Vi søker kontaktpersoner som kan hjelpe oss med nyheter og informasjon fra:
Send e-post til brj@firsthouse.no

Følg oss på sosiale medier!

Amcar: Bilistene skjermes for økt pumpepris, men grunn til bekymring

Bjørn Richard Johansen
Energi og miljøkomiteen har behandlet regjeringens forslag til klimaplan og innstillingen er nå avgitt. Det er flertall for å øke Co2-avgiften til 2.000 kroner per tonn, men bilistene skal skjermes for økte avgifter ved pumpen. Men varsellampene blinker fortsatt hos bilfolket, bekrefter daglig leder i Amcar Hilberg Ove Johansen.
Hilberg Ove Johansen i AMCAR.

Bilentusiastorganisasjonen representerer 46.000 bilfolk over hele landet. Johansen er bekymret på deres vegne.
– Meldingen er full av mindretallsforslag som er dårlige for bilistene og som kan bli en realitet i årene fremover, sier Hilberg Ove Johansen som er daglig leder i Amcar til Reitwagen.noSe mer om AMCAR på link.


AMCAR vokser i Norge

AMCAR har siden 1975 jobbet målrettet mot det politiske Norge for å beholde og forbedre vilkårene til den norske bilhobbyen. Som høringsinstans for Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Tolldirektoratet er AMCAR bilhobbyens fremste politiske forkjemper i Norge.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto fra lanseringen av Klimaplanen. Foto: Martin Lerberg Fossum/KLD

Viktig å følge med i den politiske debatten nå
Regjeringen foreslåtte økning ville gitt økte avgifter på bensin og diesel på hhv. 4,10 kroner og 4,70 kroner per liter. Regjeringspartiene sier i innstillingen at pengene skal tilbake i økonomien. Andre skatter og avgifter skal senkes, primært for de gruppene som blir påvirket av avgiften.

– Amcar var i sitt høringsinnspill opptatt av å skjerme bilistene og jeg er fornøyd med at regjeringspartiene modererte seg i Stortingsbehandlingen. Det skal vi passe på at de følger opp, sier Hilberg Ove Johansen.


Kun to partier med tydelig politikk for bilister

– Kun to partier har en tydelig politikk overfor bilister. FrP sloss for bilistene og MDG vil fjerne bilistene. Ingen av de andre politiske partiene har våget å ta et standpunkt. Det viser Stortingets behandling av klimaplanen. Ap snakket om å delvis skjerme bilistene mot prisøkning på drivstoff, men det er vanskelig å finne spor av det i Stortingsdokumentet som nå foreligger, forteller Hilberg Ove Johansen.

– Det er helt urimelig om bensin- og dieselbilistene fremover får avgiftsøkninger, understreker Johansen. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) er prisen per tonn CO2 for en bil med forbrenningsmotor allerede 13 000 kroner, fordi bilister allerede har CO2-utslipp priset inn i bilavgifter som engangsavgiften ved kjøp av ny bil. Vi betaler alt sju ganger høyere CO2-avgift enn alle andre i samfunnet, sier Hilberg Ove Johansen.

Han legger til:
– Jeg er også glad det ikke ble noe flertall for forslag som forbudssoner for bensin- og dieselbiler, salgsforbud i 2025 eller parkometertvang. Men Stortinget sa heller ikke klart nei, og det bekymrer meg. Tvang og diskriminering er ikke veien å gå.

Norske politikere har tradisjonelt sett på bilistene som en måte å hente inn penger på for å finansiere valgløfter.

Fra en entusiast samling med flotte biler utenfor rådhuset i Porsgrunn i fjor vår.

Viktig med politisk engasjement for bilen fremover
– Vi vil derfor følge nøye med i tiden fremover og minne politikerne på at deres oppgave er å sørge for jobbmuligheter og mobilitet, ikke å gjøre hverdagen vanskeligere for folk, understreker en engasjert Hilberg Ove Johansen.som leder i Amcar i Norge. Behandlingen av klimaplanen har vist at det er stort engasjement for bil der ute, både fordi folk trenger bilen i hverdagen og fordi folk setter pris på friheten og valgmulighetene bilen gir dem. I tillegg er det en  utrolig kjær hobby- og fritidsaktivitet for mange.

– Vi skal alle sammen jobbe for å redusere klimagassutslippene fremover, og her leverer jammen den norske bilisten «best i verden» ved å kjøpe biler med lavere utslipp, understreker Johansen.


AMCAR lover å stå på

Han er sikker på at nordmenn kommer til å fortsetter å engasjere seg og si ifra når politikere foreslår symbolpolitikk som tvang og forbud mot bilisten.
– Amcar vil fortsette å kjempe knallhardt for et velfungerende samfunn, der bilen, valgfriheten og mobilitet for alle blir ivaretatt – avslutter han Johansen på telefon fra Trondheim hvor Amcar har sitt hovedkontor i Norge..

Web for mer informasjon: amcar.no / refuel.no

 

Del denne artikkelen på sosiale medier

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on tumblr
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend