025 for å unngå at statens inntekter forsvinner.

Valget 13. september er viktig
Årets stortingsvalg er dermed den eneste muligheten velgerne får til å vurdere hvilket parti som har den beste løsningen for fremtidens bilavgifter. Det betyr at partiene allerede nå – før stortingsvalget – burde hatt forslag til et system slik at velgerne vet hva de skal stemme på.

Hva får vi?
Får vi veiprising? Blir engangsavgiften på bensin- og dieselbiler kraftig økt? Blir det forbud mot salg av bensin- og dieselbiler? Forsvinner alle elbilfordelene? Velgerne kjører i blinde.

Det eneste velgerne har fått vite er at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil innføre moms på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner, men kun på beløpet over denne grensen. Dette er symbolpolitikk som vil ha minimal effekt på statens inntekter.


Viktig at samtlige politiske partier er åpne om hva de vil!

Regjeringen har lenge sagt at de jobber med å utvikle «et bærekraftig bilavgiftssystem», men ingen har så langt sett spor av det. Kan hende vil det legges frem en grovskisse i statsbudsjettet for 2022 i oktober, men det er en måned etter valget.

På vegne av landets bilister krever AMCAR at samtlige politiske partier er åpne om hvilke avgifter de vil påføre oss om de kommer i maktposisjon.  Hva vil de gjøre for å modernisere bruksbilparken og hvordan skal avgiftsbyrden fordeles jevnere og mer rettferdig? Jeg tviler på at det gjengse svaret er null bilavgifter i fremtiden.

AMCAR mener at det viktigste er å få ned snittalderen på den norske bilparken, ikke nødvendigvis bare å selge flest mulig elbiler. Den norske gjennomsnittsbilen er over ti år gammel, og det har skjedd svært mye både innen miljøteknologi og sikkerhet på ti år. Å bytte ut en gammel dieselbil med en ny kan gi stor miljøeffekt. 2025-målet må derfor avskaffes. Det er ikke bare urealistisk, men også miljøfiendtlig å tvinge igjennom dette målet. Det er under fire år til 2025 og bare 12 prosent av bilparken er elektrisk.


Et nytt system må være rettferdig

Et nytt system må være rettferdig. Dagens bilavgiftssystem rammer urettferdig ettersom 19 prosent av de solgte bilene står for 78 prosent av statens inntekter fra engangsavgiftene. Det er gjerne større familiebiler som rammes, og med forslag om å innføre MVA på elektriske biler i samme segmentet vil det bli enda verre. Det er både uklokt og urettferdig.

Mens vi venter på politisk handlekraft lanserer AMCAR i dag et helhetlig forslag til et bærekraftig bilavgiftssystem som ivaretar hensynet både til trafikksikkerhet og miljø. Forslaget er enkelt, forutsigbart og vil kunne tilpasses ulike politiske ønsker når det gjelder avgiftstrykk.


AMCAR er på ballen

Dette er grepene AMCAR foreslår:

  • Engangsavgiften legges om til en stykkavgift på 20 000 kroner, pluss en gradert miljøkomponent basert på utslipp på 200 kroner per gram per km i oppgitt utslipp. Miljøkomponenten gjøres lineær, slik at den ikke straffer større familiebiler uforholdsmessig. Elbiler får halv stykkavgift på 10.000 kroner.
  • Trafikkforsikringsavgift innføres for elbiler på linje med andre biler.
  • Veibruksavgift for elbiler legges på trafikkforsikringsavgiften.
  • MVA opprettholdes på bensin- og dieselbiler og innføres gradvis over tre år på såkalte nullutslippsbiler fra 2026.
  • Omregistreringsavgiften beholdes som den er.
  • CO2-avgift på drivstoff beholdes på 2021-nivå
  • Bruksfradrag på engangsavgiften settes til 100% etter 10 år, slik at importerte biler eldre enn dette slipper engangsavgift.

For oss må bilavgiftene gjerne bli lavere enn i dag. Vårt forslag reduserer inntektene fra engangsavgiften med om lag 4 mrd. kroner og fordeler byrden bedre. Politikerne må også tørre å nærme seg problemstillingen på en konstruktiv måte. Dagens unnfallenhet blir tut og kjør i blinde.

Share via
Send this to a friend