Færre ATV-ulykker med personskader

Morten Broks
Færre ATV-ulykker med personskader. Mens ATV-bestanden øker i Norge, går ulykkene ned. Antall ulykker med personskader er halvert siden 2016, melder NRK. Dette er en veldig positive utvikling, sier Arve Lønnum som er sekretær i ATV Importørenes Forening.

Færre ulykker
Færre ATV-ulykker med personskader. Mens ATV-bestanden øker i Norge, går ulykkene ned. Antall ulykker med personskader er halvert siden 2016, melder NRK. Les mer om ATV på linken. Saken er nå også omtalt på ATV foreningens hjemmeside. ATV Importørenes Foreningen (AIF) organiserer de største importørene i Norge. Foreningen arbeider for fordeler for alle som kjører firehjuling i Norge, blant annet ved å trygge vilkårene og fremme interessen for bruk av ATV og SBS (Side By Side Vehicle) både som nytte- og fritidskjøretøy i Norge.

Økt salg av ATV i Norge
NRK har hentet tall fra Statens vegvesen som viser at 2016 var toppåret for ATV-ulykker. Antall ulykker med personskader i 2016 var 54. Dette tallet sank ned til 25 i 2019. I den samme fireårsperioden har bestanden økt fra 58.000 i 2016 til 74.000 i 2019, melder NRK.

ATV er et praktisk redskap i de fleste terreng. Arbeidshester nærmest.

Forsikringsbransjen rapporterer også om færre skader
I den samme reportasjen melder forsikringsbransjen om en markant nedgang i antall registrerte skader på ATV/UTV i perioden. I 2016 var det innrapportert 231 saker med ATV-skader, mens dette tallet var 102 i 2019.

Forsikringsbransjens statistikk viser at det i 2016 var 6 registrerte personskader med ATV, mens det var 2 i 2019.

Arve Lønnum er sekretær i ATV Foreningen i Norge.

Viktig å være klar over riktig faktum
– Dette er positive nyheter som på ingen måte kommer overraskende på oss. Statistikken som NRK presenterer, viser helt klart at risikoen med å kjøre ATV er blitt betydelig mindre. Noen aktører hevder det motsatte, men NRK-reportasjen viser klart hva som er realiteten; antall ulykker med personskader har gått betydelig ned de fire siste årene, sier sekretær i ATV-importørenes Forening, Arve Lønnum. Han mener det kommer av et målbevisst arbeid med holdninger og ferdigheter, og fremfor alt bedre holdninger rundt kjøring i ruspåvirket tilstand.

ATV kommer frem i nesten alle typer terreng og værforhold.

Kritisk til Trygg Trafikk
På ATV foreningens nettside 4hjuling.no uttrykker ATV foreningens sekretær skuffelse over Trygg Trafikks bruk av tall i reportasjen.

– Jeg er ikke imponert over Trygg Trafikk og Ingrid Trømborg som i den samme reportasjen hevder at det trolig dør langt flere på ATV og UTV i skog og mark, enn det gjør i veitrafikken, sier Arve Lønnum.

– Det er ingen som kan smugle døde eller alvorlig skadde ut av skogen og kamuflere disse. Vi håper og tror ikke Trømborgs syn er representativt for det Trygg Trafikk står for, sier Lønnum

Kort om ATV i Norge:
Access importeres av Erling Sande AS, Arctic Cat importeres av Erling Sande AS, Can-Am importeres av BRP Norge, Hisun importers av Erling Sande AS, Honda importeres av KelloxKawasaki importeres av Norsk Motor Import, Polaris importeres av Polaris, SMC importeres av Norsk Motor Import, Suzuki importeres av Erling Sande AS, SYM importeres av Norsk Motor Import, TGB importeres av Norsk Motor Import, Yamaha importeres av Yamaha Motor Norge AS. For å se mer om merkene trykk på linker eller se her for samlet oversikt: LINK

AIF – ATV Importørenes Forening, c/o Advokatfirma Lønnum DA, v/Arve Lønnum, Slemdalsveien 70 B, 0370 Oslo. Mobil 90 11 89 00 og e-post: al@adlo.no, eller skjemaet over

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend