Bredt flertall på Stortinget ber regjeringen revidere lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på forenkling og økt kommunalt selvstyre.

Bjørn Richard Johansen
SKFR retter i dag en stor takk til fornuftige politikere i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FrP og endog Venstre og KrF for at de samlet seg om å be regjeringen endre motorferdselsloven slik at kommunene får mer å si, og statsforvalteren mindre. Beskjeden fra dem alle er at det må bli slutt på alle vanskelighetene statsbyråkratiet lager, og mer makt til de lokale folkevalgte.
Erik Kirkvold er styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

– Etter omfattende arbeid fra SKFR ser det nå ut til at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF, og Venstre støtter opp om å øke det lokale selvstyret og redusere byråkratiet ved praktiseringen av lov og forskrift om motorisert ferdsel i utmark. Tidligere har det vært klart at Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har støttet opp om våre tanker og ønsker, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd. Nå har regjeringspartiene også kommet etter. Påtrykket fra alle snøscooterklubbene rundt om i Norge har dermed vært veldig viktig, understreker Erik Kirkvold.

Forslaget som ser ut til å få flertall er fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre. De ber regjeringen sette i gang arbeid med revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati.
– Dette er en stor dag for oss i Snøscooterklubbenes Fellesråd, sier Erik Kirkvold som leder foreningen.

Forslaget som ble fremmet lød:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt».


SKFR har jobbet aktivt for saken

Det som nå foreslås i Stortinget er helt i tråd med det Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) har ønsket. SKFR, som representerer 45 lokale snøscooterklubber fra hele landet, og har 80.000 følgere på Facebook.

g Bengt Rune Strifeldt har stått på for snøscootersaken i Stortinget gjennom denne våren.

Stor ros til Bengt Rune Strifeldt
Helt sentralt i arbeidet med å få gjennomslag i Stortinget har vært Bengt Rune Strifeldt i Fremskrittspartiet.
– Men det har vært utrolig givende å se at Høyre sammen med KrF og Venstre i de siste dager har koblet seg på saken og nå støttet opp om forslaget i Stortinget, sier Bengt Rune Strifeldt i Frp til Reitwagen.no. Slik saken nå står er det kun MDG, Rødt og SV som ikke vil forenkle og forbedre motorferdselsloven og øke den kommunale selvråderetten.

Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet får ros fra Erik Kirkvold i SKFR.

Arbeiderpartiet har gjort en solid jobb
Arbeiderpartiet har spilt en nøkkelrolle underveis i denne saken. Realiteten er at det Ap støtter i opposisjon, når FrP og Senterpartiet er enige, faktisk blir vedtatt. Det er mange i Arbeiderpartiet som har stått på for å få til en viss forbedring.
– Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet må særlig berømmes for en fantastisk innsats for snøscootersaken i denne sammenheng, sier Erik Kirkvold.

Sandra Borch i Senterpartiet.

Senterpartiet er viktig for snøscootersaken
Erik Kirkvold i SKFR gir også ros til Sandra Borch i Senterpartiet. Hun var en av de som løftet saken inn for Stortinget først, og er en kjent tilhenger av å forbedre vilkårene for snøscooterbrukere. Hun har fremmet flere forslag og har vært en aktiv pådriver for å få til endringer over lang tid.

Fotos fra en flott snøscooter tur.

38 forslag behandles samtidig
Fremskrittspartiet og Senterpartiet er enig om 12 forslag i innstillingen. Mens Frp står så langt alene om ytterligere 20 forslag i Stortinget. Senterpartiet har fremmet seks forslag i innstillingen, og deres skjebne er fortsatt uavklart.
– Uansett valgresultat til høsten, vil vi i neste Stortingssesjon ha mulighet å komme tilbake til flere av forslagene som ikke får flertall i stortinget nå og det lover godt for fremdriften og innholdet i revideringen av motorferdselloven at det er såpass bredt flertall i Stortinget sier Erik Kirkvold i SKFR.

Høyre i Trøndelag, Nordland og Finnmark jobbe hardt for å få partiet sitt til å snu i saken
Det har vært jobbet aktivt i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Høyre i denne saken. Distrikts-Høyre har ønsket at partiet sentralt skal være tydeligere i ønsket om å gi kommunene mer makt over praktiseringen av snøscooter-regelverket. Til slutt lyktes de langt på vei.

Erlend Svardal Bøe, Høyre sin 1. kandidat til Stortinget for i Troms.

Erlend Svardal Bøe, 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Troms, sier til Reitwagen.no:
– Jeg er veldig glad for at dette forslaget fremmes og blir vedtatt i Stortinget. Vi trenger en revidering av motorferdselloven slik at vi øker det lokale selvstyret og reduserer byråkratiet knyttet til praktiseringen av motorferdsel i utmark og vassdrag. For oss som bor og lever i Nord-Norge spesielt er snøscooter et viktig fremkomstmiddel for både friluftsliv og næringsliv.

Vetle Langedahl er 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Finnmark.

Han får følge i sitt engasjement fra Vetle Langedahl som er 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Finnmark. Han sier følgende til Reitwagen.no:
– Dette er en sak som har vært spesielt viktig for oss i Troms og Finnmark. Dette er et resultat av at vi har jobbet hardt for vårt syn i saken og fått gjennomslag i Høyre. Det er jeg glad for, for motorferdselloven er overmoden for revidering.

Erik Kirkvold i SKFR.

Stor dag
– Dette er en stor dag for oss i Snøscooterklubbenes Fellesråd, sier Erik Kirkvold som leder foreningen. Nå blir det viktig å følge opp at Regjeringen følger opp Stortingets intensjoner i dette vedtaket. Videre blir det viktig å løfte frem saken gjennom valgkampen. Og det skal vi gjøre lover, Erik Kirkvold i SKFR.

Voteringen først på tirsdag
– Voteringen blir avholdt først på tirsdag 25.mai, men dagens debatt i stortinget gir såpass sterke føringer på hva resultatet blir at vi velger å starte feiringen så smått, avslutter Erik Kirkvold.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend