Ny meningsmåling i avisen iFinnmark: 72,4 prosent av menn svarer «ja» til at kommunene selv bør få bestemme lengden på snøscootersesongen. Blant kvinnene svarer 68,2 prosent «ja».

Bjørn Richard Johansen
– Jeg vil gi stor ros til avisen iFinnmark for å ha gjennomført denne undersøkelsen. Det er viktig at kommunene nå får selvråderett til å fastsette lengden på snøscootersesongen. Undersøkelsen gir oss nyttig innsikt og informasjon, sier Erik Kirkvold som leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR. Foreningen vokser og omfatter snøscooterforeninger fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Viktig undersøkelse
Ledere av flere scooterforeninger i fylket er fortvilet over at ikke kommunene selv kan bestemme lengden på scootersesongen. En fersk meningsmåling gjennomført for avisen iFinnmark viser at folk flest deler deres synspunkt, skriver iFinnmark. iFinnmark er en Nord-Norges viktigste aviser i Amedia konsernet og utgis i Vadsø i Finnmark. Den er en regionavis for Øst-Finnmark.
Her får lederne i snøscooterforeningen også støtte fra Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Erik Kirkvold er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Ros til iFinnmark
Til Reitwagen.no sier Erik Kirkvold som er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

– Jeg vil gi stor ros til avisen iFinnmark for å ha gjennomført denne undersøkelsen. Den gir oss nyttig innsikt og informasjon, sier Erik Kirkvold. Han er leder for en forening som vokser og som nå omfatter snøscooterforeninger fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Oppgitte snøscooterledere
Ledere av flere scooterforeninger i fylket er fortvilet over at ikke kommunene selv kan bestemme lengden på scootersesongen. Ifølge en fersk meningsmåling er de slettes ikke alene om å mene dette, skriver iFinnmark.

Tom Roger Larsen, leder i Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening.

 Dyktige kommuner
– En finnmarkskommune vil helt klart kunne forvalte snøscootersesongen bedre enn det Statsforvalteren og myndighetene kan, konstaterer Tom Roger Larsen, leder i Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening.

Han er en av svært mange finnmarkinger som mener regjeringen bør la kommunene få selvråderett over scootersesongen, og at det er på det lokale plan kunnskapen befinner seg, skriver iFinnmarken.

– Ja dette var veldig flotte tall for oss som er levende opptatt av snøscootersaken, sier Tom Roger Larsen til Reitwagen.no på telefon i ettermiddag.

Faksimile fra tabell i artikkelen i avisen iFinnmarken.

Ny meningsmåling
iFinnmark har nylig fått gjennomført en meningsmåling der 1.149 personer i Finnmark er blitt spurt. Resultatet av meningsmålingen viser tydelig hva finnmarkinger flest mener om saken.

Se flere tall fra iFinnmarken sin undersøkelse lenger ned i artikkelen, og se også hva ministeren svarer.

– Vi i Finnmark har snø liggende på fjellet til langt ute i juni.

Gode tall i undersøkelsen i avisen iFinnmark.

– Vårt vide land er så forskjellig. Vi i Finnmark har snø liggende på fjellet til langt ute i juni. Nede ved kysten er det bart tidlig, men på høyfjellet er det snø lenge, og der har vi kilometer med scooterløyper, forteller Tom Roger Larsen til avisen.

Erik Kirkvold er styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Fortvilet med beslutninger som ikke er tatt lokalt
Tom Roger Larsen har i tillegg hytte på fjellet. Han forteller om fortvilelse når scootersesongen blåses av samtidig som snøen ligger i tjukke lag.

Tom Roger Larsen ute i felt i dag.

– Det er mye fortvilelse når det stenges. Jeg har selv hytte seks mil utenfor Hammerfest, og der forsvinner ofte ikke snøen før langt uti juni. I 2017 kunne jeg ikke kjøre til hytta før i juli, forteller Tom Roger Larsen til iFinnmarken.

Han er en av mange som sliter med å forstå hvorfor kommunene ikke selv skal kunne styre over lengden på snøscootersesongen. Han mener det er horribelt at man ikke skal kunne ta stilling til dette spørsmålet lokalt.

Tom Roger Larsen på tur i Finnmark.

– Det sitter dyktige folk i hver eneste kommune som kunne tatt for seg denne problemstillingen på en god måte. Lokalt selvstyre vil kunne klare å koordinere dette mellom alle parter på en mye bedre måte enn det gjøres i dag. Å være overstyrt av det regelverket som råder i dag, er horribelt, sier Tom Roger Larsen oppgitt til iFinnmarken.

Faksimile fra grafikk i artikkelen i avisen iFinnmarken.

Klare tall
På bestilling fra iFinnmark har InFact AS gjennomført en meningsmåling der til sammen 1.149 finnmarkinger over 18 år har deltatt.

Disse har blant annet blitt stilt følgende spørsmål: – Bør kommunene selv bestemme hvor lenge snøscootersesongen skal vare?

Og det råder liten tvil over resultatet
Finnmarkinger flest mener at snøscootersesongen bør reguleres på lokalt plan.

  • Totalt svarer 72,4 prosent «ja» til at kommunene selv bør få bestemme. 19,9 prosent svarer «nei», og 7,7 prosent svarer «vet ikke»
  • Blant kvinnene som har deltatt svarer 68,2 prosent «ja», og 21,6 prosent «nei», mens 10,2 prosent svarer «vet ikke».
  • Det råder heller ikke særlig tvil blant mennene som har deltatt. Blant dem mener 76,3 prosent at det bør være opp til kommunene å fastsette sesongen selv.
  • 18,4 prosent svarer «nei», og bare 5,4 prosent svarer «vet ikke»
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FrP, er nok godt fornøyd med målingen som er gjennomført av iFinnmark.

Enda sterkere tall blant FrP velgere. MDG-motsatt.
Meningsmålingen tar også for seg partipolitisk tilhørighet, og det viser seg at de som stemmer FrP er ekstra klare i sin tale: hele 91,6 prosent av Frp-velgerne nemlig at kommunene bør bestemme selv. I den andre enden finner vi MDG-velgerne. Av disse er det femti-femti om man mener kommunene bør styre selv eller ei.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

«Godt kjent med sterke synspunkter fra Finnmark»
Sett i lys av den ferske undersøkelsen har iFinnmark forsøkt å få en uttalelse fra Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Departementet er forelagt tallene fra meningsmålingen iFinnmark, og har fått spørsmål om hva statsråden mener om det å la kommunene få ta hånd om scootersesongen selv. I tillegg fikk departementet spørsmål om det kan bli aktuelt å gi kommunene større selvråderett, eller om man mener ordningen fungerer fint slik den er lagt opp i dag.

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp).

Barth Eide har ikke svart våre henvendelser. Det har derimot hans statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) gjort med å sende avisen iFinnmark følgende kommentar:

– Det er sterke synspunkter på regulering av skuterkjøring i Finnmark, det er jeg godt kjent med. Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal gjennomgå og foreslå endringer i reglene om motorferdsel i utmark. Utvalget skal blant annet se på hvordan det kommunale selvstyret kan styrkes samtidig som hensynet til natur og friluftsliv blir ivaretatt. Utvalget skal også se på om det bør være ulike regler for ulike deler av landet. Etter planen skal utvalget levere utredningen sin innen 1. desember 2023. Jeg mener det er riktig å avvente vurderingene og forslagene fra utvalget før jeg mener noe om reguleringen av skuterkjøring i Finnmark, skriver Aleksander Øren Heen til avisen.

Erik Kirkvold, leder i Snøscooterklubbenes fellesråd, SKFR.

– Det er de med lokalkunnskapen som vet best
Leder i Snøscooterklubbenes fellesråd, SKFR, Erik Kirkvold, har også fått presentert tallene ifra Finnmark. Han sier til iFinnmark at han selvsagt er godt kjent med debatten, og deler synspunktene som kommer fra Finnmark.

– Vi er veldig for at dette skal komme seg ned på kommunenivå. Det er de med lokalkunnskapen som vet om det er nok snø i fjellet og hvordan situasjonen er med dyrelivet, sier Erik Kirkvold i SKFR.

Han forteller om en ordning i Tydalen i Trøndelag, der han er fra, som fungerte fint i alle år helt til myndighetene valgte å stramme inn. Han bruker i avisen dette som eksempel på hvorfor det fungerer best med lokalt selvstyre der kjentfolk og kunnskap brukes som grunnlag for avgjørelser.

– I Tydalen, før i tiden, så hadde vi en ordning som gikk ut på at kommunen styrte alt selv inntil 20. mai. Etter det ble alt koordinert og planlagt med reindrifta slik at alt var på stell. Da ble kommunen og reindrifta enige om en dato som skulle fastsette slutten på sesongen. Det fungerte kjempebra, forteller Erik Kirkvold til iFinnmark.

Flott øyeblikk!

– Uforståelig
Også i Alta er det misnøye med dagens ordning: Det understreker Jonny Nilsen, som er leder i Rafsbotn snøscooterforening.

– Å skulle forholde seg til en dato satt av lovverket er helt uforståelig for de lokale. Man kan søke om unntak, men det er det ytterst få som får innvilget, sier Jonny Nilsen til iFinnmark.

Han har i likhet med Tom Roger Larsen, leder i Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening, sterke meninger om temaet, og mange av de samme problemene trekkes fram. Vinteren og forholdene kjenner man best til lokalt, og søknader om unntak og slike prosesser tar lang tid og blir som regel avslått, sier han til avisen.

– For de fleste foreninger rundt omkring er dette en fanesak, sier Jonny Nilsen.

Det finnes mange lag og foreninger som engasjerer seg i denne tematikken i fylket, men de er lite koordinert. Samarbeidet kunne vært bedre foreningene imellom, understreker både Nilsen og Larsen. Sistnevnte ønsker gjerne å gjøre noe med dette.

– Vi ønsker på sikt å starte en forening som kan knytte sammen scooterklubbene i Finnmark. Denne foreningen vil vi kalle «Finnmark fellesråd for snøscooter og ATV».

Foreningen skal ifølge Larsen ha som mål å samle klubber, lag og foreninger – slik at man kan gå under felles fane i kampsaker nå og i framtiden.

Faksimile fra grafikk i artikkelen i avisen iFinnmarken.

Viktig med samarbeid mellom foreningene
– Jonny Nilsens innspill her høres veldig spennende ut. Her spiller vi en viktig rolle i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, fremover med å få til et bedre samarbeid mellom klubbene og foreningene, sier Erik Kirkvold som leder foreningen.

I tillegg kommer det stadig opp problemstillinger for scooterentusiastene.

– Det er en ny motorferdselslov på trappene, i tillegg til den nye reindriftsloven som kommer, så man må følge med, og det er nok lurt å være bedre organisert, avslutter Larsen i intervjuet med iFinnmark.

Fakta om meningsmålingen som vi ser iFinnmark:
Utfører: InFact AS
Populasjon: Finnmark, innbyggere +18 år
Antall intervjuer: 1.149
Vekting: Kjønn, alder
Feilmargin: Maksimalt +/- 2,9 %-poeng gjelder totalutvalget
Metode: InFact automatiske telefonintervjuer
Periode: 22. november 2022

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend