Amcar: Bilistene skjermes for økt pumpepris, men grunn til bekymring

Bjørn Richard Johansen
Energi og miljøkomiteen har behandlet regjeringens forslag til klimaplan og innstillingen er nå avgitt. Det er flertall for å øke Co2-avgiften til 2.000 kroner per tonn, men bilistene skal skjermes for økte avgifter ved pumpen. Men varsellampene blinker fortsatt hos bilfolket, bekrefter daglig leder i Amcar Hilberg Ove Johansen.
Hilberg Ove Johansen i AMCAR.

Bilentusiastorganisasjonen representerer 46.000 bilfolk over hele landet. Johansen er bekymret på deres vegne.
– Meldingen er full av mindretallsforslag som er dårlige for bilistene og som kan bli en realitet i årene fremover, sier Hilberg Ove Johansen som er daglig leder i Amcar til Reitwagen.noSe mer om AMCAR på link.


AMCAR vokser i Norge

AMCAR har siden 1975 jobbet målrettet mot det politiske Norge for å beholde og forbedre vilkårene til den norske bilhobbyen. Som høringsinstans for Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Tolldirektoratet er AMCAR bilhobbyens fremste politiske forkjemper i Norge.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto fra lanseringen av Klimaplanen. Foto: Martin Lerberg Fossum/KLD

Viktig å følge med i den politiske debatten nå
Regjeringen foreslåtte økning ville gitt økte avgifter på bensin og diesel på hhv. 4,10 kroner og 4,70 kroner per liter. Regjeringspartiene sier i innstillingen at pengene skal tilbake i økonomien. Andre skatter og avgifter skal senkes, primært for de gruppene som blir påvirket av avgiften.

– Amcar var i sitt høringsinnspill opptatt av å skjerme bilistene og jeg er fornøyd med at regjeringspartiene modererte seg i Stortingsbehandlingen. Det skal vi passe på at de følger opp, sier Hilberg Ove Johansen.


Kun to partier med tydelig politikk for bilister

– Kun to partier har en tydelig politikk overfor bilister. FrP sloss for bilistene og MDG vil fjerne bilistene. Ingen av de andre politiske partiene har våget å ta et standpunkt. Det viser Stortingets behandling av klimaplanen. Ap snakket om å delvis skjerme bilistene mot prisøkning på drivstoff, men det er vanskelig å finne spor av det i Stortingsdokumentet som nå foreligger, forteller Hilberg Ove Johansen.

– Det er helt urimelig om bensin- og dieselbilistene fremover får avgiftsøkninger, understreker Johansen. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) er prisen per tonn CO2 for en bil med forbrenningsmotor allerede 13 000 kroner, fordi bilister allerede har CO2-utslipp priset inn i bilavgifter som engangsavgiften ved kjøp av ny bil. Vi betaler alt sju ganger høyere CO2-avgift enn alle andre i samfunnet, sier Hilberg Ove Johansen.

Han legger til:
– Jeg er også glad det ikke ble noe flertall for forslag som forbudssoner for bensin- og dieselbiler, salgsforbud i 2025 eller parkometertvang. Men Stortinget sa heller ikke klart nei, og det bekymrer meg. Tvang og diskriminering er ikke veien å gå.

Norske politikere har tradisjonelt sett på bilistene som en måte å hente inn penger på for å finansiere valgløfter.

Fra en entusiast samling med flotte biler utenfor rådhuset i Porsgrunn i fjor vår.

Viktig med politisk engasjement for bilen fremover
– Vi vil derfor følge nøye med i tiden fremover og minne politikerne på at deres oppgave er å sørge for jobbmuligheter og mobilitet, ikke å gjøre hverdagen vanskeligere for folk, understreker en engasjert Hilberg Ove Johansen.som leder i Amcar i Norge. Behandlingen av klimaplanen har vist at det er stort engasjement for bil der ute, både fordi folk trenger bilen i hverdagen og fordi folk setter pris på friheten og valgmulighetene bilen gir dem. I tillegg er det en  utrolig kjær hobby- og fritidsaktivitet for mange.

– Vi skal alle sammen jobbe for å redusere klimagassutslippene fremover, og her leverer jammen den norske bilisten «best i verden» ved å kjøpe biler med lavere utslipp, understreker Johansen.


AMCAR lover å stå på

Han er sikker på at nordmenn kommer til å fortsetter å engasjere seg og si ifra når politikere foreslår symbolpolitikk som tvang og forbud mot bilisten.
– Amcar vil fortsette å kjempe knallhardt for et velfungerende samfunn, der bilen, valgfriheten og mobilitet for alle blir ivaretatt – avslutter han Johansen på telefon fra Trondheim hvor Amcar har sitt hovedkontor i Norge..

Web for mer informasjon: amcar.no / refuel.no

 

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend