Spennende dager for motorsykkel og snøscooter avgiftene i Norge: FrP jobber for å få ned avgiftene i forhandlingen med regjeringen. Svaret får vi trolig til uken.

Bjørn Richard Johansen
Snøscooterbrukere og motorsyklister følger nøye med. Det er spennende dager når det gjelder statsbudsjettet i Stortinget. Avgiftene for neste år blir fastsatt nå i de kommende dagene. Flere avgifter som omhandler motorsykkel og snøscooter kan bli betydelig bedre. Regjeringen forhandler nå med FrP som jobber for reduserte avgifter på motorsykkel og snøscooter.
Sterkt felles budskap fra MC og snøscooter bransjen og brukerne av motorsykkel og snøscooter i Norge.

Den store velgergruppen på mer enn 450.000 eiere av motorsykler, snøscooter og mopeder følger med statsbudsjettsprosessen. I år har Norges Motorcykle Union, Motorsykkelimportørenes Forening og Norsk MC-Forhandlerforening, samt Snøscooterimportørenes Forening og Snøscooterklubbenes fellesråd hatt samme budskap rundt det å få lavere avgifter i statsbudsjettet. Det samme med en rekke interessegrupper og reiselivsbransjen som har positive effekter av lavere avgifter på motorsykkel og snøscooter, som igjen bidrar til aktivitet bl.a. for hoteller rundt om i Norge.

Odd Terje Døvik som er leder av sentralstyret i NMCU.

NMCU støtter
– Dette har vært et godt og felles lagarbeid for å få løftet frem et sterkt budskap som er viktig for motorsyklistene, sier Odd Terje Døvik som er leder av sentralstyret i Norges Motorcykle Union. Det er samlet sett en sterk stemme for oss motorsyklister. Norges Motorcykkel Union er en landsdekkende organisasjon for motorsyklister og organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer. Motorsykkelimportørenes forening omfatter alle ledendemotorsykkelmerker som importeres til Norge og Norsk MC-Forhandlerforening organiserer motorsykkel faghandlene fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Snøscooterklubbenes Fellesråd består av 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Snøscooterimportørenes forening organiserer alle snøscooterimportører i Norge.

Motorsykkel
Tiden er moden for å redusere ccm-delen av avgiftene ved å heve innslagstrinnet for avgift på CCM fra 225 til 500 ccm.

– En samlet bransje mener at avgiftsnivået fortsatt er for høyt. Vi ønsker å fokusere på dette og å redusere dagens avgiftsdrivere fremfor å introdusere nye ting å legge avgift på. Bransjeaktørene foreslår å redusere CCM avgiften ved å øke innslagspunktet for CCM-avgift fra 225 ccm til 500 ccm. Vi vet at det finnes en rekke gode sykler mellom 300 og 500 cc. Ja de kan faktisk bli helt uten avgift hvis de ikke er over 75 g CO2. Det sier Steinar Sandbye som er styreleder i MCF i en kommentar.

Det sier Steinar Sandbye som er styreleder i MCF.

– Kubikkavgiften på mc foreslås redusert for alle ved at det ikke kreves avgift fra 225 ccm som i dag, men fra 500 cc. Det vil gjøre alle MC over 225 cc rimeligere, og det vil prosentuelt slå mest ut for de aller minste motorsyklene med lavest utslipp. Samtidig vil kronemessig de større syklene få samme lettelse som en 500 cc, men prosentuelt blir det for disse mindre utslag enn i dag, sier Sandbye.

Terje Bredal i forhandlerforeningen.

– Vi stiller oss bak det arbeidet som gjøres i dialogen med Stortinget. Får vi til dette vil det være til stor glede for motorsyklistene i dette segmentet som det nå er mange av i Norge, understreker Terje Bredal som er leder i Norsk MC-Forhandlerforening og eier og driver Speed Motorcenter i Sandefjord. Norsk MC-Forhandlerforening har videre medlemmer fra Kristiansand i Sør til Tromsø i nord.

Einar Grindvold som er styreleder for Snøscooterimportørenes forening.

Snøscooter
På snøscootersiden foreslår FrP både å ikke ta ccm-avgift under 500 ccm, og å fjerne vektavgiften på snøscooter.

– Dette er elementer som først og fremst kommer familiesnøscootere og arbeidsmaskiner til gode, sier Einar Grindvold som er styreleder for Snøscooterimportørenes forening. Foreningen organiserer alle snøscooterimportører i Norge.

– Vi setter lit til at regjeringspartiene nå støtter opp om forslaget som er fremmet av FrP til justeringer i budsjettet mht. snøscooter, sier Erik Kirkvold, styreleder for Snøscooterklubbenes fellesråd. Snøscooterklubbenes Fellesråd består av 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord.

Snøscooterklubbenes Fellesråd ledes av Erik Kirkvold.

Snøscooterklubbenes Fellesrådet sier: Riktig retning
Paradoksalt nok har avgiftssystemet for snøscooter straffet firetaktere.
– De er tyngre og har flere kubikk enn totaktere, men de regnes av mange som de mer miljøvennlige. Dessuten brukes de til arbeid og fritid. Derfor er det en helt riktig retning FrP går i her, sier leder i SIF og får støtte fra lederen i Snøscooterklubbenes Fellesråd, Erik Kirkvold.

Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU

Sterkt og likt budskap fra alle interessegrupper
– Selv om en slik endring vil slå kronemessig likt ut for alle sykler over 500 cc, vil den prosentuelle nedgangen være tydeligst for de letteste syklene. En slik endring vil sette ytterligere fokus på å kjøpe mindre motorsykler som tar minst plass og som regel bruker minst bensin, understreker Sandbye.

– Vi støtter opp om dette og vet at det også er sykler som ofte blir kjøpt av dem som er nye motorsyklister, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i Norges Motorcykkel Union.

Share via
Send this to a friend