Teologen som ble NMCU-frelst! Dolomittene, 14.000 kilometer, KTM 1290 Adventure S

Norsk Motorcykkel Union, NMCU, med over 10.000 medlemmer, er landets største motorsykkelorganisasjon. Organisasjonen er bygd opp rundt 17 fylkeslag, et sentralstyre og et lite sekretariat i Moss. Det finnes også en rekke fylkessekretærer som ivaretar den lokale kontakten med myndighetene. Én av disse er Odd Terje Døvik, som i tillegg til å være fylkessekretær i Vest-Agder også er leder av NMCUs sentralstyre. Møt «OT» som han kalles blant venner.

Teologen som ble NMCU-frelst! Dolomittene, 14.000 kilometer, KTM 1290 Adventure S Read More »