MC-forhandlerne er viktige sikkerhetsrådgivere

Bjørn Richard Johansen
 – Forhandlerne møter motorsyklistene og har gode muligheter til å påvirke med å spre MC-sikkerhetsbudskapene, sa Klaus Christian Ottersen, seniorrådgiver i Statens vegvesen og leder for Nasjonalt forum for MC-sikkerhet, i sitt innlegg under årets NMCF-konferanse.

Klaus gjør en strålende jobb for MC sikkerheten
Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) er tungt involvert i MC-delen i Nasjonalt tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025. Dette arbeidet ledes av Statens vegvesen og Klaus Christian Ottersen er ansvarlig for motorsykkeldelen i det viktige sikkerhetsarbeidet. Han deltok med et meget interessesant innlegg om MC-sikkerhet da NMCF-forhandlerne var samlet til seminar på Gol.

– Det er smart å bruke tid til å snakke MC-sikkerhet med kundene. Dere forhandlere sitter nærmest motorsyklistene og kan spre sikkerhetsbudskapene ansikt til ansikt, sa Ottersen til NMCF-forhandlerne.


Risiko skal ned 30 %
Myndighetene har satt mål om at risikoen skal ned 30 prosent i perioden 2022-2025. Det betyr at gode tiltak mot motorsyklister blir helt avgjørende. I 2020 var 26 prosent av trafikkdrepte i Norge med motorsykkel (20 drepte). Ottersen peker på at den sterkt voksende bestanden med motorsykler, herunder moped og ATV, er mye av forklaringen på hvorfor MC utgjør en så stor andel. Nå gjelder det at alle aktører tar ansvar for å få ned ulykkene.

– Hva kan vi gjøre sammen for å øke MC-sikkerheten? spurte Klaus Christian Ottersen forhandlere fra hele landet som var samlet under konferansen. Gjennom NMCF har MC-sikkerhet blitt et viktig satsningsområde for forhandlerne. Det er blant annet produsert flere filmer hvor MC-sikkerhet er et av budskapene.

Ottersen pekte på mange aspekter han mener MC-forhandlerne bør formidle til kundene. Kunnskapsformidling om riktig MC-utstyr og betydningen av dette, veiledning ved valg av motorsykkel, synlighet i trafikken og generell fokus på sikkerhet var hovedbudskapene. Ulykker i kryss og utforkjøring i kurver er to dominerende ulykker som skal reduseres.


Forhandlerne kan påvirke
– Dere er i et miljø hvor motorsykkelkjøring er på dagsorden og dermed er det muligheter til å påvirke brukerne. Ha alt dette på agendaen når dere snakker med motorsyklistene, sa han til forhandlerne. I tillegg fremhevet Ottersen betydningen av god opplæring om den konkrete motorsykkelen i forbindelse med kjøpsprosessen hos forhandleren.

– Det er etter hvert kommet mye ny teknologi på dagens motorsykler. Det er viktig at kundene får god innføring i de ulike hjelpeprogrammene, men at det samtidig opprettholdes høy fokus på kjøringen. Vi er litt bekymret for at all den nye teknikken kan få fokus noe bort fra kjøringen og bli en distraksjon, sa han.


– MC-forhandlerne møter daglig norske motorsyklister i sine butikker rundt om i hele Norge og er en viktig ressurs når MC-sikkerhet skal formidles til brukerne. NMCF er glad for at Statens vegvesen ser viktigheten av å involvere forhandlerne i dette sikkerhetsarbeidet, sier Olaf Olstad i NMCF.

Tilbyr kjøretøykontroll
NMCF-forhandlerne tilbyr kjøretøykontroll til norske motorsyklister. Også dette er et tiltak Klaus Christian Ottersen og veimyndighetene ser positivt på.

– Motorsykkel- og mopedbestanden i Norge er i gjennomsnitt 20 år gammel. Det betyr at kjøreegenskapene, spesielt i kurve og ved nedbremsing, kan være langt dårligere enn på moderne sykler, og det er større mulighet for at feil og mangler oppstår. Mange er ikke klar over at motorsykkeldekk mister verdifulle egenskaper når de blir noen år gamle. For lite lufttrykk, slitte- og/eller feiljusterte støtdempere eller slakk i styrelager har medvirket til at dødsulykker oppstår. Har forbrukerne tilstrekkelige kunnskaper når det gjelder å kontrollere en sykkel ved daglig kjøring og ved kjøp av sykkel? Her vil en frivillig kontroll hos MC-forhandlerne være et viktig og godt tilbud, sier han.

Viktig bidrag
– EU innfører fra 1. januar 2022 krav om EU-kontroll på motorsykler. Motorsyklister står for 15 prosent av alle dødsulykker i EU og de fremhever at kjøretøyets tilstand kan påvirke konsekvensene og alvorlighetsgraden av ulykker og vil derfor at medlemslandene gjennomfører periodiske tekniske inspeksjoner. Norge har valgt å benytte seg av en åpning i EU-loven som går på «effektive alternative trafikksikkerhetstiltak». Her er bl.a. NMCF-forhandlernes kjøretøykontroll et viktig bidrag og vi håper mange benytter seg av dette tilbudet, forklarer Klaus Christian Ottersen.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend