Nytte og rekreasjonskjøring med snøscooter er kommet for å bli, skriver Børge Hanssen, Senterpartiet i Tydal

Bjørn Richard Johansen
Snøscooter er kommet for å bli, skriver Børge Hanssen i Senterpartiet i Tydal i et innlegg i Adresseavisen i går. Både nytte og rekreasjonskjøring. Han svarer på en kommentar som nylig stod på trykk i Adresseavisen med tittelen «Skuterbråket kan bli dyrt for trønderske bygder». En kommentar som var skrevet av Trygve Lundemo i Adresseavisen 21. januar.
Børge Hanssen i Senterpartiet i Tydal har skrevet et godt innlegg som stod på trykk i Adresseavisen tidligere i uken.

Her blir det refererer til en undersøkelse som NINA har gjort i kommunene Trysil og Tydal. NINA står for Norsk institutt for naturforskning og de har sammen med Menon Economics laget en god rapport om erfaringer etter de første fem årene med snøscooterløyper/rekreasjonskjøring med snøskuter i de to kommunene. NINA/Menon Economics rapport er også fyldig omtalt i Reitwagen.no tidligere (trykk her for link).

Se også kommentar “Kom og her skal du stillhet finne”, ved fra ordfører Ole Morten Balstad (Arbeiderpartiet) i Selbu kommune. (Via denne linken).


Lundemo i Adresseavisen skriver at det kjøres for moro skyld, og ber om unnskyldning for at han bruker ordet «moro». Hva er moro? Moro knyttes gjerne opp imot lek og latter. Men Lundemo bruker konsekvent «moro» om skuterkjøring. Når Stortinget bestemte at det skulle åpnes for å anlegge skuterløyper i kommunene, brukte de ordet «rekreasjonskjøring». Og det er det det er!

For oss som bor i Bygde-Norge er naturen det største aktivum. Vi er interessert i å jakte, fiske, padle, kaite, gå på tur osv., – og en del av oss ønsker å kjøre snøskuter. Vi har ikke tilgang til de fasiliteter som finnes i mer urbane strøk, men naturen gir oss mange og store opplevelser. For noen kan det være å sette seg på en snøskuter å kjøre til Essandsjøen eller Nesjøen for å fiske på isen. Før 2017 var det muligheten vi hadde, etter som vi hadde såkalte isfiskeløyper, godkjent av Fylkesmannen. Etter at vi har fått de nye rekreasjonsløypene er det mange som gjerne tar seg en tur i dem. Det synes jeg er flott! Det er mange som ikke har mulighet til å komme seg til fjells vinters tid annet enn med skuter, og opplevelsen er stor for dem. Er det mindreverdig? Er det galt?


Ungdommen synes 
det er flott at vi nå har fått til skuterløyper. Nå har de endelig fått en etterlengtet anledning til å ta seg en tur til fjells på skuter. Vi skal ikke dømme dem som latsabber, som ødelegger natur, men være glad for at de ser verdien i å være til fjells, til å bruke de naturherlighetene vi har. Det skaper tilhørighet, og det gir livskvalitet. Det er også en viktig sosial aktivitet, som skaper samhold.

Jeg var medlem av Tydal kommunestyre da vi fikk på plass rekreasjonsløypene, en etterlengtet sak, særlig for ungdommen, men også for oss som har kommet litt opp i årene. Argumentene var, som Lundemo beskriver, at det skulle komme næringslivet i Tydal til gode, i tillegg til at vi innbyggere fikk et bedre tilbud. Lundemo tviler på om det vil bli noe suksess for næringslivet. Spør dagligvareforretningene, spør bensinstasjonene, spør Væktarstua, spør Stugudalsgrillen, spør grunneierlagene. Alle mener det er et positivt tiltak. Jeg tror og håper de vil se en økning med årene.


Hvorfor er det mer galt å kjøre skuter på en snødekt sommerveg til hytta i forhold til å kjøre bil helt fram? De aller fleste hyttene i Tydal har nå vinterbrøytet veg. Slik var det ikke før. Da var det som regel grunneieren som transporterte varene opp. Selv har vi hytte i nabokommunen Selbu og kjører egen skuter fram til hytta. I forhold til leietransport er det halve belastningen i forhold til forurensning, altså en gevinst for miljøet.

Jeg synes det er beklagelig at vi ikke har kommet lenger i debatten enn det Lundemo forfekter. Det er plass til både skuterkjørere og de som søker stillhet og ro i Tydalsfjellene. Du skal ikke så langt unna oppkjørt spor før du føler at du er i villmarka. Jeg er helt enig i at den som kjører skuter må holde seg til de løypene som er godkjent og at det må slås hardt ned på villmannskjøring. I den forbindelse har Selbu snøscooterklubb nå gjort et prisverdig utspill i forhold til villmannskjøring i Selbu.


Ett er sikkert: Snøskuter er kommet for å bli og myndighetene har lagt det til rette for at det skal gå an å kjøre i regulerte former.
Jeg håper vi kan komme dit at det blir aksept for å ta seg en tur til fjells med skuter er likeverdig med å ta seg en tur på ski. Det er opplevelsen for den enkelte som er verdifull. Til slutt, bare så det er sagt: Jeg er veldig glad i å gå på ski og søker gjerne til rolige områder på vårvinteren. Du skal ikke gå langt for å få ei god opplevelse.

Dette innlegget var først publisert i Adresseavisen og debatten kan følges på Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend