NMCU og Bikelife forener krefter og inngår samarbeidsavtale. Rekordbesøk på messen fredag: Hele 6.577 besøkte messen første dag. Opp 12,7 prosent fra 2019! Forventer fullt hus lørdag og søndag.

Bjørn Richard Johansen
Kjøreopplevelser og fokus på MC-glede kombineres med offensiv MC-politikk står sentralt når NMCU og Bikelife inngår samarbeid. – I forbindelse med årets store MC-messe og Motorsykkelens Uke kunngjør Norsk MotorCykkel Union (NMCU) og BikeLife Norge at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale som innebærer at de to organisasjonene forener kreftene.
Odd Terje Døvik, Rene Holmen og Thomas J. Winther.

Spennende samarbeid
Årets MC-messe, som åpner i dag, forventes å samle opp mot 25.000 besøkende. På første dag var det hele 6.577 besøkende mot 5.838 i 2019. En vekst på hele 12,7 prosent! Lørdag og søndag står nå for døren. Messen åpner kl. 10. begge dager.

– Vi kunne ikke valgt en bedre dag for å lansere samarbeidet, sier Odd Terje Døvik som er leder av sentralstyret i NMCU. Her skåler de med alkoholfritt i forbindelse med lanseringen av samarbeidet på fredag, MC Messens første dag. Samlet med følgere og medlemmer representerer vi nesten 40.000 MC entusiaster i Norge, sier Døvik.

Rene Holmen og Thomas J. Winther, sammen med Odd Terje Døvik i forbindelse med signeringen av samarbeidsavtalen på fredag.

Flotte stands på MC-messen
På messa vil man finne både NMCU og Bikelife med hver sine flotte stands.
– Avtalen er så fersk at vi kommer på messa med hver vår stand. Men neste gang opptrer vi sammen, lover Odd Terje Døvik.

BikeLife har i løpet av kort tid fått en svært sterk posisjon, med over 30.000 følgere på Facebook og en hjemmeside som så langt har tiltrukket seg nærmere 150.000 unike brukere.

Per Sårheim, MC messen sjefen er strålende fornøyd med hele 6.577 besøkende på første dag. Det er 12,7 prosent flere enn i 2019. Det blir nok stappfullt lørdag og søndag også!

Målrettet og hardt arbeid
– Gjennom målrettet og hardt arbeid, og med effektiv bruk av blant annet sosiale medier, YouTube og podkaster, har BikeLife i løpet av kort tid fått en solid posisjon i det norske MCmiljøet, sier Odd Terje Døvik.

Mange blide besøkende fredag. Her Eli Johannes Stene, president i WIMA og Anette Sundsbak, visepresident i WIMA. WIMA er damer på MC i Norge som er i sterk vekst!

NMCU feiret sitt 50-års jubileum i fjor, og er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for norske motorsyklister. NMCU arbeider for at norske motorsyklister skal få utøve sin interesse, eller få dekket sine transportbehov, med så stor frihet og så begrensninger som mulig. Dette skjer gjennom aktivt påvirkningsarbeid mot direktorater, departementer og politiske miljøer.

– Vi er gode på det politiske arbeidet, men for stadig å styrke vår gjennomslagskraft har NMCU vært opptatt av å etablere og utvikle gode samarbeidsrelasjoner med andre aktører innenfor motorsyklismen, sier Odd Terje Døvik. Avtalen med BikeLife representerer et gjennombrudd i dette arbeidet. Bikelife har lykkes på områder vi trenger å fornye oss på, derfor blir dette et veldig spennende samarbeid.

Bikelife gjengen.

Bikelife er innovative digitalt
BikeLife har klart å utnytte nye kommunikasjonsplattformer på en svært effektiv måte. De har også klart å tiltrekke seg nye generasjoner motorsyklister i stort antall.

– Vi har satset på å spre glede, være positive og engasjerte. Det har slått an, sier Thomas J. Winther som sammen med René Holmen er de to sentrale i Bikelife Norge. Så har vi med oss mange frivillige som blant annet moderer vår stadig voksende Facebook-side, som nå har 31 300 følgere.

– Vi har fremfor alt hatt suksess på våre sosiale plattformer, Facebook, web, YouTube og podcaster, sier René Holmen. Så har vi hele veien jobbet mye med å støtte opp om Nullvisjonen, satset på førerutvikling for å styrke motorsyklistenes ferdigheter og oppmuntret kvinner til å kjøre motorsykkel, sier Rene Holmen.

Odd Terje Døvik ble nylig gjenvalgt som leder i NMCU for to år.

Vinn-Vinn for MC interessen
– Vi trenger mange og sterke MC-stemmer i Norge, og håper at det samarbeidet vi nå etablerer med BikeLife vil gjøre NMCU til en enda sterkere politisk kraft i årene som kommer, sier Odd Terje Døvik i NMCU.
– Dette er en vinn-vinn, sier Odd Terje Døvik.

– NMCU skal videreutvikle og rendyrke sin profil som interesseorganisasjon. Og BikeLife skal styrke sin posisjon som det foretrukne møte- og samlingspunkt for norske motorsyklister.

Jan Harry Svendsen i NAF MC smiler bredt på MC messen. NAF MC er svært aktive og planlegger flotte MC-grep for å skape interesse i 2023.

Et medlemskap i NMCU er et medlemskap i BikeLife – og omvendt, og gir full uttelling begge steder. Listen over medlemsfordeler – som BikeLife vil få hovedansvar for – utvides hele tiden. Og NMCU skal fortsette sitt politiske arbeid, med en styrket økonomi og en større medlemsmasse i ryggen.


Kort om NMCU

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister, og organiserer rundt 10 000 medlemmer. Det øverste organet er sentralstyret som velges på årsmøtet. Sentralstyrets leder er Odd Terje Døvik. NMCU har tillitsvalgte i 15 fylker, og hovedkontor i Oslo med én heltidsansatt. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU er representert i den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations). NMCU bruker denne arenaen til å påvirke og lære av våre europeiske søsterorganisasjoner, og de utfordringer de møter i sine land.


Kort om Bikelife Norge

Bikelife Norge produserer podkaster, YouTube-materiale og har en nettside som distribuerer nyheter og informasjon om MCog motorsyklisme. Fokuset er på gode kjøreopplevelser, Nullvisjonen og gleden over å kjøre MC i Norge og i utlandet. Sentrale personer i Bikelife Norge er Thomas J. Winther og René Holmen, godt hjulpet av mange frivillige.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend