NMCU leder Odd Terje Døvik med kommentar om artikkel i VG om MC-ulykke

Bjørn Richard Johansen
Overrasket over at VG ikke henter inn kommentarer og fakta fra NMCU. Odd Terje Døvik som leder NMCU reagerer. Han skriver følgende med bakgrunn i VG oppslaget lørdag om en bil som kjørte i en MC og forårsaket en alvorlig MC ulykke.
Odd Terje Døvik, leder av sentralstyret i NMCU sammen med stortingsrepresentant Siv Mossleth, Senterpartiet i Nordland, Her med en Triumph, men hun er mest Kawasaki fan.

NMCU mener det er viktig at mediene også henter kommentarer fra brukerne
Vi ser i lørdagens VG en godt skrevet og planlagt digital artikkel med fokus på temaet bil, motorsykkel og ulykke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gErXk1/har-han-forlatt-oss, skriver NMCU på sin nettside. NMCU, som nå samarbeider med Bikelife Norge, representerer nær 40.000 medlemmer og følger.

Faksimile av VG oppslaget på lørdag.

Ser frem til å kjøre MC igjen
VGs historie om 18-år gamle Martin er sterk lesing, og berører alle som kjører motorsykkel. Uten å fordele skyld eller uskyld, og uten å ta stilling til den aktuelle rettsprosessen, er dette noe som kunne skjedd hver og en av oss. Vi ønsker Martin lykke til og fortsatt god bedring – og lar oss imponere over hans pågangsmot og livsvilje. Han drømmer til og med om å kjøre motorsykkel igjen!

Odd Terje Døvik, fra et av NMCU sine mange møter med tillitsvalgte fra hele landet.

VG burde sjekket fakta med NMCU
Leder av sentralstyret i NMCU, Odd Terje Døvik sier:
Vi beklager at VG, som landets største og viktigste avis og mediehus, ikke kontakter oss som organisasjon for nettopp motorsykkelinteressen for å få en kommentar til denne saken. Den berører et viktig tema for alle bilister, og for nær 250 000 motorsyklister på store/små MC-er i Norge.

NMCU grafikken med data helt tilbake til 1980. Hele 43 år.

NMCU grafikken
NMCU grafikken viser tydelig utviklingen i antall ulykker og hendelser opp mot den stadig økende bestanden. Den bygger på salgsdata helt tilbake til 1980. Hele 43 år!

Endre Kristiansen, daglig leder i NMCU.
Endre Kristiansen, daglig leder i NMCU.

– Og så vil vi benytte anledningen til å reagere på det skremselsbildet som Statens Vegvesen fremdeles ser seg tjent med å formidle gjennom artikkelen. Det er misvisende og lite konstruktivt, sier Odd Terje Døvik i NMCU til Reitwagen.no.

Odd Terje Døvik på tur.

Alle mye trafikanter er mer utsatt i trafikken
Noen ytterligere kommentarer fra Odd Terje Døvik:
–  Ja, det er farligere å kjøre motorsykkel enn å kjøre bil. Alle myke trafikanter er mer utsatt i trafikken enn bilførerne som sitter trygt inne i sine stålbur, omgitt av airbager på alle kanter.

– Men nei, det er ikke riktig at utviklingen har stått stille. Det har aldri vært sikrere å kjøre MC enn det er i dag. Og sjansen for å bli drept eller hardt skadd på MC er langt lavere i dag enn den var for bare få år siden. Det er riktig at de absolutte tall for drepte motorsyklister har ligget rundt 15-20 pr år de siste ti årene, men i den samme perioden har antall motorsykler på norske veier øket med over 30 prosent

–  Dette gir et helt annet bilde enn det Vegvesenet tegner opp ved hjelp av TØIs beregninger av kjøretøykilometer – beregninger som etter NMCUs syn er meningsløse og upresise

Kjent logo for alle oss som kjører MC i Norge.

Vi jobber aktivt for å nå Nullvisjonen
–  NMCU er opptatt av trafikksikkerhet og støtter fullt opp om Nullvisjonen som er enstemmig vedtatt av Stortinget. Videre arbeider vi aktivt for å fremme tiltak som kan gjøre det sikrere for oss å ferdes ute på  veien. Men vi kan ikke gjøre jobben alene. Vi trenger hjelp fra andre som er på veien, slik også VG beskriver i denne saken; bilister, tungtransport og buss med mer som vi deler veibanen med.

– Bilførerne må se etter oss, så vi slipper å bli påkjørt. Vegeierne må tenke på oss, og rydde sideterreng og fjerne vegfeller. Og Statens Vegvesen må slutte å oppføre seg som om trafikksikkerhetsarbeidet for MC ikke har noen effekt. For det har det. Men jobben er ikke ferdig, avslutter Odd Terje Døvik i NMCU.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend