Vellykket landsmøte i Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) - God utvikling i interessen for snøscooterkjøring i Norge

Bjørn Richard Johansen
Forrige helg møttes snøscooterklubber fra hele Norge til landsmøte i Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) i Våler kommune i det nye storfylket Innlandet. En del påmeldte ble forhindret grunnet reiserestriksjoner i forbindelse med Covid-19, men det var 23 meget aktive snøscooterentusiaster som møtte opp ved Gravberget Gård som ligger ved historiske Finnskogen mot svenskegrensa. Nå teller foreningen 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord.
Leder i snøscooterklubben fra Åsnes, Arild Bredesen (t.v). Her i prat med stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet. Arild Bredesen fikk stor ros som lokal primus motor for arrangementet.

Flotte snøscooterløyper i Våler
I Våler kommune i storfylket Innlandet ligger 1 av de 4 nyeste snøscooterløypene som er godkjent i Norge siste året. Totalt har nå 30 kommuner etablert tilsammen 2.151 km med snøscooterløyper etter lovendringen i 2015. Den skulle gjøre at alle kommuner som ønsket det kunne utrede og etablere rekreasjons-løyper for snøscooter.

Fortsatt en lang og flott høst foran oss, men vintersesongen nærmer seg.

– Mange kommuner arbeider nå etter lovendringen med gode tilpasninger for å etablere snøscooterløyper. Kommuner som hadde løyper før lovendringen ble tvunget til ressurskrevende utredninger før løypene kunne videreføres. Dette tar naturligvis noe tid så alle er ikke i mål enda med dette arbeidet, selv om fristen går ut juni 2021, sier Erik Kirkvold, leder i Snøscooterklubbens Fellesråd.

Flere spennende innlegg på landsmøtet. Her Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Trøndelag, under landsmøtet i Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR).

Snøscooterklubbenes Fellesråd vokser i Norge
Snøscooterklubbenes Fellesråd så dagens lys 6. februar 2013. Nå teller foreningen 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Snøscooterklubbenes Fellesråd har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med turkjøring.
– Er du interessert i å starte en snøscooterklubb i ditt område må du bare ta kontakt med oss i Snøscooterklubbenes Fellesråd, sier Erik Kirkvold.

 

Flere lokale foreninger var engasjert i arrangementet. Her på idylliske Kompasset fikk deltakerne servert lokal mat, Motti og flesk, Solørakevitten som har sitt opphav fra området, samt spennende historier fra Finnskogen.

– Er du interessert i å starte en snøscooterklubb i ditt område må du bare ta kontakt med oss i Snøscooterklubbenes Fellesråd, sier Erik Kirkvold.

Flott natur og masse sol under landsmøtet. Det ble også tid til en guidet tur for å se på de imponerende Haldammen tømmerfløteanlegg.

Sjølråderetten er viktig
– Alt for mange av de nye løypene blir også opphevet av fylkesmennenes saksbehandlere. Lokal sjølråderett blir satt til side, noe som er stikk i strid med intensjonen til lovendringen. Miljødepartementet har også i eget brev til fylkesmennene presisert at det i klagesaker skal legges mye vekt på kommunenes skjønnsvurdering og terskelen for å oppheve lokale forskrifter skal være høy. Det har tydelig vært for tungt å svelge for enkelte fylkesmenn, som har fortsatt sin inngripen mot lovlig fattede vedtak fra lokale folkevalgte, sier Erik Kirkvold.

Flotte traseer for kontrollert og sikker kjøring er under utvikling flere steder i landet, sier Erik Kirkvold, leder i Snøscooterklubbens Fellesråd.

Dyktige politikere
Heldigvis tar mange stortingspolitikere til ordet for å frata fylkesmannens mulighet til detaljstyring av kommunene. Vi håper dette vil få virkning allerede i løpet av 2020. I tiden frem mot stortingsvalget 2021 vil både opposisjonspartiene og regjeringen bli målt på nettopp dette punktet som har hindret sårt tiltrengt næringsutvikling og bolyst ute i distriktene.

Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Trøndelag, besøkte landsmøte i Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) i Våler kommune

Besøk og innlegg av Heidi Greni fra Senterpartiet
SKFR hadde besøk av stortingsrepresentant Heidi Greni fra Senterpartiet som fikk presentert fellesrådets ønsker om forbedring av dagens regelverk. Der ble fylkesmennenes rolle diskutert og i tillegg fikk fjerning av 2,5 km regelen en del oppmerksomhet.

Grovberget Gård viste seg fra sitt aller beste. God mat og flotte omgivelser for landsmøtet.

Positiv interesse og utvikling for snøscooter i Norge
I Norge har det inntil nå vært krav om en minsteavstand på 2,5 km fra brøytet vei til hytta for at hytteeier skal få dispensasjon for bruk av snøscooter til hytta. Dette er en regel som har gitt kommunene mye ekstraarbeid i saksbehandling og samtidig gitt en meget urettferdig praksis.

Magiske øyeblikk i gode traseer er en naturlig del av vinter-Norge, sier Erik Kirkvold, leder i Snøscooterklubbens Fellesråd.

– Nå har heldigvis et flertall på stortinget vedtatt at dette kravet skal fjernes, men det falt ikke i god smak hos departementet som i forkant av lovendring, sendte ut et høringsnotat som inneholdt antydninger om hvor ille det skulle bli hvis dette forslaget ble gjennomført. Nå gjenstår bare departementets utforming av den endelige forskriften og den bør følge stortingets vedtak og den massive positive røst fra landets kommuner. Alt annet vil være å sette demokratiet til side, avslutter Erik Kirkvold, leder i Snøscooterklubbens Fellesråd.

Vakre Halsjøen ligger på grensa mellom Norge og Sverige.
Share via
Send this to a friend