NMCU bytter hele styret etter årsmøtet

Kenneth Nordahl-Pedersen
NMCU avholdt årsmøte i Bodø 24. februar. I møtet valgte hele det sittende styret å fratre, og et helt nytt styre ble valgt. Olea Kvalsvik fra Møre og Romsdal ble valgt til ny leder.

Som leserne nok forstår var ikke dette et årsmøte der standardsakene bare ble klubbet gjennom, og som NMCU selv skriver i sin pressemelding (gjengitt under), fikk noen saker større oppmerksomhet enn andre. En av sakene som var krevende, var behandlingen av årsregnskapet for 2023. Dette endte med å ikke bli godkjent av årsmøtet, og dermed valgte det sittende styret i sin helhet å fratre.

Vi snakket med den nyvalgte lederen, Olea Kvalsvik, dagen etter årsmøtet. Foruten å gratulere henne med valget, spurte vi hvordan hun hadde det dagen derpå.  – Det var et spennende møte med gode diskusjoner. Jeg er klar for å fortsette det gode arbeidet med NMCU, og ser frem til å ta fatt, sier Kvalsvik. Ut over det som fremgår av pressemeldingen ønsker hun ikke å kommentere prosessen på årsmøtet. -Det viktige nå er å se fremover, og jobbe videre med å holde NMCU relevant, og jeg ser frem til samarbeidet med kretsene og alle medlemmene våre.

Vi gjengir her NMCU’s pressemelding i sin helhet:

 

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har 24. februar hatt årsmøte i Bodø.

Årsmøtet ble avholdt i Bodø Motorsykkel Clubs lokaler med 46 stemmeberettigede til stede.

Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker der noen saker fikk større oppmerksomhet enn andre. Av de saker som skapte stort engasjement var behandlingen av regnskapet for 2023 ett tema, der årsmøtet etter lang debatt vedtok å ikke godkjenne regnskapet.

Som et resultat av dette valgte sentralstyret å fratre med øyeblikkelig virkning.

Årsmøtet vedtok å fortsette sine forhandlinger med unntak av budsjett og virksomhetsplan for 2024, samt at et nytt styre skulle velges med den funksjonstid som vedtektene har fastsatt. Nytt styre får i oppdrag å sende forslag til budsjett og virksomhetsplan ut til behandling i kretsene.

Det nye styret ser frem til et godt samarbeid og god kontakt med både kretser og medlemmer.

 Det nyvalgte styret er:

  • Olea Kvalsvik, leder
  • Tormod Wood, nestleder      
  • Egil Pedersen, styremedlem
  • Sissel Stuberg, styremedlem
  • Robert Biederbick, styremedlem
  • Karin Ljunggren, styremedlem
  • Tor Egel Edvartsen, vara
  • Silje Lilleberg, vara

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend