MCTA: En ny MC-organisasjon ser dagens lys

Kenneth Nordahl-Pedersen
En gruppe erfarne mc-entusiaster har etablert Motorcycle Touring Association Norway (MCTA Norway). Organisasjonen ble stiftet 24.februar i år, og det første årsmøtet ble avholdt 18.mars 2024. Leder for organisasjonen er Ole Jørgen Dønnestad fra Iveland.

MCTA er en ny organisasjon som skal jobbe for norske og europeiske motorsyklisters interesser. De er ikke alene om det. Fra før har vi ikke minst NMCU og NAF MC, som har noen av de samme intensjonene. Den nyvalgte lederen, Ole Jørgen Dønnestad, er ikke redd for å bli «enda en».

-Jeg håper vi kan tilby noe som er verdifullt for motorsyklister. Jeg håper vi klarer å treffe det vi sikter på, en grunnpakke, kjernevirksomhet, og ikke noe annet. Vi håper at en fokusert og klart definert rolle gjør at det kan være interessant for potensielle medlemmer, for da betaler du kun for det. Det er anslagsvis 200 000 motorsyklister i Norge. De andre organisasjonene har samlet sett ca 20 000 medlemmer. Vi kan godt ta de andre 180 000, sier Dønnestad med glimt i øyet.

Styreleder Ole Jørgen Dønnestad

Den fokuserte og definerte rollen lederen snakker om er tredelt:

 • Arbeide for norske motorsyklisters rettigheter
 • Skape sosiale møteplasser knyttet til motorsyklismen
 • Fremme motorsykkelen som transport- og rekreasjonsmiddel, herunder arbeid knyttet til motorsyklisters trafikksikkerhet.

-Enhver organisasjon har et areal i markedet de kan dekke. Desto større organisasjon, jo større areal. Vår styrke er og skal være at vi kan treffe punktene som gir stor effekt, men krever lite areal. For å oppnå det, må vi ha kunnskap og kjennskap. Vi må vite hvordan beslutninger tas, hvor de tas, og hvor vi kan påvirke. Påvirkningen er noe vi oppnår når vi kan bidra med informasjon som er relevant, eller som del av en gruppe med felles mål, opplyser Dønnestad.

MCTA peker på utfordringer med toleranse for motorsyklisme over hele Europa. Det er en  kamp mot urimelige krav og reguleringer, og for et regelverk som støtter opp under motorsykkelen som transport- og rekreasjonsmiddel, og kampen utspiller seg først og fremst på europeisk plan, innenfor EU/EØS.

I denne sammenhengen er det verdt å merke seg at Odd Terje Døvik, som nylig gikk av som styreleder i NMCU, er valgt inn i styret i MCTA. Han ble tidligere i år valgt til President i FEMA (The Federation of European Motorcyclists’ Associations) der han møtte som delegat for NMCU i flere år. MCTA har en uttalt ambisjon om å melde seg inn i både FEMA og FIM.

I Norge skal MCTA være en lett og moderne organisasjon som skal bidra til Nullvisjonen ved å fremme små og treffsikre tiltak, slik at store og generelle tiltak kan unngås. Ole Jørgen Dønnestad forklarer:  – Vi skal jobbe med det vi har listet opp, og metoden vi jobber etter skal oppnå noen minstemål, og det skal være effektivt. Det betyr at vi skal bruke minst mulig ressurser på mest mulig måloppnåelse. Vi skal oppnå det med å følge en liten sjekkliste.

 1. Er det kjernevirksomhet? (FOR – Fellesskap, Opplevelser, Rettigheter)
 2. Kan vi oppnå et lite, men treffsikkert tiltak, eller unngå et stort og generelt tiltak med usikre resultater?
 3. Er det realistisk at det fører frem?
 4. Vil det være verdifullt at vi bidrar?

-Det vil være metoden vi vil jobbe etter når vi skal jobbe med FEMA om Europeisk lovgivning eller myndigheter og trafikksikkerhetsorganisasjoner i Norge, og det vil være metoden vi skal jobbe etter når vi treffer andre motorsyklister. Vi skal gi råd som er gode og nyttige, sier en entusiastisk Dønnestad.

Kasserer og styremedlem Bjørn M. Magnussen

Styret i MCTA:

 • Ole Jørgen Dønnestad, Iveland, styreleder (e-post: ojd@mcta.no, tlf: 971 86 965)
 • Bjørn M. Magnusssen, Råde, kasserer (e-post: bmm@mcta.no, tlf: 900 35 741)
 • Siv Kristoffersen, Tønsberg
 • Trygve Hanssen, Kristiansand
 • Odd Terje Døvik, Søgne

Reitwagen.no ønsker styret og den nye organisasjonen lykke til. 

 

(Bilder: MCTA)

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend