Odd Terje Døvik fra Kristiansand og Siv Kristoffersen fra Tønsberg ble gjenvalgt som lederteam på årsmøtet i NMCU på Gardermoen lørdag.

Bjørn Richard Johansen
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med 10.000 medlemmer og et aktivt tillitsmannsapparat legger ned en stor innsats for MC-saken fra Agder i sør til Finnmark i nord. NMCU gjennomfører årets Kretskonferansen samt Årsmøtet 2021 på Gardermoen i helgen. Årsmøtet, faglig påfyll med gode innledninger og oppsummering av MC-året 2020 og 2021 stod på agendaen. Allerede om fire måneder blir det nytt ordinært årsmøte i NMCU, som følge av at 2022 ser ut til å blir et normalår uten Covid-19.
Odd Terje Døvik ble gjenvalgt som leder på årsmøtet til NMCU på Gardermoen.

Årsmøtet i NMCU gjennomføres normalt i februar måned, men ble i år utsatt som følge av Covid-19 situasjonen. I 2022 vil det som vanlig bli årsmøte i februar måned. Reitwagen.no er innom årsmøtet på en tur lørdag ettermiddag. Se årsmøtepapirene i forbindelse med årsmøtet på Gardermoen her via linken.

Siv Kristoffersen fra Tønsberg er nestleder i NMCU.

Det nye styret Odd Terje Døvik fra Søgne som leder og Siv Kristoffersen fra Tønsberg som nestleder. Styremedlemmer ble Kjersti Løge fra Molde, Tor-Atle Hansen fra Bøverbu, Bente-Irene Finseth fra Ranheim og Bjørn-Viggo Larsen fra Finnsnes. Varamedlem ble Kari Storstrand fra Bodø og Iris Alm Faleide fra Oslo.

Bjørn-Viggo Larsen fra Finnsnes er nytt styremedlem i NMCU.

– Endelig har vi kunnet gjennomføre årsmøtet etter å ha måtte utsette det som følge av Corona-situasjonen, sa den gjenvalgte lederen Odd Terje Døvik, til Reitwagen.no.

En velkjent logo for alle MC-interesserte.

I salen så vi en rekke kjente MC-entusiaster, som blant andre WIMA sin president Eli Johanne Stene og hennes kjære Jone Haakonseth.
– NMCU er viktig og det har vært et godt program for kretskonferansen i år, forteller en engasjert Eli Johanne Stene.

Eli Johanne Stene var aktiv deltaker på NMCU årsmøtet. Her med den klassiske NMCU banneren.

Lørdag
På kretskonferansen har det vært en rekke gode foredragsholdere som blant andre Espen S. Haugvik som innledet om kartlegging av kurver og tiltak. Klaus Christian Ottersen orienterte om Fylkesvise MC-forum og nasjonalt MC-forum. Begge disse kom fra Statens Vegvesen. NMCU sin Jens Stumberg orienterte om Trafikksikkerhetskomitéen i foreningen sitt arbeid. Videre ble det gjennomført sentralstyremøte hvor man oppsummerte årets aktiviteter.

Fagredaktøren i Teknisk Ukeblad, Joachim Seehusen, med et engasjerende foredrag om EL-motorsykler.

Når Reitwagen.no er innom holdt den anerkjente journalisten og fagredaktøren i Teknisk Ukeblad, Joachim Seehusen, foredrag om EL-motorsykler for forsamlingen.

Olaf Olstad fra Norsk MC-Forhandlerforening, NMCF holder innlegg søndag formiddag.

Søndag
Søndagens program består av innlegg ved Olaf Olstad fra Norsk MC-Forhandlerforening, NMCF. Tema her er samarbeidet mellom kretsene og forhandlere, utvikling innen salg av MC, verksteder og periodisk kjøretøykontroll, PKK.

Aktivt lyttende deltakere på årsmøtet.

Årsberetningen 2020
I årsberetningen heter det at NMCU i årenes løp har oppnådd resultater og fått en posisjon som langt overstiger det ressursene skulle tilsi. Statens vegvesen har uttalt at NMCU er den eneste ideelle organisasjonen de har så tett samarbeid med. Dette er en status som ikke har kommet gratis, og den vil heller ikke være det i fremtiden. Derfor er det viktig å fortsette å bidra med kvalitet, faglighet og seriøsitet.

NMCUs virksomhet finansieres for alle praktiske formål gjennom medlemskontingenten. Organisasjonens slagkraft og evne til å opptre på ulike arenaer er uløselig knyttet til våre økonomiske ressurser, som igjen følger av vårt medlemstall. På tross av at medlemstallet i flere år har vist en fallende tendens, med tilsvarende reduserte inntekter, har organisasjonen opprettholdt både bemannings- og aktivitetsnivået. Misforholdet mellom inntekter og kostnader som da oppstår har gått hardt ut over organisasjonens egenkapital, som siden 2015 har blittredusert med over 3 millioner kroner.


Pr. 1.januar 2021 hadde NMCU en kontantbeholdning på ca. 1 million, og dette er helt på grensen av hva som er forsvarlig gitt organisasjonens løpende forpliktelser overfor ansatte, medlemmer og myndigheter, heter det de i beretningen.

For å sikre organisasjonens videre liv er det derfor tvingende nødvendig å bringe NMCUs økonomi i balanse. Aktivitets- og kostnadsnivået må baseres på de inntektene vi faktisk har, ikke på de vi håper å få.

Siden århundreskiftet er antall motorsykler i Norge mer enn doblet, mens drepte motorsyklister er mer enn halvert viser NMCU statistikken.

Sentralstyret har derfor dels iverksatt, dels foreslått, en rekke kostnadsbesparende tiltak, herunder en nedbemanning ved sekretariatet. Sentralstyrets forslag til budsjett for 2021 bygger på NMCUs faktiske medlemstall, og at alle kostnadsreduserende tiltak gjennomføres. Dette vil sikre et driftsmessig overskudd i 2021, og legge grunnlag for ny vekst i årene deretter.

Sentralstyret takker i beretningen alle tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i driftsåret vi har lagt bak oss og ønsker hele organisasjonen lykke til med de viktige oppgavene som ligger foran.

Kjell-Einar Ofstad til høyre er kjent for sitt store MC-engasjement og gikk ut av styret i NMCU i forbindelse med årsmøtet. Her med Turid Bondevik fra “Takk for at du så meg” aksjonen i vår. De er begge også aktiv i NAF MC.

Det avtroppende styret
Styret i perioden vi har lagt bak oss har bestått av Odd Terje Døvik, leder, Siv Kristoffersen, nestleder, Kjersti Løge, styremedlem, Bente-Irene Finseth, styremedlem, Tor-Atle Hansen, styremedlem, Kjell-Einar Ofstad, styremedlem og Edvin Mansæterbak og Iris Alm Faleide har vært varamedlem til styret.

Bård Vikestad, daglig leder i NMCU holdt som vanlig kontroll på alle detaljer i forbindelse med årsmøtet.

Valgkomiteen for kommende år vil bestå av Hans Vestre, Rune Bakken, Mary-Ann H. Rikardsen.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend