NAF positive til sikkerhetsfokus under Motorsykkelens uke.

Bjørn Richard Johansen
For andre gang arrangeres Motorsykkelens uke. I år er fokuset på sikkerhet og hvordan norske motorsyklister skal kjøre tryggere. – Det støtter NAF opp om, og mener dette er svært godt fokus, sier Jan Harry Svendsen som er produkteier for MC i NAF.


Gleder seg til en digital uke
Motorsykkelens uke, som er et heldigitalt arrangement, går i år av stabelen fra 14. til 20. Februar. Det arrangeres for andre gang og markerer for mange starten på MC-sesongen. NAF er med som en av samarbeidspartnerne i Motorsykkelens uke.

– Motorsykkelens uke er et veldig positivt arrangement. Det samler en hel bransje og vi i NAF applauderer spesielt at man i år har et ekstra fokus på sikkerhet, sier Jan Harry Svendsen i NAF.


Planlegg for din MC-sikkerhet
Han ser at fokus på sikkerhet, spesielt blant førere som ikke har kjørt MC på flere år og nye motorsyklister, er svært viktig.
– Pandemien har ført til at mange som ikke har kjørt motorsykkel på flere år igjen har tatt frem hjelmen og kjøredressen. Det er positivt, men det er viktig å få denne gruppen med inn i tankegangen rundt sikkerhet på MC. Motorsykkelkjøring er ferskvare og man trenger jevnlig trening. Har man ikke kjørt på lenge vil man bli rusten, sier Jan Harry Svendsen. Det samme fokuset er selvfølgelig også viktig for alle førere, uavhengig av erfaring. Etter en vintersesong er det alltid lurt og friske opp kunnskapene litt igjen.

Leder i NAF MC Oslo, May Liss Urang.

Nettopp derfor er arrangement som Motorsykkelens uke viktige. For de mange motorsyklistene i hele landet gjør arrangementet det lettere å holde seg oppdatert på ulike kurs og utviklingen som har vært innen personlig sikkerhet på MC.

Godt utstyr er viktig
– I dag har vi airbager og vi har avanserte sikkerhetsklær og hjelmer. Dette er temaer som belyses under motorsykkelens uke. I tillegg får man god informasjon om ulike sikkerhetskurs, og der er det viktig å trekke frem NAFs kurs som heter “Sikker på MC”. Dette er et lavterskelkurs som er åpne for alle, og som er gratis for MC medlemmer i NAF. I kurset “Sikker på MC” knytter vi god kjøreteknikk og bevisste taktiske valg sammen for å få en nytteverdi i forhold til vår egen trafikksikkerhet. Dette kaller vi bevisstgjøring. Kurset foregår på offentlig vei og her er man velkommen enten man har mye eller lite kjøreerfaring, forteller Jan Harry Svendsen.

Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide og en av landets mest anerkjente trafikklærere Tore Johannessen diskuterer gode kjøreteknikker.

Ros til trafikkskolene
Han trekker også frem det gode arbeidet som gjøres av landets trafikkskoler.
– Opplæringen som dagens motorsyklister får gjennom trafikkskolene har blitt bra og gir en god basis for å bli en god og trygg motorsyklist. Fokuset er til en stor del på holdninger og vi ser at mange som tar førerkortet på motorsykkel i dag har veldig gode forutsetninger for å kjøre trygt. Det er likevel ikke slik at det skal bli en sovepute, gjennom hele livet som motorsyklist handler det om å tilegne seg kunnskap om kjørestrategier og trafikksikre valg. Vi tror at et arrangement som dette vil være med på å løfte sikkerhetstenkningen, noe som igjen vil føre til tryggere motorsyklister på norske veier, sier Svendsen.

Eksempel på dyktige trafikklærere. Fra venstre: Tormod Haglund, Viljar Steinsland og Jan Vevle som alle er trafikklærer og deltakere som instruktører på førerutviklingskurset i regi av WIMA. De er alle med i både ATL og Trafikkforum.

Sikker på MC-kursene
Gjennom motorsykkelens uke vil NAF i tillegg til å løfte Sikker på MC-kursene også ha et spesielt fokus på unge motorsyklister.
– Vi ser at andelen unge motorsyklister er økende og det er viktig at de har et tilbud. Mange unge står alene og savner et miljø, det gir vi dem gjennom våre lokale klubber. Blant annet har NAF MC avdeling Oslo et helt eget fokus på unge motorsyklister, der de får oppleve fellesskap, turer og hvor de kan delta på ulike aktiviteter. Vi ser at dette er populært og at mange er interesserte i det. Motorinteressert ungdom er ofte litt glemt og derfor er det veldig positivt å kunne ha en egen dag i motorsykkelens uke der man setter litt ekstra fokus på denne gruppen, avslutter Jan Harry Svendsen.

Share via
Send this to a friend