TET – årets snakkis blant grusentusiaster

Kenneth Nordahl-Pedersen
Årets hotteste snakkis blant grusentusiastene er TET, eller Trans Euro Trail som det står for. Kjører du offroader eller adventure-sykkel og liker å kjøre på grus, er du trolig kjent med hva TET er. For alle andre kommer det her en kort innføring.

Inspirert av konseptet Trans American Trails, satte en gjeng i England i gang et prosjekt med å etablere noe tilsvarende i Europa – Trans Euro Trail. Etter halvannet år med nettverksbygging og planlegging ble TET lansert. De siste tre-fire årene har stadig flere land kommet til, og rutene utvikles stadig. I skrivende stund dekker TET 51.000 km med ruter gjennom 33 europeiske land.

Ideen er å gjøre tilgjengelig grusruter gjennom det beste av hva de ulike landene i Europa har å by på, både i forhold til kjøring, men også natur, opplevelser og kultur. TET skal kunne kjøres sammenhengende i prinsippet fra Gibraltar rett nord for Afrika, til Nordkapp og sør igjen lenger øst. Eller motsatt. Det er selvsagt mulig å svinge inn på ruta og kjøre deler av den både i Norge og resten av Europa. Rutene kan lastes ned som GPX-filer for innlasting på egen GPS, og det beste av alt er at de er gratis.

I hvert land er det en ruteansvarlig, en såkalt linesman, som lager ruta, vedlikeholder den og gjør nødvendige justeringer. Det siste er en kontinuerlig prosess, og en krevende jobb. Linesman for TET-Norge er Tore Silseth.

Linesman for TET Norge Tore Silseth.

I Norge kommer ruten inn fra Sverige ved Charlottenberg, går nordover gjennom Finnskogen opp mot Lillehammer og med en sving via Jotunheimen og østover igjen til Grimsdalen og Østerdalen og videre inn i Sverige igjen. Den kommer inn i Norge igjen i Finnmark sør for Kautokeino og følger den gamle postveien over Finnmarksvidda før den går helt opp til Nordkapp.

Type underlag og vanskelighetsgrad varierer mye, både i Norge og i de andre landene. Noen steder vil lettere endurosykler være å foretrekke, andre steder kan man fint kjøre med større sykler. Det fine er at der det er mest teknisk krevende vil man alltid kunne zoome litt ut på kartet og finne en lettere rute rundt. Grovmønstrede dekk øker gleden og sikkerheten, og anbefales, selv om mange strekninger er ganske god grusvei som helt greit forseres med vanlige asfaltdekk.

Det diskuteres hvilke typer sykler som er best egnet på TET. Nedover i Europa, der man ser mindre strengt på ferdsel utenfor bilvei, er det mange som sverger til lettere sykler. I Norge klarer man seg godt de fleste steder med hvilken som helst sykkel som er egnet for gruskjøring.

– Skal vi kunne holde denne ruten åpen i Norge over tid, med stadig flere brukere, må vi holde oss til lovlige traseer. Det vil i praksis si på grusveier og lignende som er åpen for allmenn ferdsel, uttaler «linesman» Tore Silseth. Videre sier han at ruten varieres noe fra år til år for å redusere belastningen på de ulike delene. På den måten håper man å ikke utfordre godviljen til grunneiere og andre brukere av de samme veiene. Det er en omfattende jobb å vedlikeholde rutetilbudet, ha oversikt over endringer som skjer, og planlegge nye delruter, men Silseth klarer å holde tritt takket være gode hjelpere i adventuremiljøet.

På spørsmål om det er planer for å utvikle tilbudet i Norge, bekrefter Silseth dette. Allerede i år er det lagt ut en ny sløyfe på nærmere 50 mil, og på sensommeren skal flere potensielle nye rutealternativer rekognoseres.

– En sak som opptar oss som er linesmen for tiden er hvordan vi skal sørge for å holde konseptet bærekraftig. Litt av nøkkelen til dette ligger i «TET code of conduct» som man kan finne på nettsidene. I korte trekk går dette ut på å vise hensyn og takknemlighet for at vi får lov til å bruke disse veiene. Rally- og enduroførere vil ikke nødvendigvis finne seg til rette på disse rutene, og det er også litt av poenget. Det er kort sagt svært viktig for oss at grunneiere og lokalbefolkning ser på denne trafikken som en berikelse heller enn en belastning. Da er det alfa omega hvordan vi som benytter oss av tilbudet oppfører oss. Man ser at lokalbefolkning og grunneiere ikke har noe imot folk som kjører tur på veiene deres. Mange er tvert imot stolte av å vise fram området sitt. Vi har planer om flere verktøy som kan inkludere lokalbefolkning og grunneiere på en bedre måte, og snakker blant annet om en egen app hvor folk kan annonsere gratis for tilbud de ønsker å gi til folk som kjører TET, uttaler Tore Silseth.

 

Les mer, se kart, og last ned ruter på www.transeurotrail.org.

Gjennom hele Europa på mest mulig grustraseer fra Gibraltar i sør til Nordkapp i nord.

 

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend