Vi trenger bilen vår! skriver Hilberg Ove Johansen, daglig leder Amcar i Norge i dette innlegget.

Hilberg Ove Johansen
Behandlingen av klimameldingen skal være ferdig i Stortinget før påske. Debatten om tiltakene i meldingen har vist hvor kjær bilen er for det norske folk. Folket vil ikke ha såkalte nullutslippssoner. Folk vil ikke ha forbud mot salg av bensin- og dieselbiler, og folk vil ikke ha kraftige økninger i bensinprisen.
Vi trenger bilen vår!
Innlegg av Hilberg Ove Johansen, daglig leder Amcar i Norge


Behandlingen av klimameldingen skal være ferdig i Stortinget før påske. Debatten om tiltakene i meldingen har vist hvor kjær bilen er for det norske folk. Folket vil ikke ha såkalte nullutslippssoner. Folk vil ikke ha forbud mot salg av bensin- og dieselbiler, og folk vil ikke ha kraftige økninger i bensinprisen.

Hilberg Ove Johansen, daglig leder Amcar i Norge

AMCAR gjennomførte nylig en Norstat-undersøkelse som viser at 64 prosent av befolkningen er imot såkalte nullutslippssoner for bensin- og dieselbiler. Det er mer enn tre ganger så mange som de 19 prosentene som er for på landsbasis. Selv i Oslo er motstanden sterk, hvor halvparten av de spurte er imot forbudssoner, mindre enn er tredjedel er for. I de deler av landet der man er spesielt avhengige av bil, og gjerne pendler inn til jobb ligger motstanden på over 70 prosent.

AMCAR er ikke 150 år, men AMCAR har nå hele 150 tilsluttede klubber! Det er en stor milepæl i organisasjonens historie som blir passert i disse dager.

Vi bilister bidrar allerede betydelig til å redusere utslipp, blant annet ved å kjøpe stadig flere elbiler, plug-in hybrider og nye bensin- og dieselbiler med moderne og miljøvennlig teknologi. Og når vi tanker, tanker vi mer og mer fornybart drivstoff. MDG vil takke oss ved å gjøre bilhverdagen vanskelig gjennom fjerning av parkeringsplasser, stengning av veier og gater og forbudssoner i byene. Dette er bilfiendtlige symboltiltak som ikke har noen dokumentert miljøeffekt.  Det er viktig at både Høyre og Arbeiderpartiet slutter å dilte etter MDG i disse spørsmålene og at de aktivt tar avstand fra symbolpolitikk som innebærer forbud og tvang.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto fra lanseringen av Klimaplanen. Foto: Martin Lerberg Fossum/KLD

Folk skjønner at det ikke blir lavere utslipp av at en bensin- eller dieselbiler tvinges til å kjøre en omvei. Hvis begrunnelsen for et forbud er renere luft lokalt er ikke elbiler mye bedre. Regjeringens tall fra Nasjonalbudsjettet viser at lokale utslipp fra elbiler er de samme som fra hybridbiler. Også elbiler virvler opp støv som folk puster inn. Bensinbiler ligger bare marginalt høyere. Vinterstid er en elbil med piggdekk et større miljøsvin enn en bensinbil på piggfrie dekk. Å ivre for diskriminering av en gruppe bilister på bakgrunn av drivstoff når man skal redusere lokal forurensing gir derfor ikke mening.

Amcar – En anerkjent organisasjon i Norge. 44.000 entusiaster fordelt på 22.000 direkte og 22.000 indirekte medlemmer.

Jeg mener vi skal beholde de positive fordelene for elbiler, uten å gjøre livet surere og dyrere for andre bilister. Politikerne får helle leve med at avgiftsinntektene blir noe mindre.

Den siste tiden har virkelig vist hvilket behov vi har for bilen. Vi trenger bil til jobb, butikk og trening for barna. For 85 prosent av befolkningen dekker ikke kollektivtilbudet transportbehovet i hverdagen. Og nå i pandemien med hyppig testing, og hvor det for eksempel er påvist smitte i skoleklassen, ville det ikke gått uten at vi kunne kjøre bil til teststasjonen. Uten bilen stopper faktisk Norge.

Hilberg Ove Johansen, daglig leder Amcar i Norge.
Share via
Send this to a friend