Grunnleggende teknisk vedlikehold

Anders Wettese
Vedlikehold er viktig, men kan være så mangt. Det trenger ikke være kompliserte eller omfattende oppgaver som krever avansert teknisk kompetanse og spesialverktøy. Mye kan du gjøre selv uten å ha et fullt utstyrt verksted. Her følger noen råd om hvordan du med enkle grep kan ta vare på sykkelen din og forebygge mer alvorlig trøbbel. Og ved det minste spørsmål får du alltid hjelp av MC-forhandlerne over hele landet.

Forebyggende vedlikehold er ikke komplisert. Ofte holder det med et greit fungerende sanseapparat og verktøy de fleste har i garasjen. Lyder, lukter og vibrasjoner er alle viktige indikatorer som kan fortelle oss om motorsykkelen har det fint eller om det er noe som bør undersøkes nærmere. Selv om man har motorsykkelen på årlig service på et verksted, er det greit å være kjent med en del grunnleggende teknisk vedlikehold en kan gjøre selv. Hensikten er å avdekke og forhindre problemer før de oppstår.

De fleste motorsykler, både nye og brukte, kommer med en instruksjonsbok. I tillegg til å fungere som en bruksanvisning for konkrete funksjoner som finnes på motorsykkelen, angir den de mest vanlige vedlikeholdsrutinene som er nødvendige for å holde motorsykkelen driftsikker og trygg. Dette er en manual som er skrevet med eieren i tankene og ikke motorsykkelmekanikeren.

Reitwagen har i samarbeid med Torgeir Jahren hos Monsterbike satt opp noen punkter med forholdsvis grunnleggende teknisk vedlikehold som de fleste vil kunne utføre selv. Dersom du oppdager feil eller problemer du er i den minste tvil om hvordan du bør utbedre selv er anbefalingen klar; kontakt et autorisert verksted!

Vask og rengjøring. En ren motorsykkel er en glad motorsykkel, i hver fall når det er snakk om lagringstid eller klargjøringtid. Vask motorsykkelen med vann og egnede vaskemidler, og unngå sterke alkaliske vaskemidler ment for andre formål. Dette kan skade plast og andre overflater. Vær forsiktig med bruk av høytrykkspyleren slik at ikke vann trenger inn i elektronikken eller i eksponerte lager, slik at fett fortrenges og øker faren for rustdannelse. Når motorsykkelen er ren er det mye enklere å vurdere tilstand og foreta andre vedlikeholdsoppgaver. I tillegg blir det mye hyggeligere å beundre den under lagringstiden.

Bevegelige deler. Styre, fothvilere, hendler, pedaler, gassholker og brytere skal alle bevege seg fritt og mykt uten hindring. Ved behov kan man justere og/eller smøre opp med egnet smøremiddel i henhold til instruksjonsbokens anbefalinger.

Batteriet. Moderne batterier trenger normalt ikke mye vedlikehold. Dette gjelder selvsagt særlig batterier som betegnes som vedlikeholdsfrie. Det som imidlertidig er lurt uansett type batteri, er å lade det før det settes bort om høsten og før det tas i bruk om våren. Dersom batteriet lagres kaldt, eller lagres tilkoblet i motorsykklen kan det være smart å enten ha en vedlikeholdslader tilkoblet gjennom lagringsperioden, eller å vedlikeholdslade manuelt med jevne mellomrom. Et batteri eldes som det meste annet. Er det over 5 år gammelt vil det i mange tilfeller være på tide å bytte, men det er heller ikke uvanlig at batterier kan ha tilstrekkelig ytelse i mye lengre tid enn dette. Dette er det ingen fasit på.

Lys og elektronikk. Etter at batteriet er koblet til og ladet, er det på tide å teste om alt elektronisk utstyr fungerer som det skal. Skru på tenningen og test alle funksjoner. Sjekk sikringer som første skritt for å avdekke årsaken dersom noe ikke fungerer. Kontroller at alle lys fungerer og bytt lyspærer om nødvendig,

Bremser. Kontroller bremseklosser og vurder slitasjen. Bør de skiftes nå eller eventuelt før neste langtur? Som en tommelfingerregel bør man bytte klossene når belegget nærmer seg 2 mm. Klossene kan slites overraskende fort når det er lite belegg igjen, og før du vet ordet av det kommer det stygge skrapelyder av metall mot metall. Da er bremseeffekten betydelig redusert, og langturen må avbrytes av jakten på et åpent verksted med riktige deler på lager.

Bremsevæsken skal normalt skiftes hvert 2-4 år om man følger fabrikantens anbefalinger, men det kan ofte være både lurt og nødvendig med hyppigere skift om du bruker sykkelen aktivt. Kontroller at både for- og bakbrems har et bremsevæskenivå som ligger innenfor toleransene for maks/min som oppgis i instruksjonboken eller på selve bremsevæskebeholderen. Ved større avvik eller tvil, kontakt et autorisert verksted.

Dekk og dekktrykk. Riktig dekktrykk er spesielt viktig både for sikkerheten og økonomien. Dersom du kjører med feil lufttrykk i dekket vil dette føre til at dekket slites feil og får en kortere levetid, samtidig som det påvirker dekkets evne til å utføre sine kritiske oppgaver. Se over dekkene og se etter sprekker samt fremmedlegemeer som metallbiter, glass, skruer og lignende som ikke skal være der. Dekket har en begrenset levetid, og det anbefales å bytte dekket etter maksimalt 4-5 års bruk. Gummi blir hardere over tid og mister sine egenskaper.

Kontroller lufttrykket regelmessig. Instruksjonsboken angir riktig lufttrykk, og er et godt utgangspunkt. Individuelle variasjoner i forhold til egne preferanser, temperatur, kjøreforhold, lastevekt og underlag vil kunne påvirke hva som fungerer optimalt.

Hjullager/styrelager. Sjekk for slark i styrelager ved å bevege gaffelbena frem og tilbake slik som vist på bildet. Få gjerne en venn til å sitte på sykkelen og holde inne bakbremsen. Slark i styrelager vil ofte gi et knepp i lageret ved bremsing.

Hjullager er slitedeler med svært varierende levetid. I mange tilfeller viser slitte lager seg som ulyder ved kjøring. Det kan høres ut som en rumling som kommer fra hjulene. En test man kan utføre selv for å få en indikasjon på om lageret bør byttes, er å ta tak i høyre styrepinne med venstrearmen og dytte på siden av dekket med høyrearmen mens du holder styret fast i samme posisjon.

Hør etter lyder og kjenn etter bevegelse i framhjulet. Tilsvarende på bakhjulet.

Er du i tvil om lageret fungerer som det skal, kontakt autorisert verksted.

Kjede og drev. Rens skikkelig. Her er det mange meninger om hva som er den beste løsningen og vi skal ikke konkludere med noe, men et godt spesialprodukt slår nok aldri helt feil ut. Bruk gjerne en egnet spesialbørste og jobb skikkelig slik at du får fjernet gammel skitten olje. Her sitter det fast sand og andre slipemidler som kan skade kjedet over tid. Det kan lette prosessen dersom du har en midtstøtte eller en løfter til bakhjulet slik at du får dette litt opp fra bakken og kan rotere det for hånd. Etter at kjedet er skikkelig rengjort kan det være lurt å tørke over det med en lofri klut for å få vekk siste rest av skitt og gammel olje. La det så lufttørke helt. Kontroller samtidig bakdrevet for slitasje og sjekk at alle leddene i kjedet er løse og bevegelige og ikke “henger fast” i hverandre.

Juster kjedet i henhold til instruksjonsboken til nettopp din motorsykkel, og sørg for at bakakselen justeres likt i lengderetningen på begge sider slik at bakdrevet står på linje med fremdrevet. Pass på å alltid ha litt slakk i kjedet. Det er verre om kjedet er for stramt enn om det er for slakt. Det anbefales å bytte kjede og drev samtidig da disse slites til hverandre.

Pass på å alltid ha litt slakk i kjedet, det er nesten verre om kjedet er for stramt enn for slakt.

Det anbefales å bytte kjede og drev samtidig siden disse slites til hverandre, kontroller at drevet ikke fremstår som deformert eller skadet.

Smør til slutt kjedet med et egnet smøremiddel. Her finnes det mange varianter og typer som blant annet er tilpasset ulik bruk: vei, offroad, tørt, vått, etc. Det kan være greit å ta utgangspunkt i en type som passer med ditt bruksmønster og med hvor ofte du har ønske og anledning til å vedlikeholde kjedet. Varigheten på en påføring kan variere en del mellom de forskjellige variantene som finnes.

Kontroller olje og frostvæskenivå. Kontroller at olje og frostvæske er innenfor korrekte nivåer. Alle motorsykler har enten et inspeksjonsvindu eller en peilepinne der det er markert en øvre og nedre grense for oljenivå. Motoren bør ha vært avskrudd i et par minutter for at all oljen skal ha lagt seg i bunn og vil vise et korrekt nivå.

Inspeksjonsvindu
Peilepinne

Når du skal kontrollere frostvæsken vær oppmerksom på at når motoren er kald og sykkelen har stått lenge vil nivået ha sunket en del. Det kan derfor være greit å starte sykkelen og la den bli driftsvarm før det eventuelt gjøres en vurdering på om at det må toppes opp. Det er ingen grunn til panikk dersom nivået er litt over maks eller litt under minimumsnivå – dette kan variere mye etter temperaturen på motoren.

Skift av olje og oljefilter. Dette punktet er noe som i mange tilfeller bør overlates til profesionelle, spesielt dersom du har en sykkel som fremdeles er omfattet av en fabrikkgaranti. Er du en av de som ønsker å forsøke dette selv anbefales det å følge anvisningene i instruksjonsboken eller en verkstedsmanual. Det er viktig at du lar motoren varme seg opp først slik at oljen renner lettere og får med seg mer urenheter når du tapper den ut. Pass på så du ikke brenner deg. Bytt alltid oljefilter sammen med oljen og velg riktig viskositet og kvalitet på oljen. Dette er angitt i instruksjonsboken. Oljen bør være beregnet til motorsykkel. Det er forskjellige egenskaper for bil- og motorsykkeloljer og det er på de fleste motorsykler er riktig olje viktig for korrekt funksjon av clutchen.

Dersom du er i tvil om noe fungerer som det skal og hvordan du skal gå frem, kontakt alltid din lokale fagmann.

Dersom du ikke har lagret motorsykkelen med full tank kan det være fornuftig å ta den første turen innom bensinstasjonen for å fylle på med fersk bensin. Det kan i mange tilfeller bli overflaterust både på sykkel og dine føreregenskaper i løpet av vintermånedene. Det kan derfor være lurt å ta det litt ekstra rolig frem til motoren er skikkelig gjennomvarm og maskineriet igjen yter optimalt.

Med gode ønsker om en fantastisk og problemfri 2021 sesong!

 

Share via
Send this to a friend