Merk deg navnet MC-Akademiet Norge. Ny aktør som bygger på SMCN avd. Førerutvikling

Bjørn Richard Johansen
MC-Akademiet Norge er det nye navnet på SMCN avd. Førerutvikling som er anerkjent som en av landets beste aktører innen føreropplæring. Dermed fortsetter Senior MC som en klubb med 9 sterke selvstendige lokalavdelinger fordelt over hele landet, mens førerutviklingen fortsetter i MC-Akademiet Norge.

MC-Akademiet Norge
– I valget av navnet MC-Akademiet Norge ligger en ambisjon om å videreutvikle oss som tilbyder av førerutviklingskurs, og utvide kursporteføljen vår i årene fremover, kanskje også utenom den ordinære motorsykkelsesongen. Det ligger heller ingen dramatikk i denne utmeldelsen, sier Tore Andersen, tidligere styreleder i SMCN avd. Førerutvikling. MC-Akademiet Norge blir lansert i forbindelse med Motorsykkelens Uke 2022.

Tore Andersen er tidligere styreleder i SMCN avd. Førerutvikling og overlater stafettpinnen til Kim Tokerud.

Ryddig prosess
– Vi har hatt en ryddig og god prosess med Senior MC Norge gjennom høsten og vinteren, og kommet frem til en avtale som begge parter er fornøyde med. Det har de siste årene blitt synlig at driften av avdeling Førerutvikling skiller seg fra de øvrige avdelingene i Senior MC Norge, og det ble derfor naturlig for oss å etablere oss som en selvstendig klubb, sier Andersen, som nå overlater stafettpinnen til nyvalgt styreleder Kim Tokerud.

Kim Tokerud er første leder i MC-Akademiet.

Mål å bidra til Null-visjonen
MC-Akademiet Norge skal fremdeles være en medlemsstyrt organisasjon som har som overordnet målsetting å bidra til å redusere antall motorsykkelulykker på norske veier. Det at vi nå står på egne ben gjør at vi i enda større grad kan prioritere vår tid og våre ressurser på å videreutvikle det som er kjernen i vår virksomhet, nemlig førerutvikling, sier Kim Tokerud. Medlemmene våre kommer i høyeste grad til å kjenne oss igjen selv om vi bytter navn og profil, men målet er at de også etter hvert skal merke en del forbedringer, fortsetter Tokerud. I valget av navnet MC-Akademiet Norge ligger en ambisjon om å videreutvikle oss som tilbyder av førerutviklingskurs, og utvide kursporteføljen vår i årene fremover, kanskje også utenom den ordinære motorsykkelsesongen.

Tokerud som ny general
I forbindelse med etableringen av en selvstendig organisasjon, er det gjort en intern omorganisering i klubben, og styreleder Tokerud får bl.a. med seg 3 nye funksjoner inn i styret – Medlemsservice, Intern kontroll og Samfunnskontakt.


– Vi er overbevist om at dette vil bidra til en bedring av den totale opplevelsen medlemmene våre har fra de bestiller kurs i nettbutikken, og i tiden før, under og etter deltakelse på våre arrangementer. I tillegg er det svært gledelig at vi har fått inn flere kvinner i styret, og nå er oppe i en kvinneandel på 30%. Dette håper vi kan bidra til at flere kvinner får øynene opp for førerutvikling og melder seg på kurs, avslutter Tokerud.

Ragnhild Pettersen er samfunnskontakt i MC-Akademiet Norge.

En av de sentrale i styret er Ragnhild Pettersen, som har fått rollen som samfunnskontakt i MC-Akademiet Norge. Hun treffes på e-post ragnhild@smcn.no og mobil 468 10 068.


Klubbens nye navn, logo og profil ble tatt offisielt i bruk i forbindelse med Motorsykkelens Uke 2022
.

Reitwagen.no teamet ønsker dere lykke til med satsingen!

 

Share via
Send this to a friend